Ing. Stanislav Melichar

 • místo:
 • Šumperk
 • adresa:
 • VOŠ a SPŠ, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Kontakty

 • e-mail:
 • melicharS@seznam.cz
 • mobil:
 • 777342003

Ceny

 • cena/1hod.: 300 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Pardubický kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání

Poradenství

 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • elektronická třídní kniha
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek
 • inventarizace
 • knihovna
 • Minimatrika - správa dat školní matriky a jejich odevzdání