Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Tiskové sestavy vysvědčení upraveny pro dvouobory. (24.0.619.0) (6/20/2024)
 • Zrušen zápisový lístek. Odstraněn import/export XML Certis. (24.0.0601.0) (6/4/2024)
 • Do číselníku přidána možnost pro vzdání se práva na přijetí. (24.0.0521.0) (5/21/2024)
 • Upraven opakovaný import výsledků z Dipsy. (24.0.0511.0) (5/11/2024)
 • Nová sestava ve výsledkových listinách - "DIPSY výsledková listina".(24.0.0509.0) (5/8/2024)
 • Doplněn export pořadí uchazečů z DIPSY. (24.0.0505.0) (5/5/2024)
 • Do přijímacího řízení zapracováno vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky. (24.0.0505.0) (5/5/2024)
 • Do Matrik doplněny další položky pro import absolventů do databáze. (2.0.5.0) (4/23/2024)
 • Přidáno grafické odlišení žáků, kteří studují v cizině. (24.0.0416.0) (4/16/2024)
 • Doplněn parametr pro skytí položek pro covid na kartě žáka/učitele. (verze 24.0.0402.0) (4/2/2024)
 • Doplněna možnost exportu žáků s dočasnou ochranou do CSV. (verze 24.0.0402.0) (4/2/2024)
 • Do přijímacího řízení doplněn import z DiPSy. (3/10/2024)
 • Doplněno řazení výchovných opatření.  (2/5/2024)
 • Do přijímacích zkoušek přidána priority školy.  (2/2/2024)
 • Do přijímacích zkoušek přidán identifikátor uchazeče DIPSY.  (2/2/2024)
 • Přidány parametry pro úpravu obsahu QR kódu na přihlášku.  (1/30/2024)
 • Ke generování přihlášky na SŠ přidán parametr na doplnění nepovinných kontaktních údajů (1/30/2024)
 • Doplněn filtr na název sestavy u vysvědčení a sestavy - reports. (1/22/2024)
 • Nové sestavy pro přihlášky na SŠ - Hodnocení na vysvědčení (2024) a Přihláška ke vzdělávání ve střední škola (2024) (1/17/2024)
 • Upraveno generování QR kódu pro přijímací řízení.  (1/17/2024)
 • Aktualizace číselníku škol.  (12/4/2023)
 • Do číselníku škol doplněny nové obory.  (10/30/2023)
 • Možnost zapisovat odložené zobrazení klasifikace.  (8/1/2023)

Opravené chyby:

 • V Matrikách opraven import absolventů do databáze, pokud data neobsahují školní rok. (2.0.12) (6/25/2024)
 • V redukovaném hodnocení se v dalších kritériích nevyhodnocuje výsledek Čj. (6/21/2024)
 • V Matrikách opraveno vykazování kódu u ukončení studia u MŠ. (2.0.8) (6/18/2024)
 • Opraveno zobrazování čísla maturitního vysvědčení a závěrečné zkoušky. (24.0.0617.0) (6/18/2024)
 • Upraveno zobrazování na malém rozlišení. Doplněn vertikální posuvník. (24.0.0601.0) (6/4/2024)
 • V přijímacím řízení opraven import uchazečů do Evidence. (24.0.0527.0) (5/27/2024)
 • V přijímacím řízení přidán pro ZUŠ přípravný stupeň. (24.0.0527.0) (5/27/2024)
 • Opraven import priorit přijímaček z Dipsy. (24.0.0521.0) (5/21/2024)
 • Vrácena sestava S53-01 do přijímacího řízení.(24.0.0516.0) (5/16/2024)
 • Oprava ošetření a nápravy dat v Evidenci. (24.0.0419.0) (4/23/2024)
 • Upraveno rozdělování karet uchazeče na jednotlivé obory.  (4/15/2024)
 • V Přijímacím řízení opraven vstup na kartu zákonných zástupců. (3/21/2024)
 • V matrice opraveno vykazování nepovinných cizích jazyků.  (3/14/2024)
 • Opraven tisk pochval na sestavě Hodnocení na vysvědčení.  (2/2/2024)
 • Opraven tisk známek z chování na sestavě Hodnocení k vysvědčení.  (2/2/2024)
 • Opraveno rozdělování sestavy Hodnocení na vysvědčení na dva listy u prvního žáka.  (2/1/2024)
 • Automatické doplnění polí pro volbu následné školy, pokud chybí na kartě žáka.  (1/30/2024)
 • Oprava validace adresy, pokud má uživatel vyplněnou datovou schránku.  (1/30/2024)
 • Oprava tisku sestavy Hodnocení na vysvědčení u absolventů. (1/23/2024)
 • Oprava sestavy Hodnocení na vysvědčení (2024) - upraveno kontaktní bydliště, opraveno jméno a příjmení zákonného zástupce.  (1/22/2024)
 • Drobná oprava sestavy Hodnocení na vysvědčení (2024) (1/21/2024)
 • Opravena sestava Přihláška ke vzdělání na střední školu.  (1/20/2024)
 • Sjednocení generování účtů pro rodiče. (12/19/2023)
 • Oprava exportu průběžné klasifikace do Excelu. (12/19/2023)
 • V Matrikách upraveno logování chybových stavů.  (11/3/2023)
 • Do číselníku škol doplněn nový obor.  (11/2/2023)
 • V matrikách opraveno vykázání nepovinného jazyka, který je již vyučován jako povinný. (10/18/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/17/2023)
 • V přijímacím řízení opraveno vkládání rodičů.  (10/16/2023)
 • Úprava generování XML pro ISIC. (10/16/2023)
 • Oprava tiskové sestavy - Přehledy prospěchu, Statistiky jednotlivých tříd. (10/16/2023)
 • Změna názvu Tchaj-wan v číselníku zemí. (10/16/2023)
 • V Matrice opraveno vykázání závěrečné zkoušky pro rekvalifikační studium. (10/13/2023)
 • Opraveno chybné upozorňování na prázdný vzdělávací program u absolventů přípravných tříd základních škol a přípravného stupně základní školy speciální. (10/10/2023)
 • V Matrikách opraveno vykazování maturit pouze s profilovou částí.  (10/3/2023)
 • V Matrikách opravena kontrola u absolventů dvouoboru konajících maturitu. (10/3/2023)
 • V klasifikaci opraveno zapisování poznámky pro rodiče.  (9/27/2023)
 • Opraven zápis nových známek, pokud bylo nastaveno 99 známek za pololetí. (9/27/2023)
 • V matrikách opraveno načítání dat pro odevzdání, kde v ve specifických případech byla nulová hodnota u evidování žáků do.  (9/26/2023)
 • Oprava změny hesla rodičů z karty žáka. (9/20/2023)
 • V matrice opraveno vykazování podpůrných opatření u žáků, kteří během studia změnili část školy. (9/20/2023)
 • U absolventů opraveno ověřování platnosti kódu z číselníku KSTPR.  (9/18/2023)
 • V Matrikách opraveno zjišťování třídy u žáků, kteří přerušili vzdělávání.  (9/18/2023)
 • Oprava chyby při zasílání přístupových údajů mailem. (8/31/2023)
 • Úprava načítání výsledků maturitní zkoušky z Certisu. (8/30/2023)
 • Opraveno varování při zápisu odloženého hodnocení, pokud je po 30.6. (8/22/2023)
 • Opraveno kopírování přihlašovacích údajů z karty žáka v případě, že jsou dvoje přihlašovací údaje pro rodiče.  (8/22/2023)
 • Oprava chyby při zadávání úvazků na konzervatořích. (7/17/2023)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Doplněno řazení verze úvazků.  (2/20/2024)
 • Kalendář prázdnin a svátků pro školní rok 2023/24. (8/11/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava kontroly úplnosti rozvrhu při tandemové výuce. (10/10/2023)
 • Opravena chyba při spojování úvazků. (9/18/2023)
 • Opravy v tiskových sestavách. (9/7/2023)

Portál systému Bakaláři

Nové prvky:

 • Aplikace se před změnou hesla doptá na aktuální heslo. (24.0.604.0) (6/4/2024)
 • Odstraněna nadbytečná podmínka aktualizace webové aplikace. (24.0.524.0) (6/4/2024)
 • Přidána kontrola na existenci registrace knihovny VFPOLEDB.DLL. (24.0.409.0) (4/22/2024)
 • Umožněno podepisování smluvní licence na další školní rok.  (11/14/2023)
 • Po změně hesla dojde k ukončení všech desktopových modulů a odhlášení.  (9/18/2023)
 • Upraveno přihlášení z portálu. Doplněn parametr pro přesměrování na konkrétní stránku.  (8/22/2023)
 • Doplněno varování na provoz staré verze webové aplikace.  (8/1/2023)
 • Doplněno varování na provozování aplikace na starém SQL serveru 2012. (8/1/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava importu dlouhé poznámky ze Zápisů Online. (24.0.610.0) (6/18/2024)
 • Oprava spouštění Zápisů online při spouštění přijímacího řízení.  (3/25/2024)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Nová ikona pro odlišení plnoletých žáků. (24.0.606.0) (6/18/2024)
 • Doplněna možnost zápisu odloženého hodnocení.  (8/22/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava zobrazování příznaku hodin v tisku. (24.0.606.0) (6/18/2024)
 • Oprava zobrazení zápisu hodiny v případě suplování jednoho z učitelů v tandemové výuce.  (2/27/2024)
 • Oprava tisku přehledu pořádkové služby ve třídě,  (2/27/2024)
 • Opraveno zadávání apostrofu v tématu hodiny.  (1/16/2024)
 • Standardizace zápisu dat do databáze.  (12/11/2023)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace. (11/6/2023)
 • Oprava zápisu do třídní knihy při nestandardně zadaném času u odloženém zobrazení klasifikace. (10/31/2023)
 • Oprava zobrazení žáků, pokud se akce účastní jen část třídy. (10/31/2023)
 • Oprava načítání tematických plánů u týdenní třídní knihy. (10/31/2023)
 • Oprava popisu hodin v třídní knize minulých let. (10/16/2023)
 • Opraven zápis do třídní knihy v případě použiti odložené klasifikace. (9/19/2023)
 • Opraveno spouštění aplikace při konkrétním nastavení parametrů.  (9/11/2023)
 • Úprava v tisku absence v předmětech. (9/6/2023)
 • Oprava načítání téma z Plánu akcí. (9/6/2023)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Přidáno upozornění na platební předpis bez bankovního účtu. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • V komens přidána volba pro poslání zprávy na libovolný výběr tříd. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • V plánu akcí přesunut důvod nepřítomnosti nad seznam účastníků. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Nové výukové zdroje. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Při provozování webové aplikace na za proxy serverem se loguje správná IP adresa. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Učitel při zadávání klasifikace vidí plánovanou klasifikaci žáků z úvazku. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • V třídní knize jsou zvýrazněni žáci, kteří reprezentují školu. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • V rozvrhu a třídní knize doplněna ikona klíče k poslední hodině v místnosti. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • Do modulu komens byla přidána nová ikona "Ř" pro odlišení zpráv pro ředitelství. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • Doplněna ikona pro označení plnoletého žáka. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • Na stránce pro omlouvání absence došlo k zafixování horního panelu s volbou absence, aby byl vždy dostupný. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • V třídní knize lze vybrat téma z tematického plánu suplovaného učitele. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • U obecné zprávy komens lze zadat titulek zprávy. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • V mobilní aplikaci doplněny informace k úkolu v rozvrhu.  (2/27/2024)
 • K účastníkům akce doplněna jejich třída.  (2/27/2024)
 • Doplněn filtr do správy anket a správy školení v modulu GDPR.  (2/27/2024)
 • V platebním modulu doplněna na doklad ikona zámku k účtům, které jsou uzamčeny.  (2/27/2024)
 • Volba až pěti následných škol.  (1/23/2024)
 • Stránky v modulu GDPR přepsány do moderní technologie.  (1/7/2024)
 • Do třídní knihy doplněn formulář s přehledem domácích úkolů zadaných pro úvazek.  (1/7/2024)
 • Umožněna volba 3. školy na přihlášku.  (1/7/2024)
 • Úprava datového konektoru potřebná pro nový widget v mobilní aplikaci.  (1/7/2024)
 • Doplněna blokace automatických překladů ve volném modulu rozvrh.  (11/21/2023)
 • Mail, informující o nové akci, se nyní posílá na příjemce ve skryté kopii.  (11/21/2023)
 • Na kartě žáka rozšířen číselník pro spádovost.  (8/22/2023)
 • Implementován výchozí SMTP server pro zapomenuté heslo.  (8/22/2023)
 • Nový plán akcí. (8/22/2023)
 • Zvýšení zabezpečení cookies.  (8/1/2023)
 • Možnost zapisovat odložené zobrazení klasifikace.  (8/1/2023)

Opravené chyby:

 • Upraveno načítání sloupců karty žáka pro přenos uchazečů do evidence.(1.66.626.1) (6/26/2024)
 • Oprava vytváření nového typu akce. (1.66.0613.1) (6/13/2024)
 • V plánu akcí opraveno odečítání pracovní doby učitele. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Opraveno zobrazování absence bez vazby na předmět. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Opraveno vytváření akce ze šablony. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Oprava zobrazování rozvrhu, pokud učitel učí dva předměty zároveň. (1.66.523.2) (5/26/2024)
 • Oprava tisku průběžné klasifikace pro rodiče. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • Opravena editace známek, které mají datum zveřejnění v minulosti. (1.64.410.1) (4/15/2024)
 • Opraven proklik z aplikace do Strava.cz (2/29/2024)
 • Opraven zápis hospitace v třídní knize.  (2/27/2024)
 • Opraveny práva v platebním modulu, aby respektovaly nastavení.  (2/27/2024)
 • Opraveno prodloužení platnosti přihlášení při prokliku z mobilní aplikace.  (2/27/2024)
 • Oprava výpočtu absence u spojených úvazků.  (2/27/2024)
 • Opraveno potlačování zprávy komens u rozdělených účtů.  (1/9/2024)
 • Opraveno odevzdávání elektronických domácích úkolů a práce s nimi v třídní knize.  (1/9/2024)
 • Opraven filtr na žáky u pravidelných plateb.  (1/9/2024)
 • Opraven zápis BOZP v třídní knize.  (1/9/2024)
 • V Plánu akcí opraveno zobrazování vícedenní poznámky.  (1/7/2024)
 • Opraven tisk seznamu účtů Microsoft.  (1/7/2024)
 • U Anket se nyní správně vyhodnocuje čas začátku.  (1/7/2024)
 • Opraveno odesílání notifikací na známku, pokud se na škole smazal žák.  (1/7/2024)
 • Opraveno mazání pololetní klasifikace.  (1/7/2024)
 • Opraveno mazání výchovných opatření u žáků se specifickým ID.  (1/7/2024)
 • Upraveno formátování textu při vkládání textu do Komens z Wordu.  (1/7/2024)
 • Opraveno zobrazování akcí ve widgetu na úvodní stránce.  (1/7/2024)
 • Opravena změna dozorujícího učitele u akce školy.  (1/7/2024)
 • Opravena editace pravidelné platby jejíž typ je neaktivní.  (1/7/2024)
 • Opraveno párování importovaných plateb na platební předpisy.  (11/23/2023)
 • Opraven zápis hospitace u hodiny.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování uvolněných žáků v třídní knize.  (11/21/2023)
 • Opraveno potvrzování zprávy komens druhým rodičem. (11/21/2023)
 • Opravena editace karty žáka, pokud databáze obsahuje prodloužené položky.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování zrušených učitelů v modulu GDPR. (11/21/2023)
 • Opraveno zapamatování řazení v domácích úkolech. (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování oznámení z modulu Platby na úvodní stránce. (11/21/2023)
 • Opraveno vytváření nových účtů v Synchronizaci účtů s Microsoftem.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazovaní přítomnosti žáka ve škole.  (11/21/2023)
 • Opraven přístup na volný modul plánu akcí.  (10/19/2023)
 • Opravena změna hesla u osob s nestandardním identifikátorem.  (10/16/2023)
 • Opraveno generování identifikátoru u osob při jejich vytváření z karty žáka.  (10/16/2023)
 • Upraven proces zapomenutého hesla v případě emailu u více osob.  (10/12/2023)
 • Opraven zápis odchodu z družiny, pokud žák odchází sám.  (10/9/2023)
 • Opraveno hlasování v tajné anketě na mobilních zařízeních. (10/5/2023)
 • Upraveno zobrazování žáků v třídní knize v případě spojených úvazků.  (10/5/2023)
 • Opraveno editování hodin v třídní knize.  (10/5/2023)
 • Opraveno načtení komens zprávy po odhlášení. (10/5/2023)
 • V třídní knize opraveno zobrazování žáků v případě tandemové výuky.  (9/20/2023)
 • Upraveno logování přihlášení v případě rozdělených účtů pro rodiče.  (9/14/2023)
 • Úprava zasílání hesla v případě atypického identifikátoru.  (9/14/2023)
 • Opraveno zasílání zapomenutého hesla.  (9/13/2023)
 • Opraven zápis do třídní knihy z tematického plánu.  (9/13/2023)
 • Opravena práva na editaci vlastní akce v novém plánu akcí.  (9/4/2023)
 • Oprava importu dat nového Plánu akcí. (8/24/2023)
 • Doplněno varování v případě opuštění třídní knihy s rozpracovaným záznamem. (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování neúčasti ve výuce v rozvrhu žáka.  (8/1/2023)
 • Zablokován přístup na stránky komens, pokud tomu neodpovídalo nastavení parametrů.  (8/1/2023)
 • Opraveno rolování v číselníku hodnocení při posílání zprávy komens.  (8/1/2023)
 • Odstraněna možnost potvrzení zprávy, pokud nezletilý žák četl své hodnocení.  (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování pololetní klasifikace v případě, že žák propadl.  (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování přehledu výuky v detailu hodiny v mobilní aplikace, i když nebylo povoleno.  (8/1/2023)
 • Opraveno vyhodnocení parametrů při vstupu na stránky suplování.  (8/1/2023)
 • Opraveno logování času přihlášení z mobilní aplikace.  (8/1/2023)
 • Oprava responzivního chování na kartě žáka.  (8/1/2023)
 • Opraveno spuštění tisku s přehledem auditů v modulu GDPR.  (8/1/2023)
 • Opraveno vyhodnocení parametrů při vstupu na stránky docházkového systému.  (8/1/2023)

Suplování

Nové prvky:

 • Do přehledu dovolené a studijního volna dána možnost libovolného období. (24.0.620.0) (6/20/2024)
 • Přidán checkbox pro automatické spuštění dočasných změn. (24.0.603.1) (6/4/2024)
 • Doplněno aplikování filtru učitelů do tisku sestav.  (1/17/2024)
 • Přepracován import svátků a prázdnin. Umožněn dodatečný import.  (12/5/2023)
 • Při výběru místnosti pro suplování lze ponechat i původní místnost. (11/7/2023)
 • Ve Výkazu suplování sestava Přehled odučených hodin učitelů umožní udělat mezisoučet po každém týdnu. (10/17/2023)
 • Přidána možnost zobrazení panelu s rychlým přístupem k vybraným akcím. (10/11/2023)
 • Upravena práce s tandemovou výukou v suplování.  (10/10/2023)
 • U přehledu dovolené a studijního volna je možno nastavit období, za které je zobrazen přehled. Dále je možno sestavu vytisknout (9/25/2023)
 • Přehledu suplování na mail je možno je možno zaslat jen učitelů, kteří mají změnu v rozvrhu. (9/15/2023)
 • U rozvrhu hodin je možno nadefinovat větší počet sloupců okna absence a nenasazených hodin. (9/15/2023)
 • Při duplicitním suplování obecných dozorů upozorní na duplicitu a nabídne učiteli, co s tím. (9/13/2023)
 • Přidána možnost odsuplovat obecný dohled po částech. (9/13/2023)
 • Při označení absence třídy se zruší i pedagogické asistence. Tyto asistence jsou označeny jako odpadlé. (9/6/2023)
 • Možno opětovně importovat popis svátků a prázdnin. (9/6/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava spouštění režimu dočasných změn na některých školách. (24.0.617.0) (6/18/2024)
 • Opraveno ukončování aplikace. (24.0.603.1) (6/4/2024)
 • Opraveno ukládání volby absence při použití zkratek. (24.0.603.1) (6/4/2024)
 • Opraven opakovaný import akce z plánu akcí.  (2/20/2024)
 • Oprava exportu suplování do HTML.  (2/20/2024)
 • Opraven import předmětů ze společného prostředí.  (2/20/2024)
 • Opraven tisk přehledu studijního volna učitelů.  (2/20/2024)
 • Opraveno ověřování dostupnosti místnosti při zadávání suplování.  (1/17/2024)
 • Opraveny vazby mezi hodinami, které vstupovaly do výkazů suplování.  (1/16/2024)
 • Opraveno suplování přesunuté hodiny.  (12/19/2023)
 • Opraveno mizení hodin při nastavování postupného suplování skupin.  (12/19/2023)
 • Opravena práce s překrývajícími se hodinami.  (12/5/2023)
 • Opravena obnova dat.  (12/5/2023)
 • Při importu dat z Plánu akcí se znovu naimportují i učitelé, resp. třídy, místnosti, u kterých byla v Suplování absence zrušena. (12/5/2023)
 • Opravena chyba při tisku odpadlých hodin tříd. (11/7/2023)
 • Oprava chybného zobrazení přehledu počtu hodin učitelů. (11/7/2023)
 • Se zrušením absence u třídy se zruší i absence (resp. pedagogický dohled) u učitele. (10/27/2023)
 • Oprava mizení hodin suplování obecného dohledu po použití scrollbaru. (10/27/2023)
 • Oprava zdvojení jmen učitelů v nabídce učitelů pro suplování. (10/16/2023)
 • Oprava nabídky učitelů pro suplování obecného dohledu po částech. (10/13/2023)
 • Oprava chyby při vyjmutí a opětovném nasazení hodiny. (10/12/2023)
 • Úprava barvy lístku při absenci místnosti. (10/11/2023)
 • Oprava tisku dohledu u tříd v přehledu suplování pro žáky. (10/11/2023)
 • Oprava zobrazení odpadlých a suplovaných hodin při uživatelem definovaném období pro evidenci počtu těchto hodin. (10/9/2023)
 • Oprava tisku ve Výkazu suplování. (10/5/2023)
 • Oprava označení svátku v kalendáři Suplování. (10/5/2023)
 • Opraveno zasílání příloh o suplování pro poslední den ve výběru.  (9/25/2023)
 • Opravena chyba při otevírání rozvrhu hodin. (9/15/2023)
 • Opraven import dat z Maturit. (9/15/2023)
 • Oprava zobrazení přesunutých hodin ve Webové aplikaci. (9/14/2023)
 • Opravena chyba s interpretací čísla s desetinnou čárkou. (9/13/2023)
 • Opraveno špatné chování v dialogu konfigurace SMTP serveru. (9/13/2023)
 • Oprava chyby při vstupu do starší verze Suplování. (9/1/2023)
 • Oprava chyby v ukládání dohledů. (9/1/2023)
 • Úprava vzhledu kalendáře. (8/31/2023)
 • Oprava chyby při vstupu do Suplování. (8/31/2023)
 • Úprava tisku změn učitelů. (8/29/2023)
 • Úprava práv na vyjmutí hodiny. (8/29/2023)
 • Oprava chyby s tabulkou p_akdruh při vstupu do Suplování. (8/29/2023)

Podpůrné programy

Nové prvky:

 • Aktualizační program zobrazuje verze instalovaných modulů. (24.0.604.0) (6/4/2024)
 • Do parametrů webové aplikace přidána možnost rozdělit notifikační email na komensovou zprávu na části.  (3/14/2024)

Opravené chyby:

 • V Matrice opraven import absolventů, pokud záloha neobsahuje tridy.fpt. (2.0.7) (6/7/2024)
 • Úprava směrování parametrů původního plánu akcí.  (12/11/2023)
 • Úprava rozbalování adresářů v aktualizačním programu.  (11/14/2023)
 • V parametrech webové aplikace znepřístupnění nastavení původního Plánu akcí po importu do nového Plánu akcí. (8/31/2023)

Knihovna

Opravené chyby:

 • Opravena práce s číselníkem žánrů.  (5/21/2024)
 • Opraveno generování sestav.  (12/21/2023)
 • Opravena práce s číselníkem žánrů.  (12/21/2023)
 • Opraven přístup na přehled upomínek.  (11/9/2023)
 • Opraven výpočet úbytků a přírůstků u inventury.  (8/14/2023)

Výkazy suplování

Nové prvky:

 • V parametrech sestavy Ostatní sestavy, Přehled odučených hodin učitelů lze nastavit zobrazení mezisoučtu pro jednotlivé týdny. (12/11/2023)

Opravené chyby:

 • V sestavě Ostatní sestavy, Přehled odučených hodin učitelů opraven tisk osobního čísla učitele. (12/11/2023)
 • Opraven spouštění výkazů suplování.  (11/1/2023)
 • Opraveno zapamatování hodnot voleb u tisku sestav.  (11/1/2023)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Doplněna volba po kolika dnech se má vytvářet plná záloha.  (3/25/2024)

Opravené chyby:

 • Opravena validace emailové adresy při odesílání reklamačních dat.  (12/21/2023)