Vysvědčení pro aktuální školní rok

Nové formuláře vysvědčení lze doplnit při instalaci upgrade na aktuální verzi nebo později v nabídce sestavy – vysvědčení pomocí importu z instalace.

Nejsou-li požadované formuláře v nabídce k dispozici (např. pokud byla vysvědčení vydána po instalaci upgrade Bakalářů), pak je třeba provést aktualizaci modulu Evidence.


Vysvětlivky
 • barevně jsou zvýrazněna vysvědčení, která byla připravena po vydání CD Bakaláři 2017
 • A4 – připraveno pro tisk na A4 tiskárně
 • A3 – připraveno pro tisk na A3 tiskárně
 • bianko – připraveno pro tisk na bianko blanket SEVT 49999900, OPTYS 3020, tisknou se i popisky, čáry, tabulky. Používá se pro všechna běžná vysvědčení (stávající i do budoucna)
 • povinně od 1. října 2017 dle vyhlášky 3/2015 (tj. vysvědčení s místem pro tisk QR kódu) se musí pro tisk vysvědčení o získání stupně vzdělání používat nový blanket SEVT 71149998500. Pro tisk jen v 9. ročníku ZŠ použije škola aktualizovaný formulář „Bianko ZŠ 49 835 0“. Víceletá osmiletá gymnázia ve čtvrtém a šestiletá v druhém ročníku použijí při tisku na tento blanket nově připravený formulář „Bianko SŠ 49 853 1 (dosažení základního vzdělání)“. Střední školy použijí pro tisk vysvědčení závěrečných zkoušek. Vysvědčení jsou připravena včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016.
  Na vysvědčeních o získání stupně vzdělání (včetně 9. ročníku ZŠ) je uvedena úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) – dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
  Po tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol a odpovídající ročníky na víceletých gymnáziích je potřeba na kartu žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání opsat z blanketu číslo tiskopisu jako „Evidenční číslo vysvědčení o získání zákl. vzdělání“.
 • použití bianko blanketu v 2. pololetí předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí.

ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětůSŠ 00 3031 Ano Ano
ročníkové vysvědčení – 16 povinných předmětůSŠ 00 3030 Ano Ano
ročníkové vysvědčení – slovní hodnoceníSŠ 00 3033 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnoceníSŠ 00 3034 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
20. 5. 2010
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 00 3044 (závěrečná zkouška) Ano Ano
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 00 3044 (závěrečná zkouška) Ano Ano
3. 12. 2010
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 00 3046, 49 862 0 (závěrečná zkouška) Ano Ano
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 00 3046 (závěrečná zkouška) Ano Ano
21. 6. 2011
Výuční listSŠ 00 3047, 49 861 2 (výuční list ) Ano Ano
5. 1. 2016
Výuční listSŠ 00 3047 (výuční list ) Ano Ano
3. 12. 2010
ZŠ slovní hodnocení - list AZŠ list A 003035 - 1. pol. (SH v jedn. před.) Ano Ano
28. 12. 2015
Vysvědčení list A 1.stupeň - předmětyZŠ 1. stupeň 00 3000 Ano
Vysvědčení list A 1.stupeňZŠ 1. stupeň 00 3001 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení 1.stupeň klasifikace předmětyZŠ 1. stupeň 00 3003 Ano
Vysvědčení 1.stupeň klasifikaceZŠ 1. stupeň 00 3004 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikace RVJZŠ 2. stupeň 00 3005 Ano
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikaceZŠ 2. stupeň 00 3006 Ano
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň klasifikaceZŠ 2. stupeň 00 3007 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předměty RVJZŠ 2. stupeň 00 3008 Ano
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předmětyZŠ 2. stupeň 00 3009 Ano
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 003027 - 10 předmětů Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 003028 - 20 předmětů Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)ZŠ list A 00 3018 Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 00 3025 - 10 předmětů Ano Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 00 3024 - 20 předmětů Ano Ano
21. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list BZŠ list B 00 3019 Ano Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň - list AZŠ 2. stupeň 00 3010 Ano Ano
1. 1. 2013
ZŠ slovní hodnocení - list AZŠ list A 00 3022 - 1. pol. (SH v jedn. před.) Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení list BZŠ list B 00 3002 - 1. pol. (celkové SH) Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 1.stupeňZŠ speciální 00 3012 (pro tiskárnu A3) 1.stupeň Ano Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 2.stupeňZŠ speciální 00 3013 (pro tiskárnu A3) 2.stupeň Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciálníZŠ speciální 00 3026 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
14. 9. 2013
ZŠ výstupní hodnocení Ano
Výpisy vysvědčení pro 1. pololetí Ano

Polská vysvědčení

Nově jsou ve verzi 13/14 připravena polská vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace). Dodání na školu se realizuje přes vzdálenou plochu.


Další vysvědčení – výpisy za 1. pololetí (více kolonek pro předměty), výpisy se zájmovými útvary

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2017

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2005

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Poznámky
 • Využíváte-li jiná vysvědčení než zde uvedená, kontaktujte nás, vysvědčení po dohodě připravíme.
 • Některá vysvědčení typu dvojlist jsou připravena pouze pro tiskárnu A3. V praxi se ukazuje, že tiskárna A4 není schopna načíst bezproblémově vícekrát tentýž dvojlist.
 • Tiskopis Vysvědčení list B (49 886 0) se používá vždy samostatně, 1 kus pro každé pololetí. Pro školní rok jsou tedy potřeba 2 kusy Vysvědčení list B (v nejnovější verzi použijte pro tisk sestavu „ZŠ list B 49 834 0“).
 • Tiskopisy Vysvědčení list A bez linek (49 882 0 a 49 830 0) je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Tiskopis Vysvědčení ZŠ speciální 49 887 0 je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Použití bianko blanketu předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí, vlastní tisk na bianko blanket proběhne na konci školního roku s tiskem obou pololetí.
Může se hodit
Informace k vyplňování vysvědčení, stránky MŠMT Více informací
Nápověda k vysvědčení Více informací
Stažení souboru iVysvedceni.zip Stažení