Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 19/20

Webová aplikace

Nové prvky:

 • U komensové zprávy se zobrazuje velikost přílohy.  (4/27/2020)
 • Rozšířeny sestavy v platbách.  (4/8/2020)
 • Učitel v odpovědi na domácí úkol může poslat přílohu.  (4/8/2020)
 • Učitel může poslat rodiči kopii zprávy určené žákovi. (4/8/2020)
 • Povýšení verze DevExpressu.  (4/8/2020)
 • Příloha komens může mít 10MB.  (3/19/2020)
 • Do družiny doplněn hromadný odchod na zájmový útvar.  (3/6/2020)
 • Doplněny tisky do třídního fondu.  (3/6/2020)
 • Datový konektor umí zobrazit rozvrh i na jiný než aktuální den.  (2/11/2020)
 • Doplnění hodnocení Komens na kartu žáka.  (2/11/2020)
 • Notifikace pro mobilní aplikaci.  (2/11/2020)
 • V družině lze editovat příchody a odchody. (12/11/2019)
 • V klasifikaci lze pracovat s 99 sloupci.  (12/11/2019)
 • Zpřístupněna karta žáka pro čtení.  (12/11/2019)
 • Úprava práv vychovatelů v modulu družina (11/12/2019)

Opravené chyby:

 • Doplněna knihovna potřebná pro korektní běh grafického zpracování klasifikace na webu.  (5/6/2020)
 • Opraveno odesílání push notifikací pro mobilní zařízení.  (4/27/2020)
 • Opraveno chování domácího úkolu, pokud byl zadán více skupinám.  (4/27/2020)
 • V družině opraven výběr žáků pro hromadný příchod.  (4/27/2020)
 • Opraven import csv dokumentu do plateb.  (4/8/2020)
 • Opravena chyba při vstupu do služeb na úvodní stránce.  (4/8/2020)
 • V třídní knize nelze u domácího úkolu napsat prázdné datum.  (3/19/2020)
 • Opraveno chybějící tlačítko Odeslat v Komens.  (3/19/2020)
 • Opraven problém s vytvářením ankety.  (3/19/2020)
 • Opraveno chybné spouštění CASu.  (2/12/2020)
 • Opraveno propojení na strava.cz (2/11/2020)
 • Oprava LiveID ve variantě při propojení více účtů.  (2/11/2020)
 • Oprava načítání pololetí pro mobilní aplikaci. (2/11/2020)
 • Opraveno filtrování zpráv KOMENS.  (12/11/2019)
 • Opravena chyba se zadáváním týdenní skladby v družině.  (12/11/2019)

Knihovna

Nové prvky:

 • Doplněna načítací obrazovka při startu knihovny.  (5/18/2020)
 • Doplněna možnost provést inventuru knihovny.  (5/18/2020)
 • Během přidávání nové knihy lze vybrat číselnou řadu, která se má použít.  (2/6/2020)
 • Vyřazenou Knihu lze vrátit zpět. (2/6/2020)
 • Doplněn import haléřů z původní aplikace.  (12/16/2019)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s načítáním čísla ISIC karty do knihovny.  (5/18/2020)
 • Opravena chyba s řazením v tiscích.  (3/6/2020)

Evidenční moduly

Opravené chyby:

 • Oprava načtení QR kódu do Přijímacího řízení.  (3/10/2020)

Rozpis maturit

Nové prvky:

 • Možnost přesunu již vytvořených rozpisů na jiné dny (v souvislosti s uvolněním ústních MZ od 9. resp 10.6.). (5/15/2020)

Tematické plány

Opravené chyby:

 • Úpraven focus na záznam po editaci detailu plánu.  (3/6/2020)
 • Úpraven import šablon tématických plánů.  (3/6/2020)

Portál systému Bakaláři

Nové prvky:

 • V sekci Služby vytvořen Přehled školení a seminářů systému Bakaláři. (5/15/2020)
 • V sekci Služby vytvořen Přehled přijatých zpráv pro pohodlné prohlížení. (5/15/2020)
 • Automatická úprava hodnocení žáků v důsledku COVID-19. (5/15/2020)
 • Import dat ze Zápisů Online do Zápisů v Bakalářích. (4/7/2020)
 • Umožnění přístupu na chat podpory Bakalářů pomocí tlačítka v horním panelu. (4/7/2020)

Modul GDPR

Opravené chyby:

 • Úprava tiskových sestav pro plnoleté žáky.  (12/11/2019)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Automaticky se opraví počítání absence žáků do 10. 3. 2020. (5/18/2020)
 • Do tisků třídních knih je přidána volba o tisku zrušení výuky od 11.3.2020 (5/18/2020)
 • Do sestav Absence žáků doplněna sestava Přítomnost žáků ve třídě (inverzní sestava k Aktuální absence žáků ve třídě). (5/18/2020)
 • Do sestav Ostatní sestavy doplněna sestava Přehled domácích úkolů. (5/18/2020)