EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.