Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 17/18

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Do výukových zdrojů byla doplněna chemie a fyzika (9/14/2018)
 • Nově jsme Družinu doplnili o třídní knihu, přehled kroužků a týdenní skladby (9/7/2018)
 • Nový modul GDPR, pro správnou funkci je třeba nastavit a uložit Parametry webové aplikace. (5/14/2018)
 • Možnost volby anglické verze - Nástroje, Nastavení (3/20/2018)
 • Pro učitele přidáno do nabídky Výuka přehled Domácích úkolů (3/20/2018)
 • Nový modul pro vedení Družiny (3/20/2018)
 • Ukončení podpory nešifrovaného spojení (HTTP) (3/1/2018)
 • V aktuálním rozvrhu žáka se zobrazuje zadaná absence žáka (1/31/2018)
 • Přidána možnost zápisu klasifikace pro VOŠ (1/31/2018)
 • Pro učitele přidán Přehled výuky (12/6/2017)
 • Nově zpracovaný volný modul Suplování, přístupný na adrese .../next/zmeny.aspx  (12/1/2017)

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Aktualizován číselník škol a oborů. (9/21/2018)
 • Úprava generování dat pro výkaz R44 - upozornění na "neodhlášená" podpůrná opatření. (9/3/2018)
 • Evidence žáků v souladu se změnami MŠMT v předávání dat ze školních matrik. (9/3/2018)
 • Do nabídky Výstupy pro MŠMT, údaje z matrik,... zařazeno Generování dat pro Národní registr zdravotnických pracovníků. (9/1/2018)
 • Vylepšen a opraven Import z DBF (XLS, CSV), doplněna možnost importu z XML. (5/14/2018)
 • V exportu z přijímacích zkoušek do Certisu je generován ŠVP, pakliže je přiřazen v číselníku oborů. (3/9/2018)
 • Implementován nový číselník podpůrných opatření  s kódy NFN.
  (3/1/2018)
 • V tvorbě obrazovek (úprava karty žáka, uchazeče, ...) lze nově vložit objekt CommandButton (tlačítko, po jehož stisku se provede programový kód, script). (2/17/2018)
 • Přijímací zkoušky - při vyhodnocení výsledků zobecněno řazení uchazečů - dle více kritérií. (2/12/2018)
 • Vylepšen modul ISIC průkazů. (1/31/2018)
 • Aktualizace číselníku podpůrných opatření (kódy NFN). (12/13/2017)
 • Do množiny filtrů doplněno "žáci s doporučením ŠPZ". (11/22/2017)