ZN0057

výběr žáka pro zadání absence v třídní knize

23. 1. 2006

Krátce

V třídní knize se nezobrazuje tlačítko výběr žáka pro zadaní absence.

Popis

Nabídku pro výběr libovolného žáka vyvoláte kliknutím na obdélník s příjmením a jménem, šipky použijte pro posun na sousedního žáka. 
(Původní tlačítko bylo odstraněno kvůli počítačům s menším rozlišením obrazovky.)

Klíčová slova

výběr žáka absence třídní