Více se dozvíte v následujícím e-mailu.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Vážení uživatelé systému Bakaláři, 

ve spolupráci s naším partnerem, advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., vám Bakaláři přinášejí odpovědi na 10 častých právních otázek, které se týkají situace na Ukrajině. 
1. Co znamená napadení Ukrajiny z právního hlediska? (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Vpád Ruské federace na Ukrajinu Česká republika jednoznačně odsoudila. To znamená, že Česká republika považuje vpád Ruska na Ukrajinu za protiprávní čin, který představuje porušení mezinárodního práva a dle českých zákonů splňuje definici několika zločinů podle trestního zákoníku. Nejvyšší státní zástupce ČR na webových stránkách informoval, že ten, kdo veřejně (na sociálních sítích, v tisku, osobně před 3 a více osobami) schvaluje ruský útok, se může dopustit trestného činu schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, nebo trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku (viz následující odkaz).
Doporučujeme, aby učitelé v souladu s doporučením MŠMT informovali o postoji České republiky své žáky v rámci aktivit, které k tomuto tématu ve třídách uskutečňují. Diskuze nebo jiné aktivity v rámci třídy zaměřené na problematiku ruského útoku na Ukrajinu trestným činem nejsou.
2. Musí ukrajinské děti docházet do českých škol? (MŠ, ZŠ)

Školský zákon v § 34 odst. 1 pro MŠ a v § 36 odst. 2 pro ZŠ stanovuje povinnou (před)školní docházku pro děti, které jsou oprávněné legálně pobývat na území České republiky po dobu delší než 90 dnů. Většina ukrajinských dětí, resp. jejich rodičů, obdržela zvláštní víza strpění pobytu na území České republiky. Jedná se speciální víza vydávaná výhradně ukrajinským uprchlíkům. Tato víza je opravňují pobývat na území České republiky po dobu 1 roku. Ukrajinské děti tedy mají oprávnění pobývat na území ČR po dobu delší než 90 dnů, a proto by měly v přiměřené době začít plnit povinnou (před)školní docházku.
3. Můžeme přijmout dítě do základní školy během školního roku? (ZŠ)

Ano. Pro přijímání ukrajinských dětí platí stejná pravidla jako pro přijímání českých dětí. Jedná se o přijetí k základnímu vzdělání, nikoliv o přestup z jiné školy. Podle aktuálního vyjádření MŠMT však nelze překročit kapacitní možnosti školy.
4. Máme rozlišovat děti spádové a nespádové? (ZŠ)

Ano. Spádové děti jsou i během školního roku přijímány přednostně a doporučujeme je až do naplnění kapacity přijímat. Nicméně i nespádové děti lze přijmout a podle MŠMT záleží na rozhodnutí školy.
Ukrajinští žáci nemají v České republice trvalý pobyt, ale pouze faktický pobyt. Spádovost se tak posuzuje podle místa, kde fakticky bydlí.
5. Jaké dokumenty by měl zákonný zástupce dodat? (ZŠ)

Zákonný zástupce by měl škole dodat:
  • Žádost zákonného zástupce o přijetí k základnímu vzdělávání.
  • Doklad totožnosti dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce. Tímto dokladem bude u zákonného zástupce vízum ke strpění a u dítěte rodný list nebo záznam v cestovním dokladu zákonného zástupce. Pozor, děti do 15 let nemají vlastní vízum ke strpění.
  • Místo faktického pobytu, pokud škola přijímá výhradně spádové děti. Místo faktického pobytu se prokazuje zpravidla prohlášením vlastníka/nájemní smlouvou nebo jiným dokumentem. Pokud je ochotna přijmout i děti s faktickým pobytem mimo její spádový obvod, tento dokument nevyžaduje.Česko-ukrajinské vzory těchto dokumentů jsou dostupné na následující adrese.
Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář Holubová akvokáti s.r.o. se specializuje na právní služby pro školy a školská zařízení. Poskytuje poradeství ohledně školské legislativy, GDPR a správního práva. Zajišťuje rovněž služby pověřence.
Facebook   LinkedIn   Twitter
6. Může škola urychlit vydání rozhodnutí o přijetí? (ZŠ)

Ano. Škola vydá správní rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí nemusí být odůvodněné, protože se jím zcela vyhovuje žádosti zákonného zástupce. Zákonný zástupce se může na místě vzdát práva na odvolání proti rozhodnutí o přijetí, čímž rozhodnutí nabyde ihned právní moci. Od dalšího dne tak dítě může začít docházet do školy.
7. Můžeme přijmout žáka do střední školy během školního roku, když nevykonal přijímací zkoušky? (SŠ, VOŠ)

Tato oblast není úplně jasná, nicméně my se kloníme k názoru, že ředitel střední školy může přijmout žáka i během školního roku na základě § 63 pro SŠ a § 95 pro VOŠ školského zákona. Aktuálně je připravovaný zákon o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace – „lex Ukrajina“, který bude pravděpodobně schválen během několika dnů. Ten umožňuje přijmout ukrajinské žáky během roku i do prvního ročníku střední školy nebo vyšší odborné školy.
8. Do jakého ročníku máme ukrajinského žáka zařadit, když nehovoří česky? (ZŠ)

Záleží na uvážení školy. Nicméně, podle stanoviska MŠMT by žák zpravidla neměl být zařazen o více než 1 ročník níže, než do kterého věkově náleží.
9. Můžeme přijmout žáky i nad povolenou kapacitu školy? (ZŠ, SŠ, VOŠ)

V současnosti nelze přijmout ukrajinské (ani jiné) děti nad povolenou kapacitu školy. V připravovaném zákoně „lex Ukrajina“ se počítá s tím, že ředitel základní školy, který nepřijme žáka, bude muset informovat zřizovatele, který pro ukrajinského žáka určí jinou školu s dostatečnou kapacitou.
10. Jaké hrozí sankce, pokud něco porušíme? (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

S ohledem na výjimečnost situace předpokládáme, že dozorové orgány nebudou sankcionovat formální pochybení škol při této zcela výjimečné situaci.

Pokud tuto problematiku právě řešíte a zajímají vás další informace, můžete se obrátit přímo na Holubová advokáti na poverenec@holubova.cz.
Pokud byste měli zájem o informace o službách pověřence pro ochranu osobních údajů, naleznete je na skolsky-poverenec.cz
Holubová advokáti pravidelně zveřejňuje informace a novinky z oblasti práva pro školy a ochrany osobních údajů. Můžete sledovat jejich Facebook, LinkedIn nebo YouTube kanál
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do vašeho e-mailu?

Klikněte na následující odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu vám odešleme ověřovací e-mail, který pak jedním kliknutím potvrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice, který už přes 30 let pomáhá školám
zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail