Shrnutí verze 2020 a plány do budoucna

Uvádíme přehled hlavních novinek a vylepšení, které se v Bakalářích objevily během minulého roku:

Webová aplikace byla rozšířena o nové funkce:

 • modul GDPR
 • nová mobilní aplikace pro iOS
 • zápis slovního hodnocení v předmětech
 • zápis celkového slovního hodnocení
 • zadaní hospitace a poučení o bezpečnosti v třídní knize
 • napojení třídní knihy na tematické plány
 • přepracovaný volný modul rozvrh
 • tisky v modulu Družina

Tematické plány

 • napojení na Třídní knihu
 • možnost definovaní vlastní sestavy pro tisk tématických plánů

Rozvrh hodin

 • zdokonalené ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu
 • u nasazených předmětů je možné doplnit specifikaci (např. u Českého jazyka rozlišit mluvnici a literaturu)
 • zdokonalené ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu
 • nasazení více hodin najednou

Evidence

 • nová volba v nabídce Data, Množiny žáků (pro školní akce, ...)
 • nová vysvědčení pro rok 2019
 • nové přihlášky na SŠ
 • 99 známek v průběžné klasifikaci

SMS vám nabízí možnost využití SMS zpráv pro předávání informací z bakalářského systému učitelům, žákům či rodičům.

 • bez paušálu
 • bez externí firmy
 • řízení přístupu
 • řízení objemu peněz

Videonápověda. Snažíme se usnadnit Vám práci a postupně vytváříme videonápovědu k novým i starším modulům.

QR kódy na přihláškách. V případě, že základní škola používá systém Bakaláři a na přihlášku vytiskla QR kód ve správném formátu, pak lze údaje z QR kódu načíst v Přijímacím řízení přímo do Karty žáka.

Spisová služba e-spis Lite. Všechny školy mohou využít nabídky naší společnosti k zakoupení licence pro spisovou službu firmy iCZ, která je interně propojena s aplikacemi Bakaláři, zejména pak s novým modulem pro přijímací zkoušky.

Bakaláři jsou i na cloudu. V této chvíli více než 560 škol využívá naše cloudové řešení, kdy mají ředitelé i učitelé přístupné naprosto všechny funkce vzdáleně na našich serverech.
Nicméně školy nenutíme, aby přešly na toto řešení, a nadále podporujeme i běh aplikace na školní síti, nebo hybridní cloud, kdy jsou na cloudu uložena a zabezpečena pouze data a je zde zajištěn běh webové aplikace.
Cena cloudového řešení je od 300 Kč měsíčně. Na obchod@bakalari.cz sestavíme nabídku přímo pro vaši školu.

Bezpečnostní certifikáty přímo od nás. Nabízíme pronájem bezpečnostního certifikátoru přímo na doméně *.bakalari.cz a to včetně jeho nasazení na Vaši Webovou aplikaci. Objednávku lze vystavit v aplikaci Naše škola v Bakalářích, bližší popis je v naší nápovědě.

PODPORA+. Balíček služeb nyní dostává nový název PODPORA+, který lépe vystihuje podstatu služby - nadstandardní péči o naše zákazníky.


Plány na nejbližší budoucnost

 • přepracovaný modul Plán akcí
 • nový modul Přijímací zkoušky
 • nová mobilní aplikace pro Android
 • nová Inventarizace
 • přepracovaný modul Suplování
 • webová Karta žáka