Docházkové-přístupové systémy


Bakaláři mohou spolupracovat se školním přístupovým-docházkovým systémem. Využijí se potřebné údaje o žácích a učitelích z Evidence, ve webové aplikaci mohou rodiče zkontrolovat příchod dítěte do školy, v elektronické třídní knize se předvyplňuje absence žáků dle průchodů terminály (při zápisu hodiny i při omlouvání absence) apod.

Může se hodit
Obecné propojení Více informací