František Zouhar

 • místo:
 • Mladá Boleslav
 • adresa:
 • Palackého 462

Kontakty

 • e-mail:
 • zouharf@seznam.cz
 • mobil:
 • 724567685

Ceny

 • cena/1hod.: 500 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • plátce DPH

Kraje působnosti

 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • převod dat z jiných systémů
 • sloučení dat dvou škol do jedné databáze
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • tvorba sestav
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek
 • inventarizace
 • knihovna