Ing. Jan Kužel

 • místo:
 • Praha
 • adresa:
 • CC unLimited, s.r.o., Zenklova 58, Praha 8

Kontakty

 • e-mail:
 • support@ccu.cz
 • telefon:
 • 224931791
 • mobil:
 • 733 399 660
 • k zastižení:
 • cena/1hod.: 650 Kč + DPH výjezd Praha: 400 Kč + DPH

Ceny

 • cena/1hod.: 650 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • plátce DPH

Kraje působnosti

 • Praha

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace SQL serveru, převod dat na SQL server
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • přijímací zkoušky
 • inventarizace
 • knihovna