Shrnutí verze 2018 a plány do budoucna

Uvádíme přehled hlavních novinek a vylepšení, které se v Bakalářích objevily během minulého roku:

Webová aplikace NEXT. Nová webová aplikace obsahuje podobné moduly jako původní aplikace, je podstatně rychlejší a více responzivní.
Obsahuje navíc i nové funkce:

 • označení kladného, záporného hodnocení žáka - poznámky a pochvaly
 • domácí úkoly lze zadávat včetně příloh
 • napojení na Moodle a další systémy
 • vylepšené zadávání absence
 • Výukové zdroje. Přehled výuky zobrazuje nejen přehled odučené látky, ale obsahuje vyhledávač internetových výukových zdrojů, např. z Khanovy školy, která má světové renomé ve tvorbě výukových videí. Naším cílem je pomoci rodičům, žákům i učitelům orientovat se v nabídce možných zdrojů pro výuku a procvičování ve vyučovaných předmětech na škole a aktivně tuto nabídku zprostředkovat.
 • Poradenský rozcestník. Nesoustředíme se ale pouze na výuku, chceme našim uživatelům nabídnout pomocnou ruku i v oblastech školního života, v problémech, které rodiče i učitelé na svých školách řeší. Připravili jsme jedinečný informační kanál a poradnu přímo v rámci naší aplikace.
 • Včelka je přístupná přímo z Webové aplikace, takže si žáci ani učitelé nebudou muset pamatovat žádná další přístupová hesla a vše jim bude rovnou fungovat. Nákup licence Včelky lze zrealizovat přes společnost Bakaláři.
 • Dokumenty. Nový modul na sdílení dokumentů a výukových materiálů mezi učiteli a žáky. Již nemusíte sdílet dokumenty mailem či na google disku apod.

Nová Evidence. Program má nový design, obsahuje mnoho dílčích vylepšení v uživatelském rozhraní. Bylo implementováno nové rozhraní pro karty ISIC.

Elektronické předávání dat ze školních matrik. Modul Evidence žáků jsme upravili, aby byl v souladu s vyhláškou 27/2016 (včetně novel) o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně aktuálního předávání dat ze školních matrik ve výkazu R44.

Nová vysvědčení připravena. Připravili jsme blankety k novým vysvědčením pro základní a střední školy dle vyhlášky 3/2015 pro tisk závěrečných vysvědčení s QR kódy. Upozorňujeme, že až do září 2017 je možné používat starší formuláře podle předchozích vyhlášek.

QR kódy na přihláškách. V případě, že základní škola používá systém Bakaláři a na přihlášku vytiskla QR kód ve správném formátu, pak lze údaje z QR kódu načíst v Přijímacím řízení přímo do Karty žáka.

Spisová služba e-spis Lite. Všechny školy mohou využít nabídky naší společnosti k zakoupení licence pro spisovou službu firmy iCZ. Během verze 2018 dojde k internímu propojení této spisové služby s aplikacemi Bakaláři, zejména pak s novým modulem pro přijímací zkoušky.

Bakaláři jsou i na cloudu. V této chvíli více než 150 škol využívá naše cloudové řešení, kdy mají ředitelé i učitelé přístupné naprosto všechny funkce vzdáleně na našich serverech.
Nicméně školy nenutíme, aby přešly na toto řešení, a nadále podporujeme i běh aplikace na školní síti, nebo hybridní cloud, kdy jsou na cloudu uložena a zabezpečena pouze data a je zde zajištěn běh webové aplikace.
Cena cloudového řešení je od 300 Kč měsíčně. Na obchod@bakalari.cz sestavíme nabídku přímo pro vaši školu.

Bezpečnostní certifikáty přímo od nás. Nabízíme pronájem bezpečnostního certifikátoru přímo na doméně *.bakalari.cz a to včetně jeho nasazení na Vaši Webovou aplikaci. Objednávku lze vystavit v aplikaci Naše škola v Bakalářích, bližší popis je v naší nápovědě.

Balíček služeb. Nově máme v nabídce i Balíček služeb, díky kterému můžete využívat některé nadstandardní služby a pomoc v práci s naším softwarem. Například máte v balíčku předplacený provoz bezpečnostních certifikátů, vzdálená podpora při řešení “běžných” problémů atd. Pomocí vzdálené podpory jsme schopni nabídnout školám i další služby dle ceníku.

Mobilní aplikace. Mobilní aplikace pro Android umožňuje nově zápis průběžné klasifikace, dále vyvíjíme i aplikace pro iOS a Windows 10 Mobile.


Plány na nejbližší budoucnost

 • nový modul Družina (bude k dispozici v lednu 2018)
 • inovované sloupcové seznamy – umožní učitelům generovat libovolný seznam žáků i z Webové aplikace
 • nový modul Přijímací zkoušky
 • nový Knihovnický modul
 • úpravy programů na soulad s GDPR
 • nová Archivace s možností uložení zálohy do našeho úložiště
 • přepracované Tematické plány s napojením na e-learning