Aktuality
Elektronické předávání dat ze školních matrik (k 30. 9. 2017)

Pro podzimní předání dat je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

Způsob evidování vykazovaných údajů a přenos dat na MŠMT popisuje nápověda. Import XML souboru je vhodné odladit na testovacím serveru, testování zde probíhá (i po 30. 9.) rychleji, než na ostrém serveru.

Pro předávání výkazu R44 o změnách v poskytování PO je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

Více informací
Začátek Třídní knihy od 4. 9. 2017

Doporučujeme uložit Rozvrh pro Suplování od 1. 9. 2017. Při spuštění Suplování zvolte ve spodní části tlačítko Kalendář a 1. 9. označte jako prázdniny. V Třídní knize zvolte režim práce třídní knihy celé školy, globální nastavení. V nabídce Konfigurace vyberte Týdny třídní knihy, odškrtněte 1. týden, 2. týden ve spodní části přepište na 1. a zvolte tlačítko Přečíslovat další týdny. Pak již budou všechny Třídní knihy začínat až 4. 9. 2017.

Poznámka: dle školského zákona školní rok začíná 1. 9., v Evidenci tedy zůstává datum zahájení vzdělávání 1. 9. 2017.

QR kód na přihlášce na SŠ

V aktualizaci Evidence po 25. 1. 2017 byla nově zapracována možnost tisku QR kódu na přihlášky na střední školu a jeho načtení ve střední škole do Přijímacího řízení. 

Přihlášky SŠ

Nové přihlášky na střední školy a konzervatoře jsou k dispozici v aktualizaci Evidence po 30. 11. 2016, v okně se sestavami stačí použít tlačítko Import z instalace.

Verze 2017

CD s novou verzí systému Bakaláři bylo rozesláno poštou 18. 11. 2016.
Před instalací doporučujeme vyřešit ukončení nešifrovaného spojení HTTP a podpory Windows 2003 Serveru pro Webovou aplikaci.

Více informací
Ročníková a závěrečná vysvědčení

Připravena ročníková vysvědčení a vysvědčení o získání vzdělání dle vyhlášky 3/2015 včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. 5. 2016.

Více informací
Nejbližší akce
Konference

Historicky první konference Bakalářů - detaily viz http://www.bakalari.cz/Static/konference2017

Konference

Historicky první konference Bakalářů - detaily viz http://www.bakalari.cz/Static/konference2017

Suplování a výkazy suplování

Určeno pro uživatele současné i budoucí

Suplování a výkazy suplování

Určeno pro uživatele současné i budoucí

Co by měl znát správce Bakalářů

Určeno pro vedoucí pracovníky (intenzivní praktický pracovní seminář)


  • 10. 11. 2017
  • Základní škola Brno, Svážná 9, Svážná 438/9, 634 00 Brno-Brno-Nový Lískovec
  • Více informací
Co by měl znát správce Bakalářů

Určeno pro vedoucí pracovníky (intenzivní praktický pracovní seminář)


  • 11. 11. 2017
  • Základní škola Brno, Svážná 9, Svážná 438/9, 634 00 Brno-Brno-Nový Lískovec
  • Více informací
Více akcí