Webová aplikace, internetová žákovská knížka

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žaka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Rodiče chtějí být informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.
Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.


Webová aplikace obsahuje:

Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
Třídní kniha - možnost zápisu hodin do elektronické třídní knihy.
Domácí úkoly - přehled domácích úkolů - aktivních i ukončených.
Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
Přehled výuky - seznam odučených témat.
Absence - přehled zameškaných hodin.
Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

Může se hodit
Nápověda k instalaci Webové aplikace Více informací
Nápověda k Webové aplikaci Více informací
Osobní RSS kanály pro učitele, žáky a rodiče

Usnadní sledování nově zapsaných informací v systému Bakaláři (známek, domácích úkolů, školních akcí a dalších zpráv)

Více informací
Aplikace pro zařízení s OS Android Více informací
Aplikace pro zařízení s iOS Více informací