Vysvědčení pro aktuální školní rok

Nové formuláře vysvědčení lze doplnit při instalaci upgrade na aktuální verzi nebo později v nabídce sestavy – vysvědčení pomocí importu z instalace.

Nejsou-li požadované formuláře v nabídce k dispozici (např. pokud byla vysvědčení vydána po instalaci upgrade Bakalářů), pak je třeba provést aktualizaci modulu Evidence.


Vysvětlivky
 • barevně jsou zvýrazněna vysvědčení, která byla připravena po vydání CD Bakaláři 2017
 • A4 – připraveno pro tisk na A4 tiskárně
 • A3 – připraveno pro tisk na A3 tiskárně
 • bianko – připraveno pro tisk na bianko blanket SEVT 49999900, OPTYS 3020, tisknou se i popisky, čáry, tabulky. Používá se pro všechna běžná vysvědčení (stávající i do budoucna)
 • povinně od 1. října 2017 dle vyhlášky 3/2015 (tj. vysvědčení s místem pro tisk QR kódu) se musí pro tisk vysvědčení o získání stupně vzdělání používat nový blanket SEVT 71149998500. Pro tisk jen v 9. ročníku ZŠ použije škola aktualizovaný formulář „Bianko ZŠ 49 835 0“. Víceletá osmiletá gymnázia ve čtvrtém a šestiletá v druhém ročníku použijí při tisku na tento blanket nově připravený formulář „Bianko SŠ 49 853 1 (dosažení základního vzdělání)“. Střední školy použijí pro tisk vysvědčení závěrečných zkoušek. Vysvědčení jsou připravena včetně tisku QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016.
  Na vysvědčeních o získání stupně vzdělání (včetně 9. ročníku ZŠ) je uvedena úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) – dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
  Po tisku vysvědčení pro deváté ročníky základních škol a odpovídající ročníky na víceletých gymnáziích je potřeba na kartu žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání opsat z blanketu číslo tiskopisu jako „Evidenční číslo vysvědčení o získání zákl. vzdělání“.
 • použití bianko blanketu v 2. pololetí předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí.

ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětůSŠ 49 853 0 Ano Ano
ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětůSŠ 49 853 1 Ano Ano
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – 16 povinných předmětůSŠ 49 854 0 Ano Ano
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětůSŠ 49 855 0 (pro tiskárnu A3) Ano Ano Ano
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětůSŠ 49 855 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano Ano
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – slovní hodnoceníSŠ 49 856 0 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – slovní hodnoceníSŠ 49 856 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
25. 12. 2015
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnoceníSŠ 49 857 0 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
20. 5. 2010
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnoceníSŠ 49 857 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 49 861 0 (závěrečná zkouška) Ano Ano
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 49 861 5 (závěrečná zkouška) Ano Ano
3. 12. 2010
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 49 861 1, 49 862 0 (závěrečná zkouška) Ano Ano
5. 1. 2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 49 862 5 (závěrečná zkouška) Ano Ano
21. 6. 2011
Výuční listSŠ 49 863 0, 49 861 2 (výuční list ) Ano Ano
5. 1. 2016
Výuční listSŠ 49 863 5 (výuční list ) Ano Ano
3. 12. 2010
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školySŠ 49 870 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010 Ano Ano
3. 12. 2010
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kulturySŠ 49 872 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010 Ano Ano
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém a cizím jazyceSŠ 49 873 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010 Ano
25. 5. 2010
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatořiKonzervatoř 49 866 0 (pro tiskárnu A3) Ano
14. 1. 2016
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři bez zkoušky z cizího jazykaKonzervatoř 49 867 5 (pro tiskárnu A3) Ano
Diplom absolventa konzervatořeKonzervatoř 49 869 0 (diplom) Ano
14. 1. 2016
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkouškuKonzervatoř 49 871 5 (maturitní) platnost do 31.08.2010 Ano
Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné školeVOŠ 49 864 0 (o absolutoriu) Ano
14. 1. 2016
Diplom absolventa VOŠVOŠ 49 865 0 (diplom) Ano
14. 1. 2016
ZŠ slovní hodnocení - list AZŠ list A 49 833 0 - 1. pol. (SH v jedn. před.) Ano Ano
28. 12. 2015
Vysvědčení list A 1.stupeň - předmětyZŠ 1. stupeň 49 840 0 Ano
Vysvědčení list A 1.stupeňZŠ 1. stupeň 49 841 0 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení 1.stupeň klasifikace předmětyZŠ 1. stupeň 49 843 0 Ano
Vysvědčení 1.stupeň klasifikaceZŠ 1. stupeň 49 844 0 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikace RVJZŠ 2. stupeň 49 846 0 Ano
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň předměty klasifikaceZŠ 2. stupeň 49 847 0 Ano
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň klasifikaceZŠ 2. stupeň 49 848 0 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předměty RVJZŠ 2. stupeň 49 849 0 Ano
Vysvědčení list A ZŠ 2.stupeň předmětyZŠ 2. stupeň 49 850 0 Ano
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)ZŠ list A 49 830 0 volné Ano
27. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 49 831 0 - 10 předmětů Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 49 832 0 - 20 předmětů Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní školeZŠ list A 49 835 0 - 20 předmětů Ano Ano
25. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)ZŠ list A 49 882 0 Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 49 883 0 - 10 předmětů Ano Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 49 884 0 - 20 předmětů Ano Ano
21. 9. 2013
Vysvědčení pro základní školu – list BZŠ list B 49 834 0 Ano Ano
28. 12. 2015
Vysvědčení pro základní školu – list BZŠ list B 49 886 0 Ano Ano
14. 9. 2013
Vysvědčení ZŠ 2.stupeň - list AZŠ 2. stupeň 49 851 0 Ano Ano
1. 1. 2013
ZŠ slovní hodnocení - list A 1. stupeňZŠ list A 49 852(845) 1 Ano Ano
1. 1. 2013
ZŠ slovní hodnocení - list A 2. stupeňZŠ list A 49 852(845) 1 Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení list BZŠ list B 49 842 0 - 1. pol. (celkové SH) Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 1.stupeňZŠ speciální 49 845 0 (pro tiskárnu A3) 1.stupeň Ano Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciální 2.stupeňZŠ speciální 49 852 0 (pro tiskárnu A3) 2.stupeň Ano Ano
1. 1. 2013
Vysvědčení pro ZŠ speciálníZŠ speciální 49 887 0 (pro tiskárnu A3) Ano Ano
14. 9. 2013
Ročníkové vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupniZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace Ano
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupniZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace Ano
6. 1. 2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení širší slovníZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní Ano
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení širší slovníZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní Ano
6. 1. 2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení kombinovanéZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované Ano
6. 1. 2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení kombinovanéZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované Ano
6. 1. 2016
Protokol maturitní - vložka 49 258 5 platnost do 31.08.2010 Ano Ano
Protokol o absolutoriu 49 407 1 Ano Ano
SŠ osvědčení o jedn. zkoušce 49 733 1 (závěr. zk.) Ano
Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce profilové části MZSŠ osvědčení o jedn. zkoušce 49 733 5 (profil. zk.) Ano
2. 5. 2011
ZŠ výstupní hodnocení Ano
Výpisy vysvědčení pro 1. pololetí Ano

Polská vysvědčení

Nově jsou ve verzi 13/14 připravena polská vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace). Dodání na školu se realizuje přes vzdálenou plochu.


Další vysvědčení – výpisy za 1. pololetí (více kolonek pro předměty), výpisy se zájmovými útvary

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2017

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2005

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na médium (disketa, flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Poznámky
 • Využíváte-li jiná vysvědčení než zde uvedená, kontaktujte nás, vysvědčení po dohodě připravíme.
 • Některá vysvědčení typu dvojlist jsou připravena pouze pro tiskárnu A3. V praxi se ukazuje, že tiskárna A4 není schopna načíst bezproblémově vícekrát tentýž dvojlist.
 • Tiskopis Vysvědčení list B (49 886 0) se používá vždy samostatně, 1 kus pro každé pololetí. Pro školní rok jsou tedy potřeba 2 kusy Vysvědčení list B (v nejnovější verzi použijte pro tisk sestavu „ZŠ list B 49 834 0“).
 • Tiskopisy Vysvědčení list A bez linek (49 882 0 a 49 830 0) je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Tiskopis Vysvědčení ZŠ speciální 49 887 0 je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Použití bianko blanketu předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí, vlastní tisk na bianko blanket proběhne na konci školního roku s tiskem obou pololetí.
Může se hodit
Informace k vyplňování vysvědčení, stránky MŠMT Více informací
Nápověda k vysvědčení Více informací
Stažení souboru iVysvedceni.zip Stažení