ZN0152

automatická dearchivace (do kopie ostrých dat)

11. 11. 2009

Krátce

Jak docílit automatické přenášení ostrých dat do instalace, která je používána jen pro zobrazování dat (např. pokud má škola obavy zpřístupnit ostrá data pro Webovou aplikaci, využívá aplikaci jen pro zobrazení informací pro rodiče).

Popis

Úvodem důležité upozornění. Automatická dearchivace se nikdy nepoužívá v ostrých datech, hrozí nechtěné přepsání dat! Určena je zejména pro přenos dat do instalace, která slouží jen jako kopie pro zobrazování informací prostřednictvím Webové aplikace.
Automatickou dearchivaci zprovozníme dle následujícího postupu:
1. na počítači, kam chceme dearchivovat data, spustíme modul Archivace
2. otevřeme okno pro Plánování archivace (klávesová zkratka F8)
3. stiskneme F12, zobrazí se dialogové okno s informaci, že příkaz pro automatickou dearchivaci byl vložen do schránky
4. vytvoříme novou naplánovanou úlohu (Ovládací panely - Naplánované úlohy)
5. do políčka Spustit nakopírujeme text ze schránky:
archiv.exe /sd098097 /dc:\archiv.zip /r"Evidence - každodenní při zápisu pololetní klasifikace" /ic:\bakalari\baka32.ini
6. upravíme parametry, detaily o těchto parametrech nalezneme v nápovědě
/d - soubor se zálohou, který se bude automaticky dearchivovat
/r - rychlý výběr, který se bude automaticky dearchivovat
/i - cesta k baka32.ini, v němž jsou cesty, kam se budou moduly dearchivovat
/sd - šifrované heslo pro přístup k Bakalářům
7. upravíme cestu k archivaci a ostatní parametry naplánované úlohy - uživatele, pod kterým se bude úloha spouštět, jeho heslo, čas, kdy se bude úloha spouštět apod.
8. uložíme úlohu a vyzkoušíme ji tím, že klikneme pravým tlačítkem na jméno úlohy a zvolíme Spustit

Klíčová slova

automatická dearchivace