ZN0032

nelze vstoupit do obecné databáze Bakalář (přijímací zk., inventarizace atd.)

12. 4. 2017

Krátce

Do aplikace nelze vstoupit, objeví se hlášení "Databáze není platná", "Primární klíč nenalezen", "Nelze vytvořit zpětné propojení" apod.

Popis

Nejprve zálohujte data příslušné aplikace (příslušný podadresář adresáře bakalari\evid\s1 - zálohujte v operačním systému, pozor na dlouhá jména souborů).

Použijte označené menu:


a zvolte aplikaci, která má být opravena.

Spusťte aplikaci a v nabídce Správce proveďte Ošetření a náprava dat - ta by měla skončit úspěšně bez varujících hlášek.
Neodstraní-li se problém touto cestou, konzultujte na podpora@bakalari.cz.

Klíčová slova

databáze aplikace vstoupit primární klíč zpětné propojení