Stažení programu

Aktuální verze 2019 je k dispozici od 9. 11. 2018. CD s novou verzí systému Bakaláři bude školám rozesláno poštou 23. 11. 2018. Upgrade na novou verzi doporučujeme uživatelům provést každoročně do konce prosince. Program je provozován jako roční služba, ve které má škola nárok na všechny uvolněné aktualizace a novinky, které se objeví během ročního období pronájmu.


Objednávka verze 2019

Software je nabízen jako roční služba – pronájem, který školu opravňuje používat celý software dle zvolené varianty (Lite nebo Premium) neomezeně po dobu jednoho kalendářního roku s dodatečným obdobím 40 dní před a 40 dní po tomto období.

Pronájem softwaru lze objednat mailem na obchod@bakalari.cz, kde uvedete název, adresu školy, zvolenou variantu a velikost školy. Pokud nevíte, kterou variantu zvolit, rádi vám s výběrem pomůžeme.

Pronájem softwaru lze zahájit kdykoliv během roku. Pokud první platba proběhla po 21. březnu, škola automaticky získává další rok pronájmu zdarma.

Škola využívající variantu Lite může na základě žádosti obdržet ihned licenci na variantu Premium bez doplatku. Během nejbližšího ročního upgrade poté zaplatí další pronájem ve variantě Premium.


Instalaci systému Bakaláři (včetně upgrade na vyšší verzi) je třeba provést z instalačního CD nebo ze staženého obrazu CD.

Stáhnout instalační obraz k verzi 2019

Postup instalace

  • V případě upgrade zálohujte adresář bakalari a máte-li data na SQL serveru, zazálohujte je. Doporučujeme provést také kompletní zálohu pomocí modulu Archivace.
  • Máte-li instalační CD 2019, vložte je do mechaniky, nebo,
    nemáte-li CD 2019 při ruce a přitom vlastníte licenci k této verzi, stáhněte si obraz CD do libovolného adresáře, obsah staženého souboru cd_2019.zip rozbalte a spusťte bakalari.exe
  • Spusťte kompletní instalační program z instalačního CD 2019
  • Na síťových stanicích instalujte dle popisu instalace na síťovou stanici

Vyskytne-li se při instalaci programu jakýkoliv problém (např. při stažení licenčního klíče), kontaktujte poradenskou službu systému Bakaláři.

Může se hodit
Novinky verze Více informací
Průběžně zařazované novinky, opravené chyby Více informací
Aktuální formuláře vysvědčení

Vysvědčení, která nebyla v době distribuce upgrade k dispozici, je třeba (po jejich vydání) do programu doplnit.

Více informací
Nápověda systému Bakaláři

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Nápovědu lze rovněž vyvolat uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Nápověda systému Bakaláři online
Znalostní báze

Často dotazovaná témata jsou vedle nápovědy zpracována v nejčastějších dotazech. Odpovědi na dotazy jsou řazeny dle aktuálního období (začátkem roku, koncem pololetí atd.) s možností vyhledat požadované téma.

Znalostní báze