Mgr. Hana Bednaříková

 • místo:
 • Kyjov
 • adresa:
 • Střední škola automobilní Kyjov, Nádražní 471, 697 01 Kyjov

Kontakty

 • e-mail:
 • bednarikova@sossoukyjov.cz
 • telefon:
 • 518 305 333
 • mobil:
 • 605327118

Ceny

 • cena/1hod.: 300 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • sloučení dat dvou škol do jedné databáze
 • instalace a konfigurace webové aplikace
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • tvorba sestav
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek
 • inventarizace
 • knihovna
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání