Více se dozvíte v následujícím e-mailu.  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bakaláři logo

Vážení uživatelé,

na základě vašich podnětů jsme vylepšili modul Suplování, aby se vám s ním lépe pracovalo. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která nám pomáhá posouvat se vpřed a přizpůsobovat aplikaci vašim potřebám.
Suplování - Změny v dočasném režimu
Standardně se v Suplování pracuje s ostrými daty, do kterých se automaticky promítají změny. To je někdy nežádoucí, proto vznikl režim dočasných změn.
Přinášíme vám podrobný návod, jak v režimu dočasných změn pracovat.

Upozornění: Při režimu dočasných změn není možná práce více uživatelů na tvorbě suplování. Podrobnosti najdete níže v textu.
Jeden uživatel při práci s režimem dočasných změn
Dočasný režim aktivujete v hlavní nabídce na panelu Data suplování. Před aktivací se zobrazí následující dialog, který při dalším spuštění můžete přeskočit.
Změny provedené v dočasném režimu následně můžete publikovat do ostrých dat, nebo zrušit. Zrušením se vrátíte do stavu před zapnutím režimu dočasných změn.
Více uživatelů při práci s režimem dočasných změn
Pokud chcete aktivovat režim dočasných změn ve chvíli, kdy má aplikaci spuštěno více uživatelů, zobrazí se vám dialog žádosti o aktivaci. Žádost se automaticky aktivuje a po dobu 60 sekund máte možnost ji přerušit.
Uživatelům, kteří mají aktuálně spuštěné Suplování, se tato žádost zobrazí a mají 60 sekund na zamítnutí žádosti.
Pokud tito uživatelé žádost nezamítnou, po 60 sekundách se vaše aplikace přepne do režimu dočasných změn a ostatní spuštěné aplikace do režimu čtení, bez možnosti provádění změn. Uživatelé, kterým se aplikace přepne do režimu čtení, jsou informováni následujícím oknem.
Po dokončení režimu dočasných změn se Suplování na ostatních počítačích automaticky přepne do režimu souběžného zápisu všech uživatelů. Informace o tomto přepnutí se zobrazí v informačním okně.
V tomto okně jsou postupně zobrazovány všechny informace o přepínání systému a žádosti o aktivaci. Nejnovější informace jsou vždy nahoře a neaktivní jsou vypsány šedou barvou.

Pokud některý z aktivních uživatelů žádost zamítne, pak nedojde k přepnutí do režimu dočasných změn a uživateli, který žádal o aktivaci, se zobrazí následující hláška.
V případě, že dva uživatelé chtějí podat žádost o aktivaci v rozmezí 60 sekund, pak se druhému z nich zobrazí následující hláška.
Spuštění aplikace při aktivovaném režimu dočasných změn
Stejný uživatel

Pokud jste na počítači nestandardně ukončili práci v dočasném režimu, nebo jste na jednom počítači nechali spuštěné Suplování v dočasném režimu a na jiném spouštíte standardní Suplování, pak se při spuštění Suplování objeví hláška o existenci dat v dočasném režimu.
Pokud zvolíte Načíst dočasné změny, napojíte se na tato data a můžete pokračovat v započaté práci. Dočasné změny můžete také ignorovat, potom se data smažou z dočasných tabulek a vrátíte se ke stavu před zapnutím dočasného režimu. Pokud zvolíte Storno, aplikace se ukončí a stejná hláška se objeví při dalším spuštění.
Jiný uživatel

Pokud při spuštění Suplování existují data v dočasném režimu a majitelem je jiný uživatel, než který spouští aplikaci, potom Suplování zobrazí následující dialog a umožní jen spuštění Suplování v režimu čtení. V Suplování pak lze režim dočasných změn od uživatele převzít.
Převzetí dočasného režimu

V menu Data je možno převzít režim dočasných změn. Po volbě se zobrazí následující dialog, kde je možno převzít režim dočasných změn, nebo ho smazat. Tím se ponechají aktuální ostrá data a všechny změny provedené v dočasném režimu budou smazány.
Po stisknutí příslušné volby se na 60 sekund spustí žádost o provedení akce.
Uživatel, který dočasný režim vlastní, může žádost o převzetí nebo smazání zakázat.
Pokud to neudělá, bude v případě převzetí dočasného režimu přepnut do režimu čtení, nebo bude přepnut do normálního režimu s načtením aktuálních dat.
Teď už víte, jak s režimem dočasných změn pracovat. V případě, že budete mít jakékoli otázky či narazíte na nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese podpora@bakalari.cz nebo nám zavolat na telefonní číslo 466 566 982.
S pozdravem,
Tým Bakaláři
Chcete dostávat novinky, tipy a vše zajímavé o Bakalářích přímo do vašeho e-mailu?

Klikněte na následující odkaz a vyplňte požadované údaje. Na zadanou adresu vám odešleme ověřovací e-mail, který pak jedním kliknutím potvrdíte. Z odběru se samozřejmě můžete následně kdykoliv odhlásit.
Bakaláři - logo
Nejrozšířenější školní systém v České republice,
který už přes 30 let pomáhá školám zvládat
každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.
facebook facebook web e-mail