Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Vylepšen přehled pravidelných plateb pro rodiče.  (9/13/2019)
 • Volný modul rozvrh umožňuje zobrazení v dotykové variantě.  (9/13/2019)
 • V třídní knize je možné vybírat témata z tématických plánů.  (9/13/2019)
 • Přechod na nový školní rok v modulu družina.  (8/27/2019)
 • Modul GDPR převeden do webové aplikace. (8/27/2019)
 • Možnost vygenerovat v platbách variabilní symbol pomocí evidenčního čísla.  (8/27/2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s právem na zápis omluvené absence při omlouvání více skupin.  (9/13/2019)
 • Zpřístupněn přehled žáků.  (9/11/2019)
 • Opravena chyba se zápisem týdenního tématu do třídní knihy.  (9/11/2019)
 • Odstraněn dotaz na opuštění stránky při zápisu poznámky v třídní knize.  (9/3/2019)
 • Opravena chyba v datovém konektoru ve vazbě mezi žáky a jejich zákonnými zástupci.  (8/30/2019)
 • Opravena chyba s načítáním předmětů s jednomístným ID.  (8/27/2019)
 • Optimalizace výkonu aplikace.  (8/27/2019)
 • Plán akci zobrazuje i akce z prázdnin (8/27/2019)

Archivace a dearchivace

Opravené chyby:

 • Opravena chyba způsobená duplicitním názvem tabulky.  (9/5/2019)

Evidenční moduly

Opravené chyby:

 • Opravena chyba v nápravě a ošetření dat.  (9/11/2019)
 • Oprava nulové hodnoty při importu ISIC.  (9/5/2019)
 • Oprava chyby ve fyzickém rušení záznamu učitelů.  (8/28/2019)

Suplování

Nové prvky:

 • Do suplování doplněn kalendář prázdnin na školní rok 2019/20 (8/30/2019)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Napojení třídní knihy na nové tématické plány (9/6/2019)

Tematické plány

Opravené chyby:

 • Opravna chyba v ukládání pořadí témat ve stromu.  (8/30/2019)