Ing. Pavel Čámský

 • místo:
 • Praha
 • adresa:

Kontakty

 • e-mail:
 • pcamsky@volny.cz
 • mobil:
 • 723422772

Ceny

 • cena/1hod.: 400 Kč
 • formou dohody o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Praha
 • Středočeský kraj

Služby

 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek
 • knihovna
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání