Miloslav Mour

 • místo:
 • Karlovy Vary
 • adresa:
 • Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary

Kontakty

 • e-mail:
 • bakalari@sof-it.cz
 • mobil:
 • 739570334

Ceny

 • cena/1hod.: neuvedeno
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • plátce DPH

Kraje působnosti

 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace SQL serveru, převod dat na SQL server
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání