Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Nové upozornění na plánované odhlášení z webové aplikace.  (5/29/2023)
 • Povýšení verze Entity Framework Core. (5/29/2023)
 • Doplněna sestava se zůstatkem u třídního fondu.  (2/23/2023)
 • Technologický přepis Komens.  (2/23/2023)
 • Doplnění a aktualizace konfiguračních scriptů.  (2/6/2023)
 • Doplněna informativní obrazovka pro uživatele, pokud chce do aplikace vstoupit během aktualizace.  (12/19/2022)
 • Doplněn parametr na počet dní předem, kdy se má zobrazit informace o dluhu.  (12/19/2022)
 • V platbách se pamatuje nastavení filtrů.  (12/19/2022)
 • U žáku předpisu doplněno filtrování gridu.  (12/19/2022)
 • Nastavení je dostupné přes ozubené kolečko v horní liště.  (12/19/2022)
 • Možnost vytvořit rozdělené účty pro více rodičů.  (9/6/2022)
 • Přidána možnost vytvoření anonymní ankety pro hlasování.  (9/6/2022)
 • Lokalizace do Ukrajinštiny.  (9/6/2022)
 • Opětovné párování plateb s duplicitním specifickým symbolem.  (9/6/2022)
 • Optimalizace synchronizace s Office365. (9/6/2022)
 • U pravidelných plateb lze nastavit, zda jsou aktivní nebo ne.   (6/13/2022)
 • Modernizace technologie pro posílání mailů pomocí SMPT. (6/13/2022)
 • Novinka v komens, kdy se zobrazují jména rodičů, kterým učitel píše.  (6/13/2022)
 • Nová položka v menu pro rodiče na vytvoření omluvenky komens.  (6/13/2022)

Opravené chyby:

 • Opraven zápis absence z minulé hodiny v třídní knize, pokud žádná absence nebyla zapsána.  (5/31/2023)
 • Opraveno otevření detailu hodiny v rozvrhu.  (5/29/2023)
 • Opraveno načítání bankovního výpisu z Komerční banky.  (5/29/2023)
 • Opraveno otvírání detailu akce ve volném modulu.  (5/29/2023)
 • U kopie zprávy v komens upraven výpis příjemců.  (5/29/2023)
 • Upraveno ukládání čtvrtletní klasifikace. (5/29/2023)
 • Opraveno vyhledávání datová schránky na kartě žáka.  (5/29/2023)
 • Opraven formulář pro odeslání připomínky k domácímu úkolu.  (5/29/2023)
 • Optimalizováno načítání domácích úkolů.  (5/29/2023)
 • Opravena validace v platbách při nevyplněném typu platebního předpisu.  (5/29/2023)
 • Rozšířeno logování odchozích notifikací.  (4/5/2023)
 • Optimalizace zobrazování zpráv komens na webu. (3/30/2023)
 • Opraveno zobrazování počtu příjemců zprávy v případě specifického ID žáka.  (3/30/2023)
 • Optimalizace načítání zpráv komens, které obsahují obrázek.  (3/23/2023)
 • Opraveno stahování licencí externích služeb.  (3/22/2023)
 • Opraveno načítání externích licencí.  (3/2/2023)
 • Oprava posuvníku v komens v případě nastaveného zvětšení ve Windows.  (3/1/2023)
 • Optimalizace číselníků na kartě žáka.  (2/23/2023)
 • Oprava opakovaných notifikací na známku.  (2/23/2023)
 • Opraven tisk přístupu učitelů.  (2/23/2023)
 • Opraven přístup učitele do docházkového systému.  (2/23/2023)
 • Opraveno načítání inspekcí v třídní knize.  (12/19/2022)
 • Opraveny validace na formuláři pro vytváření platebního předpisu v případě nevyplněného specifického symbolu.  (12/19/2022)
 • Opraveno mazání uživatelských skupin v komens.  (12/19/2022)
 • Opraven odsouhlasení souhlasu GDPR ve formuláři Po osobách.  (12/19/2022)
 • Opraven vstup do anket v případě vygenerovaného ID se speciálním znakem.  (12/19/2022)
 • Opraveno načítání bankovního výpisu České spořitelny.  (12/19/2022)
 • Úprava možnosti editace osobních údajů. (10/25/2022)
 • Oprava načítání anket, pokud ID obsahovalo některé znaky.  (10/24/2022)
 • Oprava načítání zpráv komens, pokud bylo přepnuto do ukrajinštiny.  (10/24/2022)
 • Optimalizace přihlašovací obrazovky.  (10/6/2022)
 • Oprava odesílání zpráv v komens.  (9/30/2022)
 • Oprava notifikací na zprávy komens pro mobilní aplikaci.  (9/30/2022)
 • Grafické opravy aplikace.  (9/6/2022)
 • Oprava rozvrhu v případě volného vložení hodin za dva týdny.  (9/6/2022)
 • Úprava tisků v družině.  (9/6/2022)
 • Opraven výpočet známky v předvídači.  (9/6/2022)
 • Úprava práv v třídní knize a klasifikaci.  (9/6/2022)
 • Opraveno posílání mailů přes SMTP bez ověření.  (6/21/2022)
 • Oprava hlaviček mailu, které znemožňovali přijmout zprávu v Gmailu.  (6/16/2022)
 • Úprava odhlašovacího procesu v anketách.  (6/13/2022)
 • Opravy v anketách - zobrazení na mobilu, uložení některých kombinací otázek a respondentů.  (6/13/2022)
 • Oprava práce s parametrem pro zobrazení suplování rodičům, který rozbil rozvrh na úvodní stránce.  (6/13/2022)
 • Úprava výpočtu domácích úkolů v mobilní aplikace.  (6/13/2022)
 • Oprava v družině, kdy nešlo zpětně zapisovat absenci.  (6/13/2022)
 • Čištění neplatných přihlašovacích tokenů pro mobilní aplikaci.  (6/13/2022)
 • Oprava v platbách kontrolující duplicitní SS u nově vzniklé pravidelné platby.  (6/13/2022)
 • Opravy importu výpisů.  (6/13/2022)
 • Blokování volného přístupu na volný modul rozvrh, pokud je zakázaný. (6/13/2022)

Knihovna

Opravené chyby:

 • Opraven převod knihovny na SQL. Vyřešeno chybějící ID u výpůjčky v původní struktuře.  (7/19/2022)
 • Opravy grafických chyb.  (6/14/2022)

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Nová sestava Proužky pro rodiče se jmény u rozdělených účtů (5/15/2023)
 • Úprava kontroly datové struktury.  (5/11/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (5/10/2023)
 • Úprava datové struktury. (5/9/2023)
 • Do Přijímacího řízení přidána možnost redukovaného hodnocení. (4/20/2023)
 • Přidána možnost odevzdat testovací matriku pro přípravné třídy a přípravný stupeň. (4/19/2023)
 • Přidána možnost odevzdat testovací matriku pro mateřské školy. (4/19/2023)
 • Nové položky pro MŠ a přípravné třídy. (3/21/2023)
 • Doplněn Katalog SEVT 49 442 2.  (3/2/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (2/21/2023)
 • Aktualizace číselníku škol.  (2/13/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (2/3/2023)
 • Aktualizace číselníku škol.  (2/2/2023)
 • V Přijímacích zkouškách rozšířen číselník PUP o kód UA-M0. (1/31/2023)
 • Aktualizace číselníků škol. (1/30/2023)
 • Aktualizace číselníků škol.  (1/26/2023)
 • Aktualizace výpisů vysvědčení. (1/24/2023)
 • Nová přihláška na SŠ s možností tisku dvouoborů - Přihláška SŠ talentová 49 147 (2022). (11/9/2022)
 • Nová funkce GetIsic(). (10/21/2022)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/20/2022)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/14/2022)
 • Nové platové tabulky pro nepedagogické pracovníky. (9/6/2022)
 • Možnost vytvořit rozdělené účty pro více rodičů. (9/6/2022)
 • Evidence okresu bydliště u zákonného zástupce. (6/16/2022)

Opravené chyby:

 • Oprava generování loginů pro rodiče při použití výrazu z PUBLIC.INI. (5/31/2023)
 • Oprava zadání závěrečné zkoušky u cizích osob. (5/22/2023)
 • Oprava cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku. (5/10/2023)
 • Úprava redukovaného hodnocení v Přijímacím řízení pro více oborů. (4/28/2023)
 • Úprava Matriky pro mateřské školy. (4/25/2023)
 • Úprava redukovaného hodnocení v Přijímacím řízení. (4/24/2023)
 • Oprava chyby při načítání absolventů. (4/24/2023)
 • V Matrice oprava chyby při převodu absolventů. (4/18/2023)
 • V Matrice oprava chyby při návratu žáka do jiné časti školy. (4/17/2023)
 • V Matrice oprava vykazování konání zkoušky "cizí osobou". (4/13/2023)
 • V Matrice oprava vykazování dvouoborů v rámci pokusného ověřování (4/6/2023)
 • V Matrice oprava chyby při převodu absolventů s uznaným hodnocením. (4/6/2023)
 • V Matrice oprava data vykazování sociálního znevýhodnění. (4/5/2023)
 • V Matrice oprava vykazování upravených výstupů vzdělávání - UPR_VYST. (4/4/2023)
 • Oprava chyby při Ošetření a nápravě dat (3/27/2023)
 • V Matrice oprava žáka při složitější historii pohybu. (3/8/2023)
 • Oprava zápisu do historie při změně státní příslušnosti žáka. (2/21/2023)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace (2/21/2023)
 • Oprava chyby v rušení rozdělených účtů rodičů. (2/14/2023)
 • Oprava chyby v Evidenci - Ošetření a náprava dat. (2/13/2023)
 • V Matrice oprava chyby při přestupu žáka mezi částmi školy po datu sběru. (2/7/2023)
 • Oprava historie tříd ve Společném prostředí. (2/3/2023)
 • Oprava zadávání přihlašovacích údajů z karty žáka. (2/2/2023)
 • Oprava tisku vysvědčení lex Ukrajina. (2/2/2023)
 • Oprava načtení karty učitele ve Společném prostředí. (2/2/2023)
 • Oprava nastavení tiskárny při tisku vysvědčení ze vzdálené plochy. (1/31/2023)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace.  (1/23/2023)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace po žácích. (1/18/2023)
 • Oprava v rušení účtů rodičů. (1/12/2023)
 • Oprava v zápisu plánované klasifikace. (1/12/2023)
 • Opravy v zápisu průběžné klasifikace. (1/10/2023)
 • Oprava chyby při odchodu žáka ze školy. (12/14/2022)
 • Oprava tisku adresy zákonného zástupce. (12/14/2022)
 • Oprava licence do padesáti žáků. (12/7/2022)
 • Oprava řazení žáků dle příjmení a jména. (12/7/2022)
 • Oprava práva na zápis klasifikačních údajů třídního učitele. (11/29/2022)
 • V Matrice oprava souboru B při přestupu žáka na jiný obor. (11/8/2022)
 • Oprava viditelnosti tlačítka pro přepočet na známku u bodového hodnocení. (11/7/2022)
 • Oprava definice sloupců při zápisu průběžné klasifikace. (11/3/2022)
 • Úprava generování hesla pro webovou aplikaci. (11/3/2022)
 • Úprava statistického výkazu Z2-01 o školní družině pro přípravné třídy (10/21/2022)
 • Oprava číselníku pro modul Úrazy. (10/21/2022)
 • V Matrice oprava chyby při importu absolventů způsobené velkým počtem uznaných předmětů. (10/14/2022)
 • V Matrice pro střední školy oprava chyby vykázání žáka vzdělávajícího se v zahraničí. (10/14/2022)
 • V Matrice oprava vykazování žáka, který se vzdělává podle §38. (10/10/2022)
 • V Matrice opraveno vykazování výuky vybraných předmětů v cizím jazyce. (10/10/2022)
 • V Matrice opraveno vykazování přerušeného žáka se speciálními potřebami. (10/7/2022)
 • Opravena chyba při odchodu žáka po předchozí změně části školy. (10/6/2022)
 • Upravena kontrola na prázdný datum prvního pokusu státní části maturitní zkoušky. (10/4/2022)
 • Oprava zobrazení sloupců v průběžné klasifikaci. (10/3/2022)
 • V Matrice opravena duplicita PO v případě, kdy žák změnil třídu. (10/3/2022)
 • V Matrice oprava chyby u vyhodnocení prospěchu závěrečné zkoušky (9/30/2022)
 • Oprava funkce ZakonZast() a Okres() (9/29/2022)
 • V Matrice oprava chyb u škol rozdělených na více částí. (9/20/2022)
 • Oprava problému ve Společném prostředí s uložením obsazení skupin definovaných výčtem pro modul Třídní kniha. (9/15/2022)
 • Oprava důvodu ukončení studia na záložce Historie, Podrobné údaje (9/14/2022)
 • Oprava platových tabulek pro nepedagogické pracovníky. (9/13/2022)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace. (9/8/2022)
 • Oprava chyby při vstupu do Kompletu. (9/8/2022)
 • Oprava nastavení pro generování přihlašovacích údajů do web aplikace. (9/8/2022)
 • Oprava skupin ve Společném prostředí. (8/3/2022)
 • Oprava vykazování žáka, pokud přestoupil mezi částmi školy (6/14/2022)

Portál systému Bakaláři

Nové prvky:

 • Úprava portálu pro práci se Zápisy online.  (1/25/2023)
 • Zpřístupněna nová licenční smlouva.  (12/13/2022)

Opravené chyby:

 • Opraveno stahování licencí externích služeb.  (3/22/2023)
 • Upraveno stahování zpráv do portálu.  (8/1/2022)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Kalendář prázdnin a svátků pro školní rok 2022/23. (8/22/2022)

Opravené chyby:

 • U tisku dohledů o přestávce opraven přepínač pro rozdělení tisku podle cyklů.  (1/25/2023)
 • Oprava nasazení hodiny do místnosti při tandemové výuce. (8/23/2022)

Podpůrné programy

Nové prvky:

 • V aktualizačním programu vylepšeno zpětné rozbalování původní verze v případě selhání.  (3/30/2023)
 • Upraven přístup k aktualizacím podle verze cloudu. (12/8/2022)

Třídní kniha

Opravené chyby:

 • Oprava zobrazování doporučení ŠPZ při zápisu klasifikace. (5/15/2023)
 • Opraveno zobrazování hodnocení v třídní knize.  (3/15/2023)

Suplování

Opravené chyby:

 • Umožněn tisk uživatelům bez práva ukládat změny. (6/7/2023)
 • Opravena chyba v tisku při nastavení parametrů stránky. (6/7/2023)
 • V tisku přehledu suplování zobrazena informace o zvoleném filtru. (6/6/2023)
 • Úpravy v odesílání přehledu suplování na e-mail. (6/6/2023)
 • Změna délky trvání akce v Plánu akcí se naimportuje i do Suplování. (6/6/2023)
 • Oprava tisku zkratky učebny v Aktuálním rozvrhu. (6/5/2023)

Rozpis maturit

Opravené chyby:

 • Oprava chyby při kontrole rozpisů. (5/11/2023)

Výkazy suplování

Opravené chyby:

 • Oprava Výkazu suplování - Výkaz proměnlivých složek. (5/23/2023)