Ing. Karel Filas

 • místo:
 • Ústí nad Labem
 • adresa:
 • Palachova 1473/29, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakty

 • e-mail:
 • k.filas@centrum.cz
 • telefon:
 • 477756144
 • mobil:
 • 774730502
 • k zastižení:
 • po-pá 7:00-18:00

Ceny

 • cena/1hod.: 450 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Ústecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek