Konference 2017

Přípravy na naši bakalářskou konferenci jsou v plném proudu. Na pondělí 23.10.2017 jsou ještě volná místa. Termín úterý 24.10.2017 je již beznadějně naplněn. Bližší informace najdete na stránkách konference.

Poradna v Bakalářích

V rámci naší aplikace byla spuštěna Poradna pro rodiče. Pokud mají rodiče jakékoliv problémy se svými dětmi, naleznou přímo v aplikaci poradenský Rozcestník, který je navede na správnou instituci, kde daný problém lze řešit. Rodič tak rychle dostane do ruky kontakty například na nejbližší středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologickou poradnu atd. Navíc připravujeme i velký informační kanál pro články a různé otázky a odpovědi týkající se života ve škole. V tomto spolupracujeme například s obecně prospěšnou společností EDUin.

Bakaláři online

Stále více škol využívá provoz Bakalářů online na cloudu, kdy se my staráme o bezpečnost dat, provozujeme pro školu webovou aplikaci a pomáháme škole řešit zálohy a aktualizace. S námi také lépe zvládnete požadavky, které na vás příští rok uvalí směrnice GDPR. Námi využívané cloudy mají nebo budou mít všechny potřebné certifikáty bezpečnosti. Zvažte tedy, zda už s předstihem nechcete mít toto vyřešené. Stačí poslat žádost mailem na naši podporu a ona se o to postará.

Datové schránky, registry ...

Jak jistě víte, na školy letos spadlo mnoho nových povinností vyplývajících z povinností orgánů veřejné moci. I v tomto chceme být školám nablízku, proto na další měsíce připravujeme propojení Evidence s některými funkcemi Datových schránek a Základních registrů, připravujeme také nabídku na řešení spisové služby v rámci Bakalářů.

Bakaláři ve výuce

Uživatelé již nějakou dobu mají možnost využívat předvybrané odkazy na výukové materiály k probírané látce ve škole. Nově připravujeme pro e-learning i vyhledávač témat, aby si rodiče a žáci mohli snadno nalézt výukové materiály pro domácí přípravu či rozšíření znalostí probíraného učiva. Rozvíjíme úzké spolupráce s některými e-learningovými projekty, jako je například Včelka, Hejného metoda apod. Již více než rok máme exkluzivní partnerství s Khanovou školou, která má světové renomé ve tvorbě výukových videí.

Bakaláři a Sazka Olympijský víceboj

Český olympijský výbor realizuje již čtvrtým rokem pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií projekt Sazka Olympijský víceboj, v rámci kterého analyzuje pohybový typ dětí, doporučuje jim vhodné sporty a dále pak rozvíjí jejich pohybovou všestrannost. Počet zapojených škol neustále roste, v loňském ročníku jich bylo přes tisíc. Aktuálně pracujeme na propojení administračního systému Sazka Olympijského víceboje a Bakalářů a dalších formách spolupráce. Průběžně vás budeme informovat, jak vám ulehčíme zapojení do tohoto zajímavého sportovního projektu.

Bakaláři - centrum systémů na škole

Rozšiřujeme spolupráci s vydavatelem oblíbených karet ISIC a ITIC, dlouhodobě spolupracujeme s dodavatelem přístupových systémů Z-WARE, stáváme se na mnoha školách hlavní autorizační centrálou pro různé další systémy, které na školách fungují, například přístupové systémy, jídelny, školní portály, informační panely apod. Počet systémů napojených na Bakaláře neustále zvětšujeme.

Co Vás v nejbližší době čeká?

Právě probíhá předávání dat školních matrik. Jsme stále v úzkém kontaktu s MŠMT a proto vždy jako jedni z prvních systémů reagujeme na všechny legislativní změny pro všechny stupně škol.

Nová webová aplikace NEXT se postupně rozšiřuje na všechny školy. K jejímu provozu jsou nutné jisté změny v konfiguraci, sledujte proto, prosíme, naše novinky.

Blíží se termín fakturace a výročního update našich aplikací. Brzy školám dorazí informace v samostatném mailu.

Končí podpora uložení dat ve starém formátu, veškerý nový vývoj pokračuje pouze v rámci uložení dat na SQL. Stejně již brzy přestane chodit webová aplikace všem, kteří stále nemají zabezpečené spojení https. Opět připomínáme: jsme vám k dispozici s řešení těchto problémů a znovu nabízíme naše cloudové řešení, kdy budete mít vše vyřešeno ihned.

Připomínám také naši nabídu na Balíček služeb, díky kterému můžete využívat některé nadstandardní služby a pomoc v práci s naším softwarem. Například máte v balíčku předplacený provoz bezpečnostních certifikátů, zásahy našich pracovníků přes vzdálený přístup atd.

V nejbližších měsících pracujeme na některých nových modulech a inovacích: moduly Družina, Knihovna, Dokumenty, SMS a další. V novém roce bychom vám rádi nabídli nový modul Přijímacích zkoušek, který již bude napojený na partnerskou Spisovou službu.

Myslíme na Vás a Vaše uživatele

Snažíme se, aby Bakaláři pomáhali a byli užiteční všem na škole - především Vám osobně a všem Vašim učitelům, ale i všem rodičům a žákům Vaší školy. Proto jsme Vás velmi rádi seznámili s některými dalšími aktivitami, které pro Vás děláme.