Shrnutí verze 2019 a plány do budoucna

Uvádíme přehled hlavních novinek a vylepšení, které se v Bakalářích objevily během minulého roku:

Webová aplikace byla rozšířena o nové funkce:

 • nový modul Družina - docházka, doprovody, týdenní skladba, třídní kniha, kroužky
 • Platební modul - třídní fond, pravidelné platby, importy z bankovních výpisů, školné, informace pro rodiče
 • Výukové zdroje - rozšířeny o další předměty Chemie a Fyzika

Modul GDPR vám usnadní práci v oblastech:

 • správa souhlasů se zpracováním osobních údajů
 • přehled a aktualizace osobních údajů
 • agenda Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • evidence školení uživatelů
 • kontrolní seznam GDPR
 • evidence hlášení, námitek a auditů

Knihovna

 • nový design
 • více knihoven
 • rezervace a výpůjčky
 • napojení na NK ČR

Tematické plány

 • nový design
 • napojení na e-learning
 • snadné importy ze staršího modulu

SMS vám nabízí možnost využití SMS zpráv pro předávání informací z bakalářského systému učitelům, žákům či rodičům.

 • bez paušálu
 • bez externí firmy
 • řízení přístupu
 • řízení objemu peněz

Evidence - Sloupcové seznamy

 • nový design
 • přepracované ovládání

Rozvrh hodin umožňuje zadání osobních asistentů k jednotlivým žákům.

QR kódy na přihláškách. V případě, že základní škola používá systém Bakaláři a na přihlášku vytiskla QR kód ve správném formátu, pak lze údaje z QR kódu načíst v Přijímacím řízení přímo do Karty žáka.

Spisová služba e-spis Lite. Všechny školy mohou využít nabídky naší společnosti k zakoupení licence pro spisovou službu firmy iCZ. Během verze 2019 dojde k internímu propojení této spisové služby s aplikacemi Bakaláři, zejména pak s novým modulem pro přijímací zkoušky.

Bakaláři jsou i na cloudu. V této chvíli více než 350 škol využívá naše cloudové řešení, kdy mají ředitelé i učitelé přístupné naprosto všechny funkce vzdáleně na našich serverech.
Nicméně školy nenutíme, aby přešly na toto řešení, a nadále podporujeme i běh aplikace na školní síti, nebo hybridní cloud, kdy jsou na cloudu uložena a zabezpečena pouze data a je zde zajištěn běh webové aplikace.
Cena cloudového řešení je od 300 Kč měsíčně. Na obchod@bakalari.cz sestavíme nabídku přímo pro vaši školu.

Bezpečnostní certifikáty přímo od nás. Nabízíme pronájem bezpečnostního certifikátoru přímo na doméně *.bakalari.cz a to včetně jeho nasazení na Vaši Webovou aplikaci. Objednávku lze vystavit v aplikaci Naše škola v Bakalářích, bližší popis je v naší nápovědě.

PODPORA+. Balíček služeb nyní dostává nový název PODPORA+, který lépe vystihuje podstatu služby - nadstandardní péči o naše zákazníky.
S novým názvem dochází i k rozšíření služeb v rámci této podpory: přednostní odbavování telefonních hovorů na lince naší technické podpory.


Plány na nejbližší budoucnost

 • nový modul Přijímací zkoušky
 • nová mobilní aplikace
 • nová Inventarizace
 • přepracovaný modul Suplování
 • webová Karta žáka