miniMatrika


MiniMatrika je určena pro malé základní školy (včetně malotřídek a speciálních škol), které nechtějí počítačový program pro evidenci žáků, klasifikaci, vysvědčení apod. (z finančních či jiných důvodů) a na počítači potřebují zpracovat jen údaje, které se předávají k centrálnímu zpracování (formou elektronického sběru dat ze školních matrik).
Jiné typy škol (SŠ, konzervatoře, VOŠ) miniMatriku použít nemohou. Školy, které používají Evidenci (resp. Malou evidenci), miniMatriku nepotřebují (soubor pro elektronický sběr dat je generován z údajů o žácích a třídách, do nichž patří). Výkaz R44 o změnách podpůrných opatření lze generovat od verze z 28. 10. 2016. Alternativně se podpůrná opatření zadávají přímo na stránkách MŠMT dle pokynů.


Cena

Program lze používat bezplatně, doporučujeme mít aktualizaci z 27. srpna 2019 nebo novější.
Poradenství poskytují jako placenou službu autorizovaní konzultanti .


Aktualizace programu

v seskupení Bakaláři použijte ikonu „aktualizace miniMatriky z www“
NEBO
postupujte shodně jako při instalaci (před přeinstalací data zálohujte)


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout soubor bakamini.exe
Vyberte spuštění souboru, program se stáhne do počítače (velikost cca 38MB) a spustí se instalace.
Zvolte adresář (složku), do níž má být miniMatrika umístěna.
Po instalaci vyhledejte na ploše nebo v nabídce Start ikonu miniMatriky (v seskupení Bakaláři) a program spusťte.

Může se hodit
Nápověda k miniMatrice

 

Více informací
Stažení souboru bakamini.exe

 

Stáhnout