Více se dozvíte v následujícím e-mailu.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás přehled jednotlivých kroků, které jsou spojeny s vyhodnocením prvního kola přijímacích zkoušek.

Nejprve je potřeba provést import uchazečů ze systému DiPSy. Tuto část by už škola měla mít připravenou v Bakalářích.

Následují tyto kroky, které si popíšeme níže:
  • Import výsledků JPZ ze systému DiPSy
  • Export pořadí uchazečů do systému DiPSy
  • Import přijatých/nepřijatých uchazečů ze systému DiPSy
Import výsledků JPZ ze systému DiPSy
Nejprve je nutné stáhnout si soubor s výsledky JPZ ze systému DiPSy.
Vygenerovaný .xml soubor importujeme do systému Bakaláři.

Nabídku importu najdeme v aplikaci přijímacích zkoušek - Správce, Import výsledků JPZ ze systému DiPSy. Podrobnosti importu jsou popsány v samotném okně importu.

Zvolíme, jak importovat položky (například i SCI_CJ1OU “otevřené úlohy” apod.), pomocí ikony složky vybereme .xml soubor ze systému DiPSy a potvrdíme OK.
V dalším kroku jsme upozorněni na vytvoření položek s výsledky jednotlivých částí JPZ v případě, že jsme tyto položky neměly vytvořené. 

V tuto chvíli se mohou objevit dialogová okna, která nás upozorní na případné nesrovnalosti 

Import můžeme přerušit, provést kontrolu a import spustit znovu.

1. Uchazeč je v systému Bakaláři, nicméně jeho výsledky nebyly v souboru nalezeny.
2. V souboru se nacházejí výsledky uchazečů, kteří nejsou zavedení v systému Bakaláři. Pravděpodobně budou v další aplikaci přijímacích zkoušek.
V následujícím dialogu vidíme potvrzení o importu výsledků. Podrobné informace jsou uloženy v souboru log_import.txt v níže uvedeném adresáři. 
Po importu souboru je nutné vyhodnotit umístění a přijetí. 
Zvolíme vyhodnocení dle letošních požadavků systému DiPSy (nicméně v systému dále zůstává původní možnost vyhodnocení). 
Vybereme obor, zkontrolujeme podmínky řazení žáků, které jsme si definovali již dříve. Redukované hodnocení uchazečů, kteří nekonali zkoušku z ČJ, bude provedeno automaticky. Variantu NE vyberou školy, které nejedou v systému DiPSy.
Touto operací byly doplněny na kartu uchazeče výsledky přijímací zkoušky.  

V této fázi může nastat několik možností:
  • 0 Splnil podmínky pro přijetí, ale ještě nebylo rozhodnuto o přijetí/nepřijetí
  • 11 Přijat bez přijímací zkoušky
  • 20 Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • 21 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
  • 90 Nedostavil se k přijímacímu řízení
Výsledné pořadí si zkontrolujeme v Přijímacím řízení pomocí nastavení filtru dle přihlášeného oboru a řazení dle umístění.
Export pořadí uchazečů do systému DiPSy
Nabídku exportu najdeme v aplikaci přijímacích zkoušek - Správce, Export pořadí uchazečů do systému DiPSy.

Tímto krokem už exportujeme uchazeče seřazené podle dosažených bodů a také ty, kteří podmínky nesplnili.

Export bude vytvořen ve formátu .CSV (export_zkratkaoboru_datumcas).
Soubor s pořadím ze systému Bakaláři vložíme do DiPSy.
Import přijatých/nepřijatých uchazečů ze systému DiPSy
Nabídku importu najdeme v aplikaci přijímacích zkoušek - Správce, Import přijatých/nepřijatých uchazečů ze systému DiPSy.

Soubor s konečným pořadím uchazečů ve formátu .CSV nahrajeme do aplikace přijímacích zkoušek. 
V tomto souboru již bude u všech uchazečů uvedeno, zda byl přijat nebo ne včetně důvodu, což si můžeme zkontrolovat v přehledu importu.
Po provedení importu můžeme ještě jednou zkontrolovat. 
Do výsledku přijímací zkoušky na kartě uchazeče bude doplněn výsledek. Informace o přijetí bude doplněna také do položky Přijat na obor. 
Výsledková listina ke zveřejnění
V tuto chvíli ještě musíme zveřejnit výsledkovou listinu.

Na této fázi zatím usilovně pracujeme, děkujeme za pochopení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese podpora@bakalari.cz nebo na telefonním čísle 466 566 982.
S pozdravem,
Tým Bakaláři
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do vašeho e-mailu?

Klikněte na následující odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu vám odešleme ověřovací e-mail, který pak jedním kliknutím potvrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice,
který už přes 30 let pomáhá školám zvládat
každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail