ZN0001

cesty v počítačové síti

5/15/2012

Krátce

Jak nastavit cesty k modulům na různých místech v počítačové síti?

Popis

V první řadě je třeba upozornit, že by stejný modul neměl být instalován v několika různých adresářích sítě nebo počítače. To může být zdrojem nepříjemností.
Jednotlivé moduly Bakalářů mohou být obecně na různých místech. Pro spouštění programů a přenos dat jsou v systému nastaveny cesty k ostatním modulům (data úvazků ze Společného prostředí načítá Rozvrh, údaje o maturantech se z Evidence načítají do Rozpisu maturit, odtud lze dále přítomnost zkoušejících u maturit přenést jako absenci do Suplování apod.) Informace o umístění modulů je také důležitá pro údržbu systému (archivaci dat a aktualizaci programů).
Nastavení cest se provádí automaticky při instalaci.
Problémy mohou vzniknout např. přesunem nebo přejmenováním adresářů. Špatně nastavené cesty zpravidla opraví opakovaná instalace ikon pro spouštění programů ze síťové stanice. Při instalaci zadáme skutečné umístění modulů a instalační program se už postará o správné nastavení všech parametrů jednotlivých ikon.

Nastavení ikon pro spouštění programů funguje dle následujícího principu:

1)
Na jednom počítači nebo v síti typu klient - server se cesty nastavují podle inicializačního souboru baka32.ini.
Např. při instalaci Bakalářů do adresáře f:\bakalari\ (tzn. Společného prostředíEvidence do f:\bakalari\evid\, Rozvrhu do f:\bakalari\rozvrh\ atd.) se založí soubor baka32.ini v adresáři f:\bakalari\ a zapíší se do něj cesty, zadané v průběhu instalace. Ze stanice, která “vidí” tento adresář jako f:\bakalari\, spustíme jakýkoliv modul prostým příkazem bez parametru (např. f:\bakalari\rozvrh\PlanAkci.exe).
Sekce [Cesty] souboru baka32.ini pro uvedený příklad:
  Evidence=F:\BAKALARI\EVID\
  Rozvrh=F:\BAKALARI\ROZVRH\
  Temaplan=F:\BAKALARI\TEMAPLAN\
  Maturity=F:\BAKALARI\MATURITY\
  Tools=F:\BAKALARI\TOOLS\
  Web=F:\BAKALARI\WEB\
2) 
V síti peer to peer (Windows), kde nelze adresář bakalari namapovat stejně pro všechny stanice, řešíme následující situaci. Disk, který má na serveru označení C:, bývá obvykle pro ostatní stanice sdílen např. jako D:. Při spuštění programu z vedlejší stanice (dle bodu 1) by se cesty k modulům nastavily na disk C:, tedy na lokální disk stanice, místo na sdílený disk serveru. Kdybychom naopak cesty v souboru baka32.ini změnili z C: na D:., programy by se správně spouštěly z ostatních stanic sítě, nešly by ale spustit ze serveru.
Řešením pro tuto situaci je možnost spuštění programu s parametrem, kterým je úplný název ini souboru se sekcí [Cesty].
Postupujeme následujícím způsobem. Na serveru vytvoříme kopii souboru baka32.ini, kterou pojmenujeme např. baka32d.ini a umístíme do stejného adresáře (c:\bakalari\ z pohledu serveru a d:\bakalari\ z pohledu ostatních stanic). V souboru opravíme sekci [Cesty] přepsáním diskové jednotky z C: na D: (jak je mapován pro ostatní stanice sítě).
  Evidence=D:\BAKALARI\EVID\
  Rozvrh=D:\BAKALARI\ROZVRH\
  Temaplan=D:\BAKALARI\TEMAPLAN\
  Maturity=D:\BAKALARI\MATURITY\
  Tools=D:\BAKALARI\TOOLS\
  Web= D:\BAKALARI\WEB\
Programy pak z vedlejších stanic spustíme příkazem s parametrem:
d:\bakalari\rozvrh\rozvrh.exe d:\bakalari\baka32d.ini (parametr odděluje mezera)
d:\bakalari\evid\app32\bakasql.exe d:\bakalari\baka32d.ini apod.
Toto nastavení automaticky provádí Instalace na síťovou stanici (viz CD, nabídka Instalace).
3) 
Je-li adresář f:\bakalari\evid\ v síti mapován jako logická disková jednotka (např. K:\), adresář .. o úroveň blíže ke kořeni není přístupný. Pro tento případ existuje možnost načtení cest k modulům z adresáře windows na lokální stanici.
Vytvoříme kopii souboru baka32.ini a umístíme ji do adresáře windows\. Sekci [Cesty] je opět třeba opravit podle skutečnosti. Spustíme-li pak modul Evidence (bez parametru), program nenajde soubor baka32.ini o úroveň blíže ke kořeni, a tehdy nastaví cesty k modulům podle baka32.ini v adresáři windows.
V případě, že program data nenalezne, budeme upozorněni nejen na nesprávné nastavení cesty, ale také na to, který soubor (baka32.ini) máme opravit. Nastavené cesty lze zobrazit i během práce s programy (v hlavní nabídce =). Kdykoli tak můžeme zkontrolovat, odkud se data načetla.

Poznámky:
1)
Jsou-li přístupová práva v síti nastavena do adresářů bakalari\evid\, bakalari\rozvrh\ atd., avšak ne do adresáře bakalari\, doplníme všem uživatelům právo přístupu k souboru bakalari\baka32.ini!
2)  
 Místo mapování např. c:\bakalari\evid\ = K: je vhodnější jako logickou diskovou jednotku K: namapovat adresář c:\bakalari\.


Shrnutí - jak hledají moduly systému Bakaláři data:
1)
Je-li modul spuštěn s parametrem, kterým je soubor s příponou ini se sekcí [Cesty], nastaví se cesty k datům podle tohoto souboru.
2)  Je-li modul spuštěn bez parametru, pokusí se otevřít soubor BAKA32.INI v adresáři .. (o úroveň blíže ke kořeni vzhledem k adresáři, odkud je spuštěn). Najde-li jej, cesty se nastaví podle tohoto souboru.
3)Pokud jej nenalezne, pokusí se otevřít soubor BAKA32.INI v adresáři windows na lokálním disku. Najde-li jej, načte cesty z tohoto souboru.
4)Není-li soubor BAKA32.INI ani zde, program ohlásí absenci inicializačního souboru a skončí.

Klíčová slova

cesty cesta cest síť síti počítačová síť