ZN0186

Pomalé načítání Webové aplikace NEXT

22. 9. 2017

Krátce

Webová aplikace Next pracuje mnohem pomaleji než starší verze

Popis

Doporučujeme u použitého Fondu aplikace nastavit režim kanálů Integrovaný.


Klíčová slova

webová aplikace, NEXT