Shrnutí hlavních novinek verze 2021

Uvádíme přehled hlavních novinek a vylepšení, které se v Bakalářích objevily během minulého roku:

Webová aplikace

  • Webová aplikace přepsána do nového vzhledu.
  • Možnost organizace online schůzek a připojení se k nim.
  • V komunikačním systému KOMENS může učitel poslat rodiči kopii zprávy určené žákovi.
  • Z webové aplikace lze vynutit načtení parametrů změněných v desktopu.

Evidence, klasifikace - webová aplikace

  • Zpřístupněna karta žáka včetně možnosti změn údajů.
  • Na kartě žáka jsou dostupné sestavy sloupcových seznamů vydefinovaných v desktopu.
  • V klasifikaci žáků lze pracovat s 99 sloupci.

Školní družina

  • Možnost editace příchodů a odchodů žáků.
  • Doplněn hromadný odchod na zájmový útvar.
  • U žáků je možno vyplnit poznámku.
  • Doplněn tisk třídní knihy za předcházející školní rok.

Platební modul

  • Došlo k rozšíření sestav platebního modulu.
  • Pro snadnější zaplacení byl přidán QR kód.
  • U žáka přidána možnost uzavření účtu.
  • V modulu je možno zobrazit absolventy a pracovat s nimi.
  • Můžeme specifikovat osoby s funkcí účetní a rozšířit jim možnost práce s doklady.

Domácí úkoly

  • Žáci si mohou domácí úkol označit jako hotový.
  • Doplněna správa příloh k domácím úkolům, kde lze nepotřebné přílohy smazat.

Portál systému Bakaláři

  • Import dat ze Zápisů Online do Zápisů v Bakalářích.
  • Automatická úprava hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020 v důsledku COVID-19.
  • Umožnění přístupu na chat podpory Bakalářů pomocí tlačítka v horním panelu.
  • V sekci Služby vytvořen Přehled školení a seminářů systému Bakaláři.
  • V sekci Služby vytvořen Přehled přijatých zpráv pro pohodlné prohlížení.

Třídní kniha - webová aplikace

  • K dané hodině lze zapisovat příznaky hodin.

Třídní kniha - desktopová aplikace

  • Úpravy pro distanční výuku.
  • Pro šk. rok 2019/2020 se v důsledku uzavření škol automaticky opraví počítání absence žáků do 10. 3. 2020. Do tisků třídních knih byla přidána volba o tisku zrušení výuky od 11. 3. 2020.
  • Do sestav Absence žáků doplněna sestava Přítomnost žáků ve třídě (inverzní sestava k Aktuální absence žáků ve třídě).
  • Do sestav Ostatní sestavy doplněna sestava Přehled domácích úkolů.

Rozvrh hodin

Suplování

Rozpis Maturit

  • Možnost přesunu již vytvořených rozpisů na jiné dny (v souvislosti s uvolněním ústních MZ od 9. resp 10. 6.).

Videonápověda

PODPORA+

  • Pro školy s PODPOROU+ zpřístupnění webchatu s poradenstvím k systému.