Vybrané moduly systému

Dokážete si představit, že řídíte celou školu stisknutím několika kláves? Věřte nebo ne, jde to – a my vám to dokážeme. Pomocí několika různých modulů v jednom jediném systému zdoláte veškerou školní administrativu snadněji než kdy předtím. Ke všem důležitým datům se dostanete pohodlně online a jejich správu zvládnete mnohem rychleji než klasickým papírováním.

evidence
Evidence žáků a zaměstnanců, školní matrika

Modul Evidence za vás pečlivě uchová všechna důležitá data o vašich žácích a zaměstnancích v takovém formátu, který dokonale pokrývá požadavky MŠMT na vedení školní matriky. Součástí modulu je také průběžná a pololetní klasifikace a funkce tisku vysvědčení.

Zjistit víc
Slide 01
Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Veškerou komunikaci mezi školou a rodinou nahradí modul Internetová žákovská knížka. Kromě informací o prospěchu, docházce či úkolech umožňuje také omlouvání žáků, sdílení studijních materiálů či hromadné rozesílání informací rodičům. Aplikace je nově dostupná také v bezplatné mobilní verzi.

Zjistit víc
rozvrh
Rozvrh hodin, Suplování, Plán akcí školy, Rozpis maturit

Vytvořte si s pomocí našeho generátoru rozvrhy na další pololetí, které budou vyhovovat kantorům i žákům. Zvládnete to na pár kliknutí. Systém sám hlídá kolize v rozvrhu, hledá možné výměny či přesuny hodin, zvládá kombinovat různé skupiny tříd i předměty v týdenních cyklech. Kompletní rozvrh budete mít hotový za několik kliknutí.

Zjistit víc
třídní kniha
Třídní kniha, Tematické plány

Už žádné toulání s třídnicí po chodbách. Modul Elektronická třídní kniha dokáže plnohodnotně nahradit původní třídní knihy v papírové podobě a zamezit tak možné ztrátě důležitých dat. Díky napojení na rozvrhy mají rodiče přehled o absenci svého dítěte i o dosavadní výuce.

Zjistit víc
knihovna
Přijímací zkoušky, Knihovna, Inventarizace

Veškerou evidenci uchazečů o studium a průběh přijímacího řízení řeší modul Přijímací zkoušky, který je díky svému nastavení ideální i pro zápisy do 1. ročníků. Umožňuje zadat libovolná kritéria pro přijetí ke studiu i pro tisk pozvánek, výsledkových listin i rozhodnutí o přijetí.

Zjistit víc
urazy
Doplňkové aplikace

V rámci doplňků jsou (zpravidla bezplatně) k dispozici aplikace do modulu Bakalář a do modulu Evidence, vytvořené autory nebo samotnými uživateli Bakalářů (ve spolupráci s autory či po jejich recenzi).

Zjistit víc
Chcete se dozvědět víc?

Ukážeme vám, co všechno umíme, a společně vybereme takovou variantu systému, která vaší škole padne jako ulitá.