Shrnutí hlavních novinek verze 2021

Uvádíme přehled hlavních novinek a vylepšení, které se v Bakalářích objevily během minulého roku:

Webová aplikace

 • Webová aplikace přepsána do nového vzhledu.
 • Možnost organizace online schůzek a připojení se k nim.
 • V komunikačním systému KOMENS může učitel poslat rodiči kopii zprávy určené žákovi.
 • Z webové aplikace lze vynutit načtení parametrů změněných v desktopu.

Evidence, klasifikace - webová aplikace

 • Zpřístupněna karta žáka včetně možnosti změn údajů.
 • Na kartě žáka jsou dostupné sestavy sloupcových seznamů vydefinovaných v desktopu.
 • V klasifikaci žáků lze pracovat s 99 sloupci.

Školní družina

 • Možnost editace příchodů a odchodů žáků.
 • Doplněn hromadný odchod na zájmový útvar.
 • U žáků je možno vyplnit poznámku.
 • Doplněn tisk třídní knihy za předcházející školní rok.

Platební modul

 • Došlo k rozšíření sestav platebního modulu.
 • Pro snadnější zaplacení byl přidán QR kód.
 • U žáka přidána možnost uzavření účtu.
 • V modulu je možno zobrazit absolventy a pracovat s nimi.
 • Můžeme specifikovat osoby s funkcí účetní a rozšířit jim možnost práce s doklady.

Domácí úkoly

 • Žáci si mohou domácí úkol označit jako hotový.
 • Doplněna správa příloh k domácím úkolům, kde lze nepotřebné přílohy smazat.

Portál systému Bakaláři

 • Import dat ze Zápisů Online do Zápisů v Bakalářích.
 • Automatická úprava hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020 v důsledku COVID-19.
 • Umožnění přístupu na chat podpory Bakalářů pomocí tlačítka v horním panelu.
 • V sekci Služby vytvořen Přehled školení a seminářů systému Bakaláři.
 • V sekci Služby vytvořen Přehled přijatých zpráv pro pohodlné prohlížení.

Třídní kniha - webová aplikace

 • K dané hodině lze zapisovat příznaky hodin.

Třídní kniha - desktopová aplikace

 • Úpravy pro distanční výuku.
 • Pro šk. rok 2019/2020 se v důsledku uzavření škol automaticky opraví počítání absence žáků do 10. 3. 2020. Do tisků třídních knih byla přidána volba o tisku zrušení výuky od 11. 3. 2020.
 • Do sestav Absence žáků doplněna sestava Přítomnost žáků ve třídě (inverzní sestava k Aktuální absence žáků ve třídě).
 • Do sestav Ostatní sestavy doplněna sestava Přehled domácích úkolů.

Rozvrh hodin

Suplování

Rozpis Maturit

 • Možnost přesunu již vytvořených rozpisů na jiné dny (v souvislosti s uvolněním ústních MZ od 9. resp 10. 6.).

Videonápověda

PODPORA+

 • Pro školy s PODPOROU+ zpřístupnění webchatu s poradenstvím k systému.