Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Evidenční moduly

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s generováním brožury.  (5/16/2019)
 • Oprava vkládání záznamu o praxi.  (4/23/2019)
 • Opravena chyba při tisku průběžné klasifikace z karty žáka. (2/10/2019)

Webová aplikace

Opravené chyby:

 • Opraven import výpisů v platebním modulu.  (6/13/2019)
 • Upraveno načítání úvazku při shodě identifikátoru.  (6/13/2019)
 • Opraveno načítání úvazků v případě, že již byly vygenerovány úvazky na další rok.  (5/27/2019)
 • Oprava zobrazování čtvrtletní klasifikace. (5/22/2019)
 • Opravena chyba v klasifikaci u rozdělených úvazků.  (5/10/2019)
 • Oprava chyby s přihlašováním do webové aplikace.  (5/10/2019)
 • Opraven import plateb z České spořitelny.  (4/30/2019)
 • Opravena chyba s přihlašováním.  (4/29/2019)
 • Opraveno načítání parametrů pro klasifikaci.  (4/29/2019)
 • Upraveno načítání úvazků pro klasifikaci.  (4/25/2019)
 • Opraveno řazení známek průběžné klasifikace z pohledu rodiče/žáka - od nejnovější (4/17/2019)
 • Zobrazování známek v mobilní aplikaci (3/8/2019)
 • Oprava chyby v třídní knize při zadávání domácích úkolů, pokud žák odešel ze školy v průběhu roku (3/8/2019)
 • Zobrazení akcí v rozvrhu (3/8/2019)

Rozvrh

Opravené chyby:

 • Opraveno načítání parametrů pro rozvrh.  (4/30/2019)
 • Oprava načítání úvazků při startu aplikace.  (4/29/2019)

Třídní kniha

Opravené chyby:

 • Změna ukládání parametrů pro docházkový systém.  (5/9/2019)

Podpůrné programy

Opravené chyby:

 • Doplnění tabulek pro archivaci. Omezení textových polí v databázi.  (5/9/2019)

Modul GDPR

Opravené chyby:

 • Ošetřeno chybné volání sestav.  (5/15/2019)