Mgr. Luboš Pajtina

 • místo:
 • Vyškov
 • adresa:
 • ZŠ Nádražní 5, 682 01 Vyškov

Kontakty

 • e-mail:
 • bakalari@pajtina.info
 • mobil:
 • 724246736

Ceny

 • cena/1hod.: 360 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • možnost poskytnutí služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu (přes BakaTeam) ve všech krajích
 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace SQL serveru, převod dat na SQL server
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • knihovna