Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Evidenční moduly

Opravené chyby:

 • Ošetřen stav, kdy byl kód žáka prázdný. 
  Doplněn číselník škol. 
  (9/18/2019)
 • Upraven číselník škol.  (9/16/2019)
 • Opravena chyba v nápravě a ošetření dat.  (9/11/2019)
 • Oprava nulové hodnoty při importu ISIC.  (9/5/2019)
 • Oprava chyby ve fyzickém rušení záznamu učitelů.  (8/28/2019)
 • Opravena chyba s generováním brožury.  (5/16/2019)
 • Oprava vkládání záznamu o praxi.  (4/23/2019)
 • Opravena chyba při tisku průběžné klasifikace z karty žáka. (2/10/2019)

Webová aplikace

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s načítáním klasifikace. (10/30/2019)
 • Opravena chyba načítání klasifikace, pokud byl smazaný žák.  (10/22/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním klasifikace žákům a rodičům.  (10/15/2019)
 • Opravena chyba se zápisem průběžné klasifikace.  (10/15/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním jmen v družině.  (10/11/2019)
 • Opraveno ukládání zájmových skupin a týdenních plánů v družině.  (9/25/2019)
 • Opraveno zobrazování žáků z jiných tříd v třídní knize.  (9/24/2019)
 • Opravena chyba se zobrazováním probraných témat z třídní knihy v přehledu výuky.  (9/17/2019)
 • Opravena chyba s právem na zápis omluvené absence při omlouvání více skupin.  (9/13/2019)
 • Zpřístupněn přehled žáků.  (9/11/2019)
 • Opravena chyba se zápisem týdenního tématu do třídní knihy.  (9/11/2019)
 • Odstraněn dotaz na opuštění stránky při zápisu poznámky v třídní knize.  (9/3/2019)
 • Opravena chyba v datovém konektoru ve vazbě mezi žáky a jejich zákonnými zástupci.  (8/30/2019)
 • Opravena chyba s načítáním předmětů s jednomístným ID.  (8/27/2019)
 • Optimalizace výkonu aplikace.  (8/27/2019)
 • Plán akci zobrazuje i akce z prázdnin (8/27/2019)
 • Opraven import výpisů v platebním modulu.  (6/13/2019)
 • Upraveno načítání úvazku při shodě identifikátoru.  (6/13/2019)
 • Opraveno načítání úvazků v případě, že již byly vygenerovány úvazky na další rok.  (5/27/2019)
 • Oprava zobrazování čtvrtletní klasifikace. (5/22/2019)
 • Opravena chyba v klasifikaci u rozdělených úvazků.  (5/10/2019)
 • Oprava chyby s přihlašováním do webové aplikace.  (5/10/2019)
 • Opraven import plateb z České spořitelny.  (4/30/2019)
 • Opravena chyba s přihlašováním.  (4/29/2019)
 • Opraveno načítání parametrů pro klasifikaci.  (4/29/2019)
 • Upraveno načítání úvazků pro klasifikaci.  (4/25/2019)
 • Opraveno řazení známek průběžné klasifikace z pohledu rodiče/žáka - od nejnovější (4/17/2019)
 • Zobrazování známek v mobilní aplikaci (3/8/2019)
 • Oprava chyby v třídní knize při zadávání domácích úkolů, pokud žák odešel ze školy v průběhu roku (3/8/2019)
 • Zobrazení akcí v rozvrhu (3/8/2019)

Rozvrh

Opravené chyby:

 • Upraveno ukládání rozvrhu pro třídní knihu a suplování.  (9/16/2019)
 • Opraveno načítání parametrů pro rozvrh.  (4/30/2019)
 • Oprava načítání úvazků při startu aplikace.  (4/29/2019)

Třídní kniha

Opravené chyby:

 • Změna ukládání parametrů pro docházkový systém.  (5/9/2019)

Podpůrné programy

Opravené chyby:

 • Doplnění tabulek pro archivaci. Omezení textových polí v databázi.  (5/9/2019)

Archivace a dearchivace

Opravené chyby:

 • Opravena chyba způsobená duplicitním názvem tabulky.  (9/5/2019)

Portál systému Bakaláři

Opravené chyby:

 • Doplněna knihovna do lokální instalace, bez které nešlo zobrazit náhled rozvrhu v evidenci.  (9/18/2019)

Tematické plány

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s mazáním poduzlů.  (10/21/2019)
 • Opravna chyba v ukládání pořadí témat ve stromu.  (8/30/2019)

Modul GDPR

Opravené chyby:

 • Ošetřeno chybné volání sestav.  (5/15/2019)