Ing. Bc. Luděk Cupal

 • místo:
 • Varnsdorf
 • adresa:
 • VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská 2166

Kontakty

 • e-mail:
 • ludek.cupal@skolavdf.cz
 • telefon:
 • 412 354 790

Ceny

 • cena/1hod.: neuvedeno
 • formou dohody o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek