Více se dozvíte v následujícím e-mailu.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás návod, jak v systému Bakaláři pracovat s výsledkovou listinou přijímacího řízení. Pro přehlednost znovu uvádíme i kroky, které předchází generování výsledkové listiny.
  • Dle informací DiPSy budou výsledky stanovení pořadí uchazečů dostupné 9. května.
  • Na kontrolu těchto výsledků bude mít škola prostor do 10. května 23:59.
  • Dne 15. května musí škola zveřejnit výsledkovou listinu s přijatými/nepřijatými uchazeči.
„Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení.“
Rekapitulace: Import přijatých/nepřijatých uchazečů ze systému DiPSy
Je nutné mít aktualizované Bakaláře. Systém nás také upozorní na vytvoření zálohy modulu Přijímací zkoušky.

Nabídku importu najdeme v aplikaci přijímacích zkoušek – Správce – Export a
 import – DiPSy.

Kódy přijetí/nepřijetí budou nastaveny dle důvodů obsažených v importovaném souboru.
V dalším kroku vidíme tabulku s uchazeči. V okně importu vidíme vysvětlivky, např. přijatí uchazeči jsou označeni zeleně, u nepřijatých jsou uvedeny důvody nepřijetí.

Systém se vyrovná i se situací, kdy jsme si nerozdělili karty uchazečů.
Po kontrole údajů provedeme vlastní import. Vždy je nutné vybrat správný obor.
V následujícím dialogu vidíme podrobnosti importu.
Novinka: Generování výsledkové listiny
Sestavu najdeme v Sestavy - Výsledkové listiny, statistiky – DiPSy výsledková listina.

Tato výsledková listina zahrnuje základní položky, které má v systému většina škol. Tato kritéria se u jednotlivých škol liší, proto není možné připravit univerzální sestavu.
Pokud nám z nějakého důvodu přednastavená sestava nevyhovuje, např. neobsahuje všechna kritéria, která jsme využili při stanovení pořadí, můžeme si ji upravit nebo pokračovat buď prostřednictvím sloupcových sestav anebo pomocí exportu dat do CSV souboru.

TIP: Co když jsme v minulých letech používali sestavu přizpůsobenou přesně pro naše potřeby? Pokud používáme stejná kritéria jako loni a dodržíme podmínku publikování detailních výsledků, můžeme využít loňské sestavy. Jen je důležité změnit ID na registrační číslo DiPSy.

1. Sloupcové sestavy

Nabídku najdeme v Sestavy - Sloupcové sestavy. Zvolíme položku Obsah a
 zde vybereme všechny položky, které chceme mít ve výstupu. Nesmí chybět registrační číslo REGDIPSY a položka VYSL_P_R a hodnoty všech kritérií, která rozhodla o pořadí daného uchazeče.

Výběr by mohl vypadat například takto:
Pokud jsme spokojeni s výstupem, můžeme tlačítkem Parametry tisku zvolit výstup na tiskárnu a poté tisk do PDF.

V případě, že potřebujeme provést ještě další úpravy, zvolíme v Parametrech tisku možnost textový soubor xls a poté exportujeme přes ikonu Generování souboru.

2. Export do CSV souboru

Nabídku najdeme v Data – Export do DBF, XML, CSV souboru – Export do CSV. Vybereme umístění a zvolíme název (systém automaticky ukládá do složky s vybranou aplikací přijímacích zkoušek (..\evid\S1\název aplikace\název exportu).

V dalším kroku si vybereme položky podobně jako ve sloupcových sestavách.
Pokud jsme vyhodnocovali pořadí uchazečů mimo systém Bakaláři, například jsme neměli zadaná kritéria pro přijetí v aplikaci přijímacích zkoušek, výsledkovou listinu vytvoříme ze souboru CSV s pořadím, který jsme si stáhli z DiPSy.

Také můžeme ze systému Bakaláři pomocí výše uvedeného exportu prostřednictvím sloupcových sestav vyexportovat alespoň údaje, které máme, a
 v CSV doplnit sloupce, které v Bakalářích chybí.
Import výsledkové listiny do DiPSy
Nejdříve si zkontrolujeme, že máme výslednou listinu ve formátu PDF. V tomto formátu ji musíme naimportovat do DiPSy do 14. května.

V systému DiPSy půjdeme na Přehled - Obory vzdělání. U vybraného oboru zvolíme Upravit a poté tlačítko +Nahrát Výsledky přijetí (PDF).


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese podpora@bakalari.cz nebo na telefonním čísle 466 566 982.
S pozdravem,
Tým Bakaláři
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do vašeho e-mailu?

Klikněte na následující odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu vám odešleme ověřovací e-mail, který pak jedním kliknutím potvrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice,
který už přes 30 let pomáhá školám zvládat
každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail