ZN0161

v maturitních zkouškách dvakrát tentýž předmět

14. 5. 2012

Krátce

Jak ve společné části maturitních zkoušek zadat u jednoho žáka dvakrát tentýž předmět s jinou úrovní. Žák si např. zvolil zkoušku z českého jazyka povinně v nižší úrovni obtížnosti a v nepovinné části ve vyšší úrovni.

Popis

Tato situace nastane výhradně ve školním roce 2010/11.
V modulu Společné prostředí (datové soubory - předměty) je nutné pro tento případ vložit nový předmět např. s názvem Český jazyk a zkratkou ČjNV (nepovinný, vyšší úroveň).

Poznámka:
Případné dodatečné doplnění předmětu k souboru absolventů 2011 konzultujte s poradenskou službou.

Klíčová slova

společná společné maturita maturitních zkouška zkoušek dvakrát tentýž předmět