Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Textové soubory (slovníky ang., něm., pol. a europas) uloženy do tabulky (na SQL), editace možná v Nástroj, Nadstavbové programy). (10. 2. 2019)
 • Aktualizován číselník škol a oborů (pro školy doplněny obory otvírané od 1. 9. 2019) (10. 2. 2019)
 • V modulu Evidence nová volba v nabídce Data, Množiny žáků (pro školní akce, ...). (2. 1. 2019)
 • Aktualizovány platové tabulky. (1. 1. 2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba při tisku průběžné klasifikace z karty žáka. (10. 2. 2019)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • V třídní knize zadaní hospitace a poučení o bezpečnosti (8. 3. 2019)
 • Zadání fixního celkového hodnocení (8. 3. 2019)
 • Filtr u zpráv Komens typu Hodnocení a Omluvenka (8. 3. 2019)
 • Filtr v přijatých a odeslaných zprávách Komens (18. 1. 2019)
 • Zápis slovního hodnocení v předmětech i celkového slovního hodnocení (18. 1. 2019)

Opravené chyby:

 • Zobrazování známek v mobilní aplikaci (8. 3. 2019)
 • Oprava chyby v třídní knize při zadávání domácích úkolů, pokud žák odešel ze školy v průběhu roku (8. 3. 2019)
 • Zobrazení akcí v rozvrhu (8. 3. 2019)
Předchozí verze (17/18)