Mgr. Ivo Solař

 • místo:
 • Bystřice nad Pernštejnem
 • adresa:
 • VOŠ a SOŠ, Dr. Veselého 343, 593 04 Bystřice nad Pernštejnem

Kontakty

 • e-mail:
 • solar.ivo@seznam.cz
 • telefon:
 • 566 686 404
 • mobil:
 • 737947480

Ceny

 • cena/1hod.: 500 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • tvorba sestav
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání