Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 20/21

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Přidáno možnost zadat druhý KKOV u dvojoborů (8/27/2021)
 • Sestava Potvrzení o pozitivním COVID testu - screening září 2021  (8/27/2021)
 • Doplněn druh studia "Střední s maturitní zkouškou i výučním listem" (7/27/2021)
 • Nová sestava Seznam žáků - testování COVID19 (červen 2021) zohledňuje i 1. dávku očkování proti Covidu (6/3/2021)
 • Na kartu žáka a učitele přidána položka pro evidenci 1. dávky očkování (5/27/2021)
 • V Covid testování možno zadat interval od pozitivity 180 dní (5/21/2021)
 • Přidán nový obor vzdělávání - Průmyslový a produktový design (5/12/2021)
 • V Přijímacím řízení prodloužena délka položky Číslo jednací spisu uchazeče (5/12/2021)
 • Z nabídky Data, COVID testování možno hromadně vyplnit datum a čas testování žáků a vytisknout  přehled testování (4/29/2021)
 • Nová sestava - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS (4/22/2021)
 • Nová sestava - Potvrzení o COVID testu pro přijímací řízení (4/19/2021)
 • Nová sestava - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 (4/15/2021)
 • Na kartu žáka i učitele přidány položky pro evidenci data testování, pozitivního testu a očkování (4/12/2021)
 • Nové sestavy pro žáky i učitele - Potvrzení o pozitivním/negativním COVID testu  (4/8/2021)
 • Nová sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (3/31/2021)
 • Vydán nový sběr matrik pro základní školy. (3/31/2021)
 • Nová položka na kartě žáka pro evidenci data pozitivního testu. (3/4/2021)
 • Nové položky na kartě učitele pro evidenci data pozitivního testu a očkování. (3/4/2021)
 • Nová sestava Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti nemoci COVID-19. (3/4/2021)
 • Nová sestava Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce. (3/4/2021)
 • Tisk vysvědčení do PDF souboru (1/22/2021)

Opravené chyby:

 • Doplněna chybějící ikona u zadávání záznamů o praxi. (9/13/2021)
 • Oprava importu XML k maturitám. (9/1/2021)
 • Úprava funkce v Data, COVID testování dle současných pravidel (8/27/2021)
 • Oprava editace čísla vysvědčení o závěrečné zkoušce (7/20/2021)
 • Oprava chyby u zasílání reklamačních dat (7/12/2021)
 • Úprava zadávání dat pro konzervatoře. (6/7/2021)
 • Oprava chyby sestavy Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS, pokud již je vyhodnocen prospěch v 2. pololetí (5/20/2021)
 • Oprava načítání ze Zápisu Online (5/14/2021)
 • Úprava sestavy - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS (5/14/2021)
 • Oprava chyb v COVID testování (5/12/2021)
 • Oprava podkladů pro odklad v Zápisu do 1. tříd. (5/5/2021)
 • Oprava zadávání následného vzdělávání. (5/5/2021)
 • Oprava nabídky sestav na kartě uchazeče. (4/27/2021)
 • Opravená sestava Seznam žáků - testování COVID19 (4/23/2021)
 • Opravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/23/2021)
 • Oprava karty uchazeče v zápisu do 1. tříd (4/22/2021)
 • Upravená sestava Seznam žáků - testování COVID19 (4/22/2021)
 • Upravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/22/2021)
 • Oprava editace čísla vysvědčení o závěrečné zkoušce (4/19/2021)
 • Úprava sestavy - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 (4/19/2021)
 • Oprava zobrazení covid položek na Kartě žáka (4/15/2021)
 • Upravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/9/2021)
 • Upravena práva na položku "Covid pozitivní" (4/6/2021)
 • Oprava zobrazení seznamu žáků v Kartě žáka (4/6/2021)
 • Oprava editoru etiket.  (4/6/2021)
 • Oprava ukládání údajů o závěrečných zkouškách (3/29/2021)
 • V Přijímacím řízení opravena hromadná synchronizace se spisovou službou E-SPIS (3/18/2021)
 • Oprava vysvědčení o absolutoriu.  (3/18/2021)
 • Oprava chyby při zasílání e-mailu.  (3/12/2021)
 • Opraven název sestavy pro základní školy při odeslání do spisové služby.  (3/10/2021)
 • Doplnění vestavěné role-funkce inspektor, která umožňuje zabezpečený přístup pracovníků ČŠI k získání podkladů pro inspekci. (1/25/2021)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • V družině umožněn tisk třídní knihy za všechny minulé roky.  (10/11/2021)
 • V aplikaci lze nastavit propojení na Office365 a spravovat licence.  (9/17/2021)
 • Doplněno vyhledávání datových schránek na kartě žáka.  (8/19/2021)
 • Po přihlášení se zobrazuje dotaz s žádostí o možnost zobrazovat personalizované informace.  (8/19/2021)
 • Doplněn tisk výchovných opatření.  (6/7/2021)
 • Upraveno zobrazování menu.  (6/7/2021)
 • Doplněny covidové položky na kartu žáka.  (6/7/2021)
 • Doplněno hromadné zapisování výchovných opatření. (6/7/2021)
 • Doplněna sestava pro tisk čestného prohlášení o testování na Covid-19. (5/6/2021)
 • Doplnění covid položek na kartu žáka (4/19/2021)
 • Přihlášení na osobní konzultace pomocí ankety (4/19/2021)
 • Na kartě žáka, Výchovné opatření doplněna možnost zadat  text na vysvědčení.  (4/19/2021)
 • Do zpráv Komens doplněno upozornění, že zprávy nelze považovat za důvěrné.  (3/25/2021)
 • Opraveny nalezené chyby a vylepšen výkon aplikace.  (3/8/2021)
 • Ze zprávy Komens - omluvenka má učitel možnost absenci rovnou omluvit. (3/1/2021)
 • Do aplikace byla přidán částečný překlad do Vietnamštiny.  (3/1/2021)
 • U zprávy Komens - omluvenka mohou rodiče vybrat datum a čas absence. (3/1/2021)
 • V aplikaci lze zobrazit průchody učitelů v docházkovém systému.  (3/1/2021)
 • Lze zadat domácí úkol, který nebude mít vazbu na hodinu v třídní knize.  (1/22/2021)
 • Doplněno zobrazení celkového slovního hodnocení. (1/22/2021)
 • Online schůzky lze organizovat i přes Google Meets.  (1/22/2021)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba po převodu starých účtů pro Office365 na nové.  (10/13/2021)
 • Opraveno zadávání data u výchovného opatření.  (9/17/2021)
 • Opraveno vyžadování důvodu absence v mobilní aplikaci.  (9/17/2021)
 • Opraveno zobrazování volného modulu plánu akcí a pověřence.  (8/24/2021)
 • Upraveno zobrazování suplování obecného dohledu. (8/19/2021)
 • V platbách opraveno načítání výpisů z banky.  (8/19/2021)
 • Načítání dat o čtenáři v knihovně.  (8/19/2021)
 • Grafické opravy v anketách. (8/19/2021)
 • Opraveno vyplňování data na tisku výchovného opatření.  (6/24/2021)
 • Opraveno zadávání celkového slovního hodnocení na vysvědčení.  (6/18/2021)
 • Oprava importu platebních výpisů.  (6/16/2021)
 • Oprava práv na kartě žáka.  (6/15/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (6/11/2021)
 • Opraveno drop-down menu v anketách.  (6/10/2021)
 • Opraveno načítání služeb.  (6/10/2021)
 • Optimalizována rychlost karty žáka.  (6/7/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace na kartě žáka.  (5/20/2021)
 • Opraveno omlouvání absence v komens, pokud přijde omluvenka bez datumu.  (5/17/2021)
 • Opraveno zobrazování knihovny v menu.  (5/5/2021)
 • Oprava zápisu pololetní klasifikace, kdy nešlo smazat známku.  (5/4/2021)
 • Opraveno dlouhé načítání nástěnky.  (4/29/2021)
 • Opraven vstup do volného modulu suplování a seznamu pověřenců.  (4/26/2021)
 • Opraveno přihlašování pomocí CAS.  (4/21/2021)
 • Opraven proklik z mobilní aplikace do webové části.  (4/19/2021)
 • Opraveno spojování stejných úkolů v třídní knize.  (4/19/2021)
 • Opraveno mazání řádků předpisu v pravidelných platbách.  (4/19/2021)
 • Opraveny chyby s omlouváním absence ze zpráv Komens.  (4/19/2021)
 • Opraveno zobrazování uživatelských sestav.  (4/8/2021)
 • Opraven import výpisu pro komerční banku.  (4/8/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (4/1/2021)
 • Opraven formulář v třídní knize pro týdenní zápis.  (3/24/2021)
 • Opravena chyba s načítáním úvazků pro klasifikaci.  (3/19/2021)
 • Upraveno načítání servisu zpráv komens.  (3/17/2021)
 • Opraven vstup do správy anket.  (3/16/2021)
 • Opraveno přikládání příloh ke zprávě KOMENS v mobilní aplikaci.  (3/10/2021)
 • Opravena platnost superusera.  (3/9/2021)
 • Opraveno zobrazování data u opravné zkoušky, která byla uložena bez data.  (3/1/2021)
 • Opravy chyb na kartě žáka. Úprava práv a chování karty žáka při editaci.  (3/1/2021)
 • Opraveno zadávání datumu vysvědčení.  (1/28/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace u žáka, která se v některých variantách nezobrazovala.  (1/27/2021)
 • Optimalizace odezvy webové aplikace.  (1/22/2021)
 • Opravena chybná notifikace v mobilu na domácí úkol.  (1/22/2021)
 • Opraven tisk přehledu přihlášení.  (1/22/2021)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Kalendář prázdnin a svátků do Suplování (8/9/2021)

Opravené chyby:

 • Oprava v nasazování lístků (9/22/2021)
 • Oprava v  sestavě Přehled dozorů (9/22/2021)
 • Oprava spojování úvazků (9/22/2021)
 • Úpravy tiskových sestav (2/24/2021)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Tisková sestava - Přehled kontaktů s daným žákem (4/13/2021)

Portál systému Bakaláři

Opravené chyby:

 • Opravena chyba ve stahování licence k systému.  (10/13/2021)
 • Opraveno načítání data narození při importu do přijímacího řízení.  (4/27/2021)
 • Oprava načítání údajů ze Zápisů Online (4/23/2021)
 • Oprava načítání údajů ze Zápisu online (4/20/2021)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Doplněna samostatná archivace souborů.  (9/9/2021)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s rozbalováním zálohy.  (8/27/2021)
 • Oprava chyby při zasílání reklamačních dat. (7/12/2021)
 • Upraveno vytváření archivačního souboru.  (6/24/2021)
 • Opraven problém s archivací v případě neexistujících účtů v databázi.  (6/17/2021)
 • Opravena dearchivace v případě existence doménových účtů.  (6/11/2021)
 • Opravena archivace v případě UNC cest.  (5/20/2021)
 • Opravena archivace v případě, že během procesu došlo ke smazání složky.  (5/17/2021)
 • Oprava archivace, kdy docházelo k vysokému vytížení operační paměti počítače.  (5/7/2021)
 • Opravena chyba s vymazaným souborem, který přerušil archivaci.  (4/9/2021)

Tematické plány

Nové prvky:

 • Možnost vytvářet plány na následující školní rok.  (8/12/2021)
 • Přidána možnost tisku více plánů najednou. (7/16/2021)
 • Doplněn export a import šablon pro tematické plány. (4/30/2021)

Opravené chyby:

 • Optimalizace načítání plánů.  (9/22/2021)
 • Opravena chyba s ukládáním úvazku.  (8/27/2021)
 • Opraveno nastavení okrajů při tisku.  (3/16/2021)

Knihovna

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s ukládáním nastavení v knihovně.  (8/27/2021)
 • Opraveny ikony v menu.  (8/12/2021)
 • Opraveno vyhodnocování duplicit přírůstkových čísel mezi soubory knih.  (8/10/2021)