Přechod na Nový rok

Jednou z každoročních pravidelných činností je na konci školního roku procedura přechodu na nový školní rok, kdy dochází např. k povyšování tříd či vyřazování žáků 9. ročníku a absolventů.
Pokud se této činnosti obáváte, neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy k této činnosti, případně si můžete u nás tuto službu objednat, prosíme s předstihem až měsíc. Předpokládaná doba práce je 1 - 2 hodiny, základní hodinová sazba je 1200 Kč včetně DPH.


Sestavení rozvrhu školy na zakázku

Vhodným způsobem zejména pro úvodní zaškolení k modulu Rozvrh je využití asistence při sestavení rozvrhu vlastní školy. Tuto službu nabízí autoři a někteří autorizovaní spolupracovníci (znají program s jeho přednostmi i nedostatky). Pomohou uživatelům nastavit konfiguraci (např. pro správné rozvržení hlavních, vedlejších předmětů), seznámí je s jednotlivými kroky tvorby až k výslednému rozvrhu.
Službu lze doporučit také všem, kteří si na tvorbu rozvrhu sami netroufají nebo mívají k rozvrhu zásadní připomínky (ze strany rodičů, inspekce).

Nápověda obsahuje nejen instrukce k obsluze, ale také popis strategie tvorby rozvrhu (se specifiky v systému Bakaláři).
nápověda k zadání úvazků
nápověda k modulu Rozvrh

Pořádána jsou rovněž klasická školení k zadání úvazků a k tvorbě rozvrhu.
kurzy k tvorbě úvazků a rozvrhu

Může se hodit
Nápověda k zadání úvazků Více informací
Nápověda k modulu Rozvrh Více informací
Školení Více informací
Spolupracovníci v regionech Více informací
Cenik služeb Více informací