Vysvědčení pro aktuální školní rok

Závěrečná vysvědčení jsou připravena pro tisk QR kódu dle doporučení MŠMT.

Nové formuláře vysvědčení lze doplnit při instalaci upgrade na aktuální verzi nebo později v nabídce sestavy – vysvědčení pomocí importu z instalace.

Nejsou-li požadované formuláře v nabídce k dispozici (např. pokud byla vysvědčení vydána po instalaci upgrade Bakalářů), pak je třeba provést aktualizaci modulu Evidence.


Vysvětlivky
 • Barevně jsou zvýrazněna vysvědčení, která byla připravena po vydání nové verze systému Bakaláři v listopadu.
 • A4 – připraveno pro tisk na A4 tiskárně.
 • A3 – připraveno pro tisk na A3 tiskárně.
 • bianko – připraveno pro tisk na bianko blanket, tisknou se i popisky, čáry, tabulky. Použití bianko blanketu v 2. pololetí předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí.
 • Povinně od 1. října 2017 dle vyhlášky 3/2015 musí všechna závěrečná vysvědčení o získání stupně vzdělání obsahovat tisk QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016. Např. pro tisk jen v 9. ročníku ZŠ použije škola aktualizovaný formulář Bianko ZŠ 49 835 0. Po tisku těchto vysvědčení je potřeba na kartu žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání opsat z blanketu číslo tiskopisu jako „Evidenční číslo vysvědčení o získání … vzdělání“.
  Na vysvědčeních o získání stupně vzdělání (včetně 9. ročníku ZŠ) je uvedena úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) – dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
 • V lednu 2019 nabyla účinnosti vyhláška 300/2018 Sb. Až do října 2020 lze postupovat stejně jako v loňském roce. Nově víceletá osmiletá gymnázia ve čtvrtém a šestiletá v druhém ročníku použijí při tisku nově připravený formulář SŠ 49 860 1 (Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole a konzervatoři do 18 př., tisk QR kódu). Pro ZŠ speciální jsou nově k dispozici vysvědčení o získání základů vzdělání na ZŠ speciální 49 838 7 list A a 49 838 8 list B.
 • Platná vysvědčení jsou k dispozici v aktuální verzi programů.
 • Doporučujeme používat bianco verze tiskopisů a tisknout na ně kompletně připravená vysvědčení. Je třeba věnovat pozornost správnému výběru bianko verze tiskopisů – zejména jejich rozměrů. Pro závěrečná vysvědčení o získání stupně vzdělání je třeba použít bianko blankety SEVT 71149998500, OPTYS 3064, případně SEVT 711499998900, OPTYS 3065, pro velikost A3 SEVT71149999500. Pro ostatní vysvědčení (a všechna na ZŠ speciální) potřebujete blanket SEVT 49999900, OPTYS 3020, pro velikost A3 SEVT 49999600, OPTYS 3039.

ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětůSŠ 49 853 1 Ano Ano

(49999900)

12/25/2015
ročníkové vysvědčení – 18 povinných předmětůSŠ 49 854 1 Ano Ano

(49999900)

5/15/2019
vysvědčení o získání základního vzdělání v SŠ – 18 povinných předmětůSŠ 49 860 1 (získání základního vzdělání) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětůSŠ 49 854 2 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

5/15/2019
ročníkové vysvědčení – 30 povinných předmětůSŠ 49 855 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

12/25/2015
ročníkové vysvědčení – slovní hodnoceníSŠ 49 854 3 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

5/15/2019
ročníkové vysvědčení – slovní hodnoceníSŠ 49 856 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

12/25/2015
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnoceníSŠ 49 854 4 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

5/15/2019
ročníkové vysvědčení – klasifikace a slovní hodnoceníSŠ 49 857 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(49999600)

12/25/2015
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 49 861 0 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(71149998500)

1/5/2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)SŠ 49 863 1 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 49 861 1, 49 862 0 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(71149998500)

1/5/2016
Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem)SŠ 49 863 2, 49 863 4 (závěrečná zkouška) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
Výuční listSŠ 49 863 0, 49 861 2 (výuční list ) Ano Ano

(71149998900)

1/5/2016
Výuční listSŠ 49 863 3, 49 863 6 (výuční list) Ano Ano

(71149998900)

5/15/2019
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatořiKonzervatoř 49 866 0 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(71149999500)

1/14/2016
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatořiKonzervatoř 49 866 1 (pro tiskárnu A3) Ano Ano

(71149999500)

5/15/2019
Diplom absolventa konzervatořeKonzervatoř 49 869 0 (diplom) Ano Ano

(71149998900)

5/15/2019
Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné školeVOŠ 49 864 0 (o absolutoriu) Ano
1/14/2016
Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné školeVOŠ 49 864 1 (o absolutoriu) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
Diplom absolventa VOŠVOŠ 49 865 0 (diplom) Ano Ano

(71149998900)

5/15/2019
ZŠ slovní hodnocení - list AZŠ list A 49 833 0 - 1. pol. (SH v jedn. před.) Ano Ano

(49999900)

12/28/2015
vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A slovní hodnoceníZŠ list A 49 838 2 (získání základního vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list AZŠ list A 49 838 7 (získání základů vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano

(49999900)

5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list BZŠ list B 49 838 3 (získání základního vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano

(71149998500)

5/15/2019
vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální – list BZŠ list B 49 838 8 (získání základů vzdělání - SH v jedn. před.) Ano Ano

(49999900)

5/15/2019
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace)ZŠ list A 49 830 0 volné Ano

(49999900)

12/27/2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 10 povinných předmětůZŠ list A 49 831 0 - 10 předmětů Ano Ano

(49999900)

12/25/2015
Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětůZŠ list A 49 832 0 - 20 předmětů Ano Ano

(49999900)

12/25/2015
Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní školeZŠ list A 49 835 0 - 20 předmětů Ano Ano

(71149998500)

12/25/2015
Vysvědčení pro základní školu – list BZŠ list B 49 834 0 Ano Ano

(49999900)

12/28/2015
Ročníkové vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupniZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace Ano
1/6/2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení klasifikačními stupniZUŠ 49 362 0, 49 362 3 klasifikace Ano
1/6/2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení širší slovníZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní Ano
1/6/2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení širší slovníZUŠ 49 362 1, 49 362 4 slovní Ano
1/6/2016
Ročníkové vysvědčení- hodnocení kombinovanéZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované Ano
1/6/2016
Závěrečné vysvědčení- hodnocení kombinovanéZUŠ 49 362 2, 49 362 5 kombinované Ano
1/6/2016
Protokol maturitní - vložka 49 258 5 Ano Ano
Protokol o absolutoriu 49 407 1 Ano Ano
SŠ osvědčení o jedn. zkoušce 49 733 1 (závěr. zk.) Ano
Výpisy vysvědčení pro 1. pololetí Ano

Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list u žáků se středním vzděláváním s maturitní zkouškou (ve 3. ročníku)

Na vysvědčení o závěrečné zkoušce a na výuční list bude vytištěn obor, který je vyplněn na kartě žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko další údaje VOŠ, konzervatoř, SŠ.
Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na disk nebo médium (flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení "Bianko SŠ 49 863 2, 49 863 4 (závěrečná zkouška) pro maturitní obor" a "Bianko SŠ 49 863 3, 49 863 6 (výuční list) pro maturitní obor".


Polská vysvědčení

Nově jsou ve verzi 13/14 připravena polská vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace). Dodání na školu se realizuje přes vzdálenou plochu.


Další vysvědčení – výpisy za 1. pololetí (více kolonek pro předměty), výpisy se zájmovými útvary

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na disk nebo médium (flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2017

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na disk nebo médium (flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Starší vysvědčení před rokem 2005

Stáhněte soubor ivysved.zip a nakopírujte na disk nebo médium (flashdisk), soubor nerozbalujte. V dialogu vysvědčení klikněte na Import z média a označte vysvědčení, které chcete doplnit.


Poznámky
 • Využíváte-li jiná vysvědčení než zde uvedená, kontaktujte nás, vysvědčení po dohodě připravíme.
 • Některá vysvědčení typu dvojlist jsou připravena pouze pro tiskárnu A3. V praxi se ukazuje, že tiskárna A4 není schopna načíst bezproblémově vícekrát tentýž dvojlist.
 • Tiskopis Vysvědčení list B (49 886 0) se používá vždy samostatně, 1 kus pro každé pololetí. Pro školní rok jsou tedy potřeba 2 kusy Vysvědčení list B (v nejnovější verzi použijte pro tisk sestavu „ZŠ list B 49 834 0“).
 • Tiskopisy Vysvědčení list A bez linek (49 882 0 a 49 830 0) je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Tiskopis Vysvědčení ZŠ speciální 49 887 0 je předpřipraven pouze jako bianko. Úprava bude řešena individuálně.
 • Použití bianko blanketu předpokládá vydání výpisu v 1. pololetí, vlastní tisk na bianko blanket proběhne na konci školního roku s tiskem obou pololetí.
Může se hodit
Informace k vyplňování vysvědčení, stránky MŠMT Více informací
Nápověda k vysvědčení Více informací
Stažení souboru iVysvedceni.zip pro starší verze systému Stažení