Mgr. Petr Hamáček

  • místo:
  • Praha
  • adresa:
  • ZŠ Jílovská 1100, 14200 Praha 4

Kontakty

  • e-mail:
  • petr.hamacek@zsjilovska.cz
  • telefon:
  • 241493212
  • mobil:
  • 605911195

Ceny

  • cena/1hod.: 400 Kč
  • formou dohody o provedení práce
  • není plátce DPH

Kraje působnosti

  • Praha
  • Středočeský kraj

Služby

Poradenství

  • webová aplikace (internetová žákovská knížka)
  • vedení školní agendy v systému BAKALÁŘI (pro začínající uživatele)
  • zpracování dat žáků ve školní matrice
  • klasifikace
  • správa dat školní matriky a jejich odevzdání
  • grafické zpracování klasifikace
  • tvorba sestav
  • rozvrh hodin
  • suplování
  • plán akcí školy
  • elektronická třídní kniha