Tělocvik.online je inovativní webovou aplikací, která Vám usnadní práci při plnění rámcového vzdělávacího programu pro výuku tělesné výchovy a bude Vám sloužit jako zásobárna inspirace k pestřejšímu obsahu hodin TV.

Tělocvik.online je primárně určen učitelům prvního stupně základních škol, zaměřujících se ve výuce tělesné výchovy na všestranný sportovní a fyzický rozvoj žáků:

  • Motivuje a dodává odvahu učitelům k pestřejšímu obsahu hodin TV
  • Poskytuje neomezený zdroj inspirace pro výuku
  • Vytváří prostředí pro hravý tělocvik, který baví žáky i učitele
  • Všechny metodické plány jsou tvořeny v souladu s RVP
  • Na tvorbě plánů se podíleli odborníci z UK FTVS
  • Umožňuje tvorbu vlastních plánů