Mgr. Pavel Hartman

 • místo:
 • Česká Lípa
 • adresa:
 • Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, př. org.

Kontakty

 • e-mail:
 • pavel.hartman@gmail.com
 • mobil:
 • 605933646

Ceny

 • cena/1hod.: 400 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • převod dat z jiných systémů
 • sloučení dat dvou škol do jedné databáze
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • provoz SQL serveru, převodu dat na SQL server
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • tvorba sestav
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • tematické plány
 • přijímací zkoušky
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání