Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 17/18

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Do výukových zdrojů byla doplněna chemie a fyzika (14. 9. 2018)
 • Nově jsme Družinu doplnili o třídní knihu, přehled kroužků a týdenní skladby (7. 9. 2018)
 • Nový modul GDPR, pro správnou funkci je třeba nastavit a uložit Parametry webové aplikace. (14. 5. 2018)
 • Možnost volby anglické verze - Nástroje, Nastavení (20. 3. 2018)
 • Pro učitele přidáno do nabídky Výuka přehled Domácích úkolů (20. 3. 2018)
 • Nový modul pro vedení Družiny (20. 3. 2018)
 • Ukončení podpory nešifrovaného spojení (HTTP) (1. 3. 2018)
 • V aktuálním rozvrhu žáka se zobrazuje zadaná absence žáka (31. 1. 2018)
 • Přidána možnost zápisu klasifikace pro VOŠ (31. 1. 2018)
 • Pro učitele přidán Přehled výuky (6. 12. 2017)
 • Nově zpracovaný volný modul Suplování, přístupný na adrese .../next/zmeny.aspx  (1. 12. 2017)

Opravené chyby:

 • Oprava chybějících žáků v zápisu docházky v Třídní knize (25. 9. 2018)
 • Oprava zobrazení zpráv Komens z loňského školního roku (12. 9. 2018)
 • Oprava chyba při zasílání zprávy Komens - Volný výběr (7. 9. 2018)
 • Oprava chyby při zápisu do týdenní třídní knihy (10. 4. 2018)
 • Oprava zobrazování textu Login nad a Login pod (1. 3. 2018)
 • Oprava chyby se zobrazováním zpráv Komens ve starší verzi Webové aplikace (6. 12. 2017)
 • Oprava chyby s respondenty v anketách (6. 12. 2017)
 • Opravy chyby při zápisu do Třídní knihy (16. 11. 2017)
 • Oprava chyby se zobrazováním průběžné klasifikace (16. 11. 2017)
 • Oprava chyby s nezobrazováním zpráv Komens v mobilních aplikacích  (10. 11. 2017)

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Aktualizován číselník škol a oborů. (21. 9. 2018)
 • Úprava generování dat pro výkaz R44 - upozornění na "neodhlášená" podpůrná opatření. (3. 9. 2018)
 • Evidence žáků v souladu se změnami MŠMT v předávání dat ze školních matrik. (3. 9. 2018)
 • Do nabídky Výstupy pro MŠMT, údaje z matrik,... zařazeno Generování dat pro Národní registr zdravotnických pracovníků. (1. 9. 2018)
 • Vylepšen a opraven Import z DBF (XLS, CSV), doplněna možnost importu z XML. (14. 5. 2018)
 • V exportu z přijímacích zkoušek do Certisu je generován ŠVP, pakliže je přiřazen v číselníku oborů. (9. 3. 2018)
 • Implementován nový číselník podpůrných opatření  s kódy NFN.
  (1. 3. 2018)
 • V tvorbě obrazovek (úprava karty žáka, uchazeče, ...) lze nově vložit objekt CommandButton (tlačítko, po jehož stisku se provede programový kód, script). (17. 2. 2018)
 • Přijímací zkoušky - při vyhodnocení výsledků zobecněno řazení uchazečů - dle více kritérií. (12. 2. 2018)
 • Vylepšen modul ISIC průkazů. (31. 1. 2018)
 • Aktualizace číselníku podpůrných opatření (kódy NFN). (13. 12. 2017)
 • Do množiny filtrů doplněno "žáci s doporučením ŠPZ". (22. 11. 2017)

Opravené chyby:

 • Chyba při generování QR kódu u cizinců (bez rodného čísla). (11. 6. 2018)
 • Vyhodnocení přijímacích zkoušek. Při použití funkce DalsiPoradiDle bylo nutno vyhodnocení provést 2x za sebou.  (27. 4. 2018)
 • Opraven import výsledků přijímacích zkoušek z Certisu (chyba CASOVE_NAV). (27. 4. 2018)
 • Elektronický sběr z matrik - u žáka, který zanechal vzdělávání před 31. 3., anulován ID_ZNEV (identifikátor znevýhodnění). (3. 4. 2018)
 • "Uříznuté" datum v Europasu alternativa 2. (28. 3. 2018)
 • Opravena chyba v přidělování zákonných zástupců v přijímacích zkouškách. (26. 2. 2018)
 • Oprava chyby v zobrazení průběžné klasifikace při zápisu pololetní klasifikace dle úvazků. (9. 1. 2018)
 • Oprava zobrazení popisu identifikátoru znevýhodnění v dialogu zobrazení žáků s doporučením.  (22. 11. 2017)
Předchozí verze (16/17)