Aktuality
Nový modul GDPR

Modul GDPR vám pomůže řešit některé povinnosti vyplývající z nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vstupte do Parametrů webové aplikace, zkontrolujte na záložce Aktivní části aplikace zaškrtnutí modulu GDPR a potvrďte tlačítkem Aplikuj. Na záložce GDPR můžete nastavit další podrobnosti.

Modul EVIDENCE dostal nový kabát

Vylepšili jsme grafiku a ovládání modulu Evidence tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů. Zjednodušili jsme panel nástrojů, snížili jsme počet kliknutí, které jsou nutné, abyste se dostali tam, kam potřebujete. Na pracovní ploše najdete nové ikony, které si pamatují, jaké operace nejčastěji provádíte. Vše teď funguje ve stejné grafické podobě, na kterou jste zvyklí z jiných nových modulů. Evidenci bez problémů zobrazíte i na větších monitorech, což někteří z vás potřebovali. Hlavně díky vašim podnětům a připomínkám dokážeme kontinuálně pracovat na větších ale třeba i jen drobných vylepšeních. Děkujeme za zpětnou vazbu.

Elektronické předávání dat ze školních matrik (k 30. 9. 2017)

Pro podzimní předání dat je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

Způsob evidování vykazovaných údajů a přenos dat na MŠMT popisuje nápověda. Import XML souboru je vhodné odladit na testovacím serveru, testování zde probíhá (i po 30. 9.) rychleji, než na ostrém serveru.

Pro předávání výkazu R44 o změnách v poskytování PO je nutná aktualizace Bakalářů verze 2017 z 14. 9. 2017 nebo novější.

Více informací
Začátek Třídní knihy od 4. 9. 2017

Doporučujeme uložit Rozvrh pro Suplování od 1. 9. 2017. Při spuštění Suplování zvolte ve spodní části tlačítko Kalendář a 1. 9. označte jako prázdniny. V Třídní knize zvolte režim práce třídní knihy celé školy, globální nastavení. V nabídce Konfigurace vyberte Týdny třídní knihy, odškrtněte 1. týden, 2. týden ve spodní části přepište na 1. a zvolte tlačítko Přečíslovat další týdny. Pak již budou všechny Třídní knihy začínat až 4. 9. 2017.

Poznámka: dle školského zákona školní rok začíná 1. 9., v Evidenci tedy zůstává datum zahájení vzdělávání 1. 9. 2017.

QR kód na přihlášce na SŠ

V aktualizaci Evidence po 25. 1. 2017 byla nově zapracována možnost tisku QR kódu na přihlášky na střední školu a jeho načtení ve střední škole do Přijímacího řízení. 

Přihlášky SŠ

Nové přihlášky na střední školy a konzervatoře jsou k dispozici v aktualizaci Evidence po 30. 11. 2016, v okně se sestavami stačí použít tlačítko Import z instalace.

Nejbližší akce
Program Bakaláři - tvorba rozvrhu a moduly pro organizaci výuky

Určeno pracovníkům zodpovědným za organizaci výuky (intenzivní dvoudenní pracovní seminář)Program Bakaláři - tvorba rozvrhu a moduly pro organizaci výuky

Určeno pracovníkům zodpovědným za organizaci výuky (intenzivní dvoudenní pracovní seminář)Úvazky - příprava úvazků na nový školní rok - akce AK01966

přihlášky na http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Příprava ve společném prostředí, vytvoření úvazků pro nový školní rok, kontrola cyklů a jejich případná oprava, úprava počtu hodin jednotlivých vyučujících, tvorba nových tříd a skupin a nastavení jejich disjinktnosti, tvorba úvazků, spojení úvazků, přidělení skupin, počtu hodin v jednotlivých cyklech, kontroly přidělení předmětů a tisky úvazků

Tvorba rozvrhu - akce AK01967

přihlášky na http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Přenos úvazků do rozvrhu, konfigurace nastavení rozvrhu, práce s lístky, spojení současně nasazovaných skupin, vytvoření dvouhodin, nasazování lístků, posloupnost nasazování, využití tipu pro nasazení. Příprava automatického generování, jeho přednastavení a jak ho využívat. Tisky rozvrhů, různá nastavení, uložení rozvrhu v různých verzích, zveřejnění na webu.

Přechod Bakalářů na nový školní rok - akce AK01968

přihlášky na   http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Potřebné kroky a postup, jak přejít na nový školní rok. Přesun odešlých žáků v aktuálním roce do databáze absolventů, tvorba nových tříd a úvazků (pokud už jsou vytvořeny, přesunou se automaticky), nastavení vlastností tříd, zápis nových žáků, postup při přesunu "propadlíků", příprava dalšího roku.

Více akcí