ZN0108

vytvoření aplikací v modulu Bakalář (inventarizace, přijímací zk., knihovna..)

22. 10. 2010

Krátce

Kde se spouští Inventarizace (resp. Knihovna, Zápis do 1.roč., Přijímací zkoušky, Spisová služba, Úrazy).

Popis

Uvedené moduly jsou speciálními databázovými aplikacemi v části Bakalář. Programy se tedy spouštějí pomocí ikony Bakalář (obr. s dominem), nebo v širší nabídce vyvolané ikonou Bakaláři (obr. tabule s B).
Dále je třeba založit aplikaci požadovaného typu (může jich být obecně více, např. žákovská a učitelská knihovna, inventáře kabinetů, sbírek apod., přijímací řízení pro jednotlivé roky atd.).
Aplikaci zakládáme stiskem tlačítka s plus, zadáním adresáře a popisu, definicí typu a stanovením přístupových práv pro jednotlivé pracovníky či skupiny dle funkce.
Dále pak s vybranou založenou databází pracujeme po stisku tlačítka „Vstup do aplikace ..“.
Analogicky lze použít též aplikace dodávané jako doplňky pro modul Bakalář
(viz http://www.bakalari.cz/Static/doplnky).

Klíčová slova

inventarizace přijímací zkoušky zápis knihovna úrazy spisová služba spisovka pošta pošty založení