Vysvědčení pro aktuální školní rok

Závěrečná vysvědčení jsou připravena pro tisk QR kódu dle doporučení MŠMT.

Nové formuláře vysvědčení lze doplnit při instalaci upgrade na aktuální verzi nebo později v nabídce sestavy – vysvědčení pomocí importu z instalace.

Nejsou-li požadované formuláře v nabídce k dispozici (např. pokud byla vysvědčení vydána po instalaci upgrade Bakalářů), pak je třeba provést aktualizaci modulu Evidence.


Vysvětlivky
 • barevně jsou zvýrazněna vysvědčení, která byla připravena po vydání CD Bakaláři 2019
 • A4 – připraveno pro tisk na A4 tiskárně
 • A3 – připraveno pro tisk na A3 tiskárně
 • bianko – připraveno pro tisk na bianko blanket SEVT 49999900, OPTYS 3020, tisknou se i popisky, čáry, tabulky. Používá se pro všechna běžná vysvědčení (stávající i do budoucna)
 • povinně od 1. října 2017 dle vyhlášky 3/2015 (tj. vysvědčení s místem pro tisk QR kódu) se musí pro tisk vysvědčení o získání stupně vzdělání používat nový blanket SEVT 71149998500, OPTYS 3064. Pro tisk jen v 9. ročníku ZŠ použije škola aktualizovaný formulář „Bianko ZŠ 49 835 0“. Víceletá osmiletá gymnázia ve čtvrtém a šestiletá v druhém ročníku použijí při tisku na tento blanket nově připravený formulář „Bianko SŠ 49 853 1 (dosažení základního vzdělání)“. Střední školy použijí pro tisk vysvědčení závěrečných zkoušek. Vysvědčení jsou připravena včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016.
  Na vysvědčeních o získání stupně vzdělání (včetně 9. ročníku ZŠ) je uvedena úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) – dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
  Po tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol a odpovídající ročníky na víceletých gymnáziích je potřeba na kartu žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání opsat z blanketu číslo tiskopisu jako „Evidenční číslo vysvědčení o získání zákl. vzdělání“.
 • použití bianko blanketu v 2. pololetí předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí.

Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 00 3057 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(3064)

1/5/2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 00 3057 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(3064)

5/15/2019
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 00 3055, 00 3056 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(3064)

1/5/2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 00 3055, 00 3056 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(3064)

5/15/2019
Výuční listSŠ 00 3058, 00 3059 (výuční list ) Ano Ano

(3065)

1/5/2016
Výuční listSŠ 49 863 3, 49 863 6 (výuční list) Ano Ano

(3065)

5/15/2019
ZŠ slovní hodnocení - list AZŠ list A 00 3035 - 1. pol. (SH v jedn. před.) Ano Ano

(3020)

12/28/2015
vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A slovní hodnoceníZŠ list A 00 3001 (získání základního vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano
5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list AZŠ list A 00 3003 (získání základů vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano
5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list BZŠ list B 00 3002 (získání základního vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano
5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list BZŠ list B 00 3004 (získání základů vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano
5/15/2019
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 00 3027 - 10 předmětů Ano Ano

(3020)

12/25/2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 00 3028 - 20 předmětů Ano Ano

(3020)

12/25/2015
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní školeZŠ list A 00 3036 - 20 předmětů Ano Ano

(3064)

12/25/2015
Výpisy vysvědčení pro 1. pololetí Ano

Polská vysvědčení

Nově jsou ve verzi 13/14 připravena polská vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace). Dodání na školu se realizuje přes vzdálenou plochu.


Další vysvědčení – výpisy za 1. pololetí (více kolonek pro předměty), výpisy se zájmovými útvary

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2017

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2005

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Poznámky
 • Využíváte-li jiná vysvědčení než zde uvedená, kontaktujte nás, vysvědčení po dohodě připravíme.
 • Některá vysvědčení typu dvojlist jsou připravena pouze pro tiskárnu A3. V praxi se ukazuje, že tiskárna A4 není schopna načíst bezproblémově vícekrát tentýž dvojlist.
 • Tiskopis Vysvědčení list B (49 886 0) se používá vždy samostatně, 1 kus pro každé pololetí. Pro školní rok jsou tedy potřeba 2 kusy Vysvědčení list B (v nejnovější verzi použijte pro tisk sestavu „ZŠ list B 49 834 0“).
 • Tiskopisy Vysvědčení list A bez linek (49 882 0 a 49 830 0) je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Tiskopis Vysvědčení ZŠ speciální 49 887 0 je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Použití bianko blanketu předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí, vlastní tisk na bianko blanket proběhne na konci školního roku s tiskem obou pololetí.
Může se hodit
Informace k vyplňování vysvědčení, stránky MŠMT Více informací
Nápověda k vysvědčení Více informací
Stažení souboru iVysvedceni.zip Stažení