Základní informace

Aktuálně se hodně mluví o pojmu GDPR. Pod touto zkratkou se skrývá Nařízení EU č. 679/2016, které rozšiřuje práva fyzických osob v oblasti ochrany osobních údajů. Toto Nařízení bude právně účinné od 25.5.2018, nahradí náš zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je aktuálně v legislativním procesu.

Nařízení GDPR se dotkne všech organizací i fyzických osob, které nějak systematicky shromažďují a zpracovávají osobní data, tedy i všech škol.

Obsahově i pojmově navazuje na současnou normu upravující ochranu osobních údajů, doplňuje povinnosti organizací a jejich odpovědnosti. V poslední době se však můžeme setkat s interpretací, že se jedná o revoluci v ochraně osobních údajů, která vyžaduje nové SW a drahé analýzy, protože stávající programy nebudou schopné požadavky Nařízení splnit. Tyto znepokojující informace bývají následovány různými nabídkami, které údajně vyřeší požadavky Nařízení GDPR. Uvědomujeme si, že se můžete cítit pod tlakem, a proto jsme pro vás nachystali program pro zvládnutí GDPR.

Pro Vás je důležité, že v rámci vývoje a podpory SW Bakaláři počítáme s provedením všech potřebných úprav našich programů, které používáte, a splníme všechny požadavky, které na výrobce SW Nařízení klade. Tak jak jste zvyklí, budeme s vámi a budeme vás podporovat, abyste se mohli věnovat především tomu, v čem je vaše poslání – vzdělávání.

Protože potřebě vzdělávání v oblasti GDPR rozumíme, pořádáme pro vás semináře, kde se dozvíte nejen, co Nařízení GDPR požaduje, ale i co to znamená pro vaši školu a jak postupovat.

Ukazuje se, že je dobrým začátkem, společně s účastí na semináři, také interní revize dodržování požadavků současných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Dodržování stávající legislativy je dobrým odrazovým můstkem na přechod k souladu s Nařízením GDPR.

Může se hodit
GDPR ve vaší škole Více informací
Základní zásady GDPR Více informací
Semináře ke zvládnutí GDPR Více informací