Možnosti nasazení systému Bakaláři

Systém Bakaláři je plně variabilní a je jen na rozhodnutí školy, jakou variantu k provozu systému si zvolí. Touto možností volby je jedinečný na českém trhu, žádný z konkurenčních systémů toto nemá.
Následuje souhrn všech možných způsobů.


Provoz ve školní síti

Veškerá instalace a data jsou na školním serveru, ať už fyzickém nebo virtuálním.

Výhody:
 • vše ve škole
 • při výpadku konektivity lze ve škole stále zadávat informace do systému Bakaláři
Nevýhody:
 • nutno pořídit fyzický server, licenci pro MS Server a udržovat provoz serveru

Plné cloudové řešení

Veškerá instalace i data na našem cloudu.

Výhody:
 • není nutno nic pořizovat
 • funkčnost je naše starost
 • je možno upravovat data vzdáleně (např. z domova) přes Vzdálenou plochu (RDP)
Nevýhody:
 • pro provoz je nutné internetové připojení
 • měsíční platby za provozování cloudu

Kombinované řešení

Instalace systému Bakaláři na libovolném souborovém serveru školy, Webová aplikace a data na našem cloudu.

Výhody:
 • možno mít instalaci i na sdíleném linuxovém disku
 • Webová aplikace poběží nezávisle na škole (případný výpadek konektivity ve škole tedy přístup rodičů a žáků neovlivní)
 • není potřeba pořizovat fyzický server, licenci na MS Server a odpadá starost o server
Nevýhody:
 • pro provoz je nutné internetové připojení
 • měsíční platby za provozování cloudu
Může se hodit
Nápověda systému Bakaláři online

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Tutéž nápovědu vyvoláváme uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Více informací