Mgr. Jan Kučera

 • místo:
 • Rýmařov
 • adresa:
 • ZŠ, Jelínkova 1, 795 01 Rýmařov

Kontakty

 • e-mail:
 • jan.kucera@zsrymarov.cz
 • mobil:
 • 605165033

Ceny

 • cena/1hod.: 450 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace SQL serveru, převod dat na SQL server
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání