PhDr., Ph.D. Michal Musílek

 • místo:
 • Nový Bydžov
 • adresa:
 • U Plovárny 1415, 504 01 Nový Bydžov

Kontakty

 • e-mail:
 • Michal.Musilek@seznam.cz
 • mobil:
 • 737156008

Ceny

 • cena/1hod.: 560 Kč
 • fakturou nebo dohodou o provedení práce
 • není plátce DPH

Kraje působnosti

 • Královéhradecký kraj

Služby

 • instalace systému Bakaláři, instalace upgrade
 • převod dat z jiných systémů
 • kontrola systému Bakaláři, údržba dat (vyčistění), zálohování
 • přechod systému Bakaláři na nový školní rok
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • tvorba sestav
 • asistence při tvorbě rozvrhu hodin

Poradenství

 • správa systému BAKALÁŘI (instalace, nastavení, údržba...)
 • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
 • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
 • zpracování dat žáků ve školní matrice
 • klasifikace
 • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
 • grafické zpracování klasifikace
 • tvorba sestav
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí školy
 • přijímací zkoušky
 • rozpis maturitních zkoušek
 • inventarizace
 • knihovna