ZN0159

zrychlení Třídní knihy,Rozvrhu,Suplování (Win7,Vista)

15. 5. 2012

Krátce

Čím je způsobeno, že ve Windows 7 resp. Windows Vista běží Třídní kniha, Rozvrh, Suplování mnohonásobně pomaleji (než ve Windows XP). Data jsou na SQL serveru.

Popis

Zpomalení modulů Rozvrh, Suplování, Třídní kniha souvisí pravděpodobně s nastavením ODBC spojení. Zrychlení lze dosáhnout jedním z následujících způsobů:

U ODBC spojení je třeba dát místo jména serveru jeho IP adresu,
tedy např.
místo:  SERVER\SQLEXPRESS
použít: 192.168.1.100\SQLEXPRESS

Trváte-li na zachování jména serveru, pak je třeba vypnout protokol LLMNR (Local Link Multicast Name Resolution). Spusťte gpedit.msc a ve větvi Konfigurace počítače – Šablony pro správu – Síť – Klient DNS – Vypnout protokol Multicast Name Resolution nastavte hodnotu Povoleno.

Klíčová slova

pomalý pomalé pomalu zpomalení zpomalené zpomaleno zrychlení zrychlit Windows 7 Vista SQL