Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Doplněna možnost zápisu odloženého hodnocení.  (8/22/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava zobrazení zápisu hodiny v případě suplování jednoho z učitelů v tandemové výuce.  (2/27/2024)
 • Oprava tisku přehledu pořádkové služby ve třídě,  (2/27/2024)
 • Opraveno zadávání apostrofu v tématu hodiny.  (1/16/2024)
 • Standardizace zápisu dat do databáze.  (12/11/2023)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace. (11/6/2023)
 • Oprava zápisu do třídní knihy při nestandardně zadaném času u odloženém zobrazení klasifikace. (10/31/2023)
 • Oprava zobrazení žáků, pokud se akce účastní jen část třídy. (10/31/2023)
 • Oprava načítání tematických plánů u týdenní třídní knihy. (10/31/2023)
 • Oprava popisu hodin v třídní knize minulých let. (10/16/2023)
 • Opraven zápis do třídní knihy v případě použiti odložené klasifikace. (9/19/2023)
 • Opraveno spouštění aplikace při konkrétním nastavení parametrů.  (9/11/2023)
 • Úprava v tisku absence v předmětech. (9/6/2023)
 • Oprava načítání téma z Plánu akcí. (9/6/2023)
 • Oprava zobrazování doporučení ŠPZ při zápisu klasifikace. (5/15/2023)
 • Opraveno zobrazování hodnocení v třídní knize.  (3/15/2023)

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Doplněno řazení výchovných opatření.  (2/5/2024)
 • Do přijímacích zkoušek přidána priority školy.  (2/2/2024)
 • Do přijímacích zkoušek přidán identifikátor uchazeče DIPSY.  (2/2/2024)
 • Přidány parametry pro úpravu obsahu QR kódu na přihlášku.  (1/30/2024)
 • Ke generování přihlášky na SŠ přidán parametr na doplnění nepovinných kontaktních údajů (1/30/2024)
 • Doplněn filtr na název sestavy u vysvědčení a sestavy - reports. (1/22/2024)
 • Nové sestavy pro přihlášky na SŠ - Hodnocení na vysvědčení (2024) a Přihláška ke vzdělávání ve střední škola (2024) (1/17/2024)
 • Upraveno generování QR kódu pro přijímací řízení.  (1/17/2024)
 • Aktualizace číselníku škol.  (12/4/2023)
 • Do číselníku škol doplněny nové obory.  (10/30/2023)
 • Možnost zapisovat odložené zobrazení klasifikace.  (8/1/2023)
 • Upraveno generování účtů pro zákonné zástupce. (6/22/2023)
 • Nová sestava Proužky pro rodiče se jmény u rozdělených účtů (5/15/2023)
 • Úprava kontroly datové struktury.  (5/11/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (5/10/2023)
 • Úprava datové struktury. (5/9/2023)
 • Do Přijímacího řízení přidána možnost redukovaného hodnocení. (4/20/2023)
 • Přidána možnost odevzdat testovací matriku pro přípravné třídy a přípravný stupeň. (4/19/2023)
 • Přidána možnost odevzdat testovací matriku pro mateřské školy. (4/19/2023)
 • Nové položky pro MŠ a přípravné třídy. (3/21/2023)

Opravené chyby:

 • Opraven tisk pochval na sestavě Hodnocení na vysvědčení.  (2/2/2024)
 • Opraven tisk známek z chování na sestavě Hodnocení k vysvědčení.  (2/2/2024)
 • Opraveno rozdělování sestavy Hodnocení na vysvědčení na dva listy u prvního žáka.  (2/1/2024)
 • Automatické doplnění polí pro volbu následné školy, pokud chybí na kartě žáka.  (1/30/2024)
 • Oprava validace adresy, pokud má uživatel vyplněnou datovou schránku.  (1/30/2024)
 • Oprava tisku sestavy Hodnocení na vysvědčení u absolventů. (1/23/2024)
 • Oprava sestavy Hodnocení na vysvědčení (2024) - upraveno kontaktní bydliště, opraveno jméno a příjmení zákonného zástupce.  (1/22/2024)
 • Drobná oprava sestavy Hodnocení na vysvědčení (2024) (1/21/2024)
 • Opravena sestava Přihláška ke vzdělání na střední školu.  (1/20/2024)
 • Sjednocení generování účtů pro rodiče. (12/19/2023)
 • Oprava exportu průběžné klasifikace do Excelu. (12/19/2023)
 • V Matrikách upraveno logování chybových stavů.  (11/3/2023)
 • Do číselníku škol doplněn nový obor.  (11/2/2023)
 • V matrikách opraveno vykázání nepovinného jazyka, který je již vyučován jako povinný. (10/18/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/17/2023)
 • V přijímacím řízení opraveno vkládání rodičů.  (10/16/2023)
 • Úprava generování XML pro ISIC. (10/16/2023)
 • Oprava tiskové sestavy - Přehledy prospěchu, Statistiky jednotlivých tříd. (10/16/2023)
 • Změna názvu Tchaj-wan v číselníku zemí. (10/16/2023)
 • V Matrice opraveno vykázání závěrečné zkoušky pro rekvalifikační studium. (10/13/2023)
 • Opraveno chybné upozorňování na prázdný vzdělávací program u absolventů přípravných tříd základních škol a přípravného stupně základní školy speciální. (10/10/2023)
 • V Matrikách opraveno vykazování maturit pouze s profilovou částí.  (10/3/2023)
 • V Matrikách opravena kontrola u absolventů dvouoboru konajících maturitu. (10/3/2023)
 • V klasifikaci opraveno zapisování poznámky pro rodiče.  (9/27/2023)
 • Opraven zápis nových známek, pokud bylo nastaveno 99 známek za pololetí. (9/27/2023)
 • V matrikách opraveno načítání dat pro odevzdání, kde v ve specifických případech byla nulová hodnota u evidování žáků do.  (9/26/2023)
 • Oprava změny hesla rodičů z karty žáka. (9/20/2023)
 • V matrice opraveno vykazování podpůrných opatření u žáků, kteří během studia změnili část školy. (9/20/2023)
 • U absolventů opraveno ověřování platnosti kódu z číselníku KSTPR.  (9/18/2023)
 • V Matrikách opraveno zjišťování třídy u žáků, kteří přerušili vzdělávání.  (9/18/2023)
 • Oprava chyby při zasílání přístupových údajů mailem. (8/31/2023)
 • Úprava načítání výsledků maturitní zkoušky z Certisu. (8/30/2023)
 • Opraveno varování při zápisu odloženého hodnocení, pokud je po 30.6. (8/22/2023)
 • Opraveno kopírování přihlašovacích údajů z karty žáka v případě, že jsou dvoje přihlašovací údaje pro rodiče.  (8/22/2023)
 • Oprava chyby při zadávání úvazků na konzervatořích. (7/17/2023)
 • Oprava chyby při zadávání rodiče uchazeče v přijímačkách. (6/30/2023)
 • Zacyklení tisku vysvědčení, práce v okně úvazků. (6/23/2023)
 • Opravena chyba při ukládání dat v historii tříd. (6/22/2023)
 • Opravena chyba při fyzickém rušení žáka. (6/22/2023)
 • Oprava generování loginů pro rodiče při použití výrazu z PUBLIC.INI. (5/31/2023)
 • Oprava zadání závěrečné zkoušky u cizích osob. (5/22/2023)
 • Oprava cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku. (5/10/2023)
 • Úprava redukovaného hodnocení v Přijímacím řízení pro více oborů. (4/28/2023)
 • Úprava Matriky pro mateřské školy. (4/25/2023)
 • Úprava redukovaného hodnocení v Přijímacím řízení. (4/24/2023)
 • Oprava chyby při načítání absolventů. (4/24/2023)
 • V Matrice oprava chyby při převodu absolventů. (4/18/2023)
 • V Matrice oprava chyby při návratu žáka do jiné časti školy. (4/17/2023)
 • V Matrice oprava vykazování konání zkoušky "cizí osobou". (4/13/2023)
 • V Matrice oprava vykazování dvouoborů v rámci pokusného ověřování (4/6/2023)
 • V Matrice oprava chyby při převodu absolventů s uznaným hodnocením. (4/6/2023)
 • V Matrice oprava data vykazování sociálního znevýhodnění. (4/5/2023)
 • V Matrice oprava vykazování upravených výstupů vzdělávání - UPR_VYST. (4/4/2023)
 • Oprava chyby při Ošetření a nápravě dat (3/27/2023)
 • V Matrice oprava žáka při složitější historii pohybu. (3/8/2023)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • V mobilní aplikaci doplněny informace k úkolu v rozvrhu.  (2/27/2024)
 • K účastníkům akce doplněna jejich třída.  (2/27/2024)
 • Doplněn filtr do správy anket a správy školení v modulu GDPR.  (2/27/2024)
 • V platebním modulu doplněna na doklad ikona zámku k účtům, které jsou uzamčeny.  (2/27/2024)
 • Volba až pěti následných škol.  (1/23/2024)
 • Stránky v modulu GDPR přepsány do moderní technologie.  (1/7/2024)
 • Do třídní knihy doplněn formulář s přehledem domácích úkolů zadaných pro úvazek.  (1/7/2024)
 • Umožněna volba 3. školy na přihlášku.  (1/7/2024)
 • Úprava datového konektoru potřebná pro nový widget v mobilní aplikaci.  (1/7/2024)
 • Doplněna blokace automatických překladů ve volném modulu rozvrh.  (11/21/2023)
 • Mail, informující o nové akci, se nyní posílá na příjemce ve skryté kopii.  (11/21/2023)
 • Na kartě žáka rozšířen číselník pro spádovost.  (8/22/2023)
 • Implementován výchozí SMTP server pro zapomenuté heslo.  (8/22/2023)
 • Nový plán akcí. (8/22/2023)
 • Zvýšení zabezpečení cookies.  (8/1/2023)
 • Možnost zapisovat odložené zobrazení klasifikace.  (8/1/2023)
 • Nové upozornění na plánované odhlášení z webové aplikace.  (5/29/2023)
 • Povýšení verze Entity Framework Core. (5/29/2023)

Opravené chyby:

 • Opraven proklik z aplikace do Strava.cz (2/29/2024)
 • Opraven zápis hospitace v třídní knize.  (2/27/2024)
 • Opraveny práva v platebním modulu, aby respektovaly nastavení.  (2/27/2024)
 • Opraveno prodloužení platnosti přihlášení při prokliku z mobilní aplikace.  (2/27/2024)
 • Oprava výpočtu absence u spojených úvazků.  (2/27/2024)
 • Opraveno potlačování zprávy komens u rozdělených účtů.  (1/9/2024)
 • Opraveno odevzdávání elektronických domácích úkolů a práce s nimi v třídní knize.  (1/9/2024)
 • Opraven filtr na žáky u pravidelných plateb.  (1/9/2024)
 • Opraven zápis BOZP v třídní knize.  (1/9/2024)
 • V Plánu akcí opraveno zobrazování vícedenní poznámky.  (1/7/2024)
 • Opraven tisk seznamu účtů Microsoft.  (1/7/2024)
 • U Anket se nyní správně vyhodnocuje čas začátku.  (1/7/2024)
 • Opraveno odesílání notifikací na známku, pokud se na škole smazal žák.  (1/7/2024)
 • Opraveno mazání pololetní klasifikace.  (1/7/2024)
 • Opraveno mazání výchovných opatření u žáků se specifickým ID.  (1/7/2024)
 • Upraveno formátování textu při vkládání textu do Komens z Wordu.  (1/7/2024)
 • Opraveno zobrazování akcí ve widgetu na úvodní stránce.  (1/7/2024)
 • Opravena změna dozorujícího učitele u akce školy.  (1/7/2024)
 • Opravena editace pravidelné platby jejíž typ je neaktivní.  (1/7/2024)
 • Opraveno párování importovaných plateb na platební předpisy.  (11/23/2023)
 • Opraven zápis hospitace u hodiny.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování uvolněných žáků v třídní knize.  (11/21/2023)
 • Opraveno potvrzování zprávy komens druhým rodičem. (11/21/2023)
 • Opravena editace karty žáka, pokud databáze obsahuje prodloužené položky.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování zrušených učitelů v modulu GDPR. (11/21/2023)
 • Opraveno zapamatování řazení v domácích úkolech. (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazování oznámení z modulu Platby na úvodní stránce. (11/21/2023)
 • Opraveno vytváření nových účtů v Synchronizaci účtů s Microsoftem.  (11/21/2023)
 • Opraveno zobrazovaní přítomnosti žáka ve škole.  (11/21/2023)
 • Opraven přístup na volný modul plánu akcí.  (10/19/2023)
 • Opravena změna hesla u osob s nestandardním identifikátorem.  (10/16/2023)
 • Opraveno generování identifikátoru u osob při jejich vytváření z karty žáka.  (10/16/2023)
 • Upraven proces zapomenutého hesla v případě emailu u více osob.  (10/12/2023)
 • Opraven zápis odchodu z družiny, pokud žák odchází sám.  (10/9/2023)
 • Opraveno hlasování v tajné anketě na mobilních zařízeních. (10/5/2023)
 • Upraveno zobrazování žáků v třídní knize v případě spojených úvazků.  (10/5/2023)
 • Opraveno editování hodin v třídní knize.  (10/5/2023)
 • Opraveno načtení komens zprávy po odhlášení. (10/5/2023)
 • V třídní knize opraveno zobrazování žáků v případě tandemové výuky.  (9/20/2023)
 • Upraveno logování přihlášení v případě rozdělených účtů pro rodiče.  (9/14/2023)
 • Úprava zasílání hesla v případě atypického identifikátoru.  (9/14/2023)
 • Opraveno zasílání zapomenutého hesla.  (9/13/2023)
 • Opraven zápis do třídní knihy z tematického plánu.  (9/13/2023)
 • Opravena práva na editaci vlastní akce v novém plánu akcí.  (9/4/2023)
 • Oprava importu dat nového Plánu akcí. (8/24/2023)
 • Doplněno varování v případě opuštění třídní knihy s rozpracovaným záznamem. (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování neúčasti ve výuce v rozvrhu žáka.  (8/1/2023)
 • Zablokován přístup na stránky komens, pokud tomu neodpovídalo nastavení parametrů.  (8/1/2023)
 • Opraveno rolování v číselníku hodnocení při posílání zprávy komens.  (8/1/2023)
 • Odstraněna možnost potvrzení zprávy, pokud nezletilý žák četl své hodnocení.  (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování pololetní klasifikace v případě, že žák propadl.  (8/1/2023)
 • Opraveno zobrazování přehledu výuky v detailu hodiny v mobilní aplikace, i když nebylo povoleno.  (8/1/2023)
 • Opraveno vyhodnocení parametrů při vstupu na stránky suplování.  (8/1/2023)
 • Opraveno logování času přihlášení z mobilní aplikace.  (8/1/2023)
 • Oprava responzivního chování na kartě žáka.  (8/1/2023)
 • Opraveno spuštění tisku s přehledem auditů v modulu GDPR.  (8/1/2023)
 • Opraveno vyhodnocení parametrů při vstupu na stránky docházkového systému.  (8/1/2023)
 • Oprava výpočtu absence v předmětu za pololetí. (6/23/2023)
 • Opraven vstup na stránku pro správu příloh.  (6/13/2023)
 • Opraven zápis absence z minulé hodiny v třídní knize, pokud žádná absence nebyla zapsána.  (5/31/2023)
 • Opraveno otevření detailu hodiny v rozvrhu.  (5/29/2023)
 • Opraveno načítání bankovního výpisu z Komerční banky.  (5/29/2023)
 • Opraveno otvírání detailu akce ve volném modulu.  (5/29/2023)
 • U kopie zprávy v komens upraven výpis příjemců.  (5/29/2023)
 • Upraveno ukládání čtvrtletní klasifikace. (5/29/2023)
 • Opraveno vyhledávání datová schránky na kartě žáka.  (5/29/2023)
 • Opraven formulář pro odeslání připomínky k domácímu úkolu.  (5/29/2023)
 • Optimalizováno načítání domácích úkolů.  (5/29/2023)
 • Opravena validace v platbách při nevyplněném typu platebního předpisu.  (5/29/2023)
 • Rozšířeno logování odchozích notifikací.  (4/5/2023)
 • Optimalizace zobrazování zpráv komens na webu. (3/30/2023)
 • Opraveno zobrazování počtu příjemců zprávy v případě specifického ID žáka.  (3/30/2023)
 • Optimalizace načítání zpráv komens, které obsahují obrázek.  (3/23/2023)
 • Opraveno stahování licencí externích služeb.  (3/22/2023)

Suplování

Nové prvky:

 • Doplněno aplikování filtru učitelů do tisku sestav.  (1/17/2024)
 • Přepracován import svátků a prázdnin. Umožněn dodatečný import.  (12/5/2023)
 • Při výběru místnosti pro suplování lze ponechat i původní místnost. (11/7/2023)
 • Ve Výkazu suplování sestava Přehled odučených hodin učitelů umožní udělat mezisoučet po každém týdnu. (10/17/2023)
 • Přidána možnost zobrazení panelu s rychlým přístupem k vybraným akcím. (10/11/2023)
 • Upravena práce s tandemovou výukou v suplování.  (10/10/2023)
 • U přehledu dovolené a studijního volna je možno nastavit období, za které je zobrazen přehled. Dále je možno sestavu vytisknout (9/25/2023)
 • Přehledu suplování na mail je možno je možno zaslat jen učitelů, kteří mají změnu v rozvrhu. (9/15/2023)
 • U rozvrhu hodin je možno nadefinovat větší počet sloupců okna absence a nenasazených hodin. (9/15/2023)
 • Při duplicitním suplování obecných dozorů upozorní na duplicitu a nabídne učiteli, co s tím. (9/13/2023)
 • Přidána možnost odsuplovat obecný dohled po částech. (9/13/2023)
 • Při označení absence třídy se zruší i pedagogické asistence. Tyto asistence jsou označeny jako odpadlé. (9/6/2023)
 • Možno opětovně importovat popis svátků a prázdnin. (9/6/2023)
 • V sestavách je možno přidat k názvu souboru datum a generovat samostatné soubory pro jednotlivé dny. (6/28/2023)
 • Přidána možnost otevření přehledu hodin učitelů do samostatného okna. (6/28/2023)
 • Doplněno vyhledávání učitele pro suplování. (6/21/2023)
 • Způsob ovládání nabídky s možností výběru více položek. (6/21/2023)
 • Můžeme si zvolit, zda chceme uchovat data automaticky při spuštění aplikace. (6/21/2023)

Opravené chyby:

 • Opraven opakovaný import akce z plánu akcí.  (2/20/2024)
 • Oprava exportu suplování do HTML.  (2/20/2024)
 • Opraven import předmětů ze společného prostředí.  (2/20/2024)
 • Opraven tisk přehledu studijního volna učitelů.  (2/20/2024)
 • Opraveno ověřování dostupnosti místnosti při zadávání suplování.  (1/17/2024)
 • Opraveny vazby mezi hodinami, které vstupovaly do výkazů suplování.  (1/16/2024)
 • Opraveno suplování přesunuté hodiny.  (12/19/2023)
 • Opraveno mizení hodin při nastavování postupného suplování skupin.  (12/19/2023)
 • Opravena práce s překrývajícími se hodinami.  (12/5/2023)
 • Opravena obnova dat.  (12/5/2023)
 • Při importu dat z Plánu akcí se znovu naimportují i učitelé, resp. třídy, místnosti, u kterých byla v Suplování absence zrušena. (12/5/2023)
 • Opravena chyba při tisku odpadlých hodin tříd. (11/7/2023)
 • Oprava chybného zobrazení přehledu počtu hodin učitelů. (11/7/2023)
 • Se zrušením absence u třídy se zruší i absence (resp. pedagogický dohled) u učitele. (10/27/2023)
 • Oprava mizení hodin suplování obecného dohledu po použití scrollbaru. (10/27/2023)
 • Oprava zdvojení jmen učitelů v nabídce učitelů pro suplování. (10/16/2023)
 • Oprava nabídky učitelů pro suplování obecného dohledu po částech. (10/13/2023)
 • Oprava chyby při vyjmutí a opětovném nasazení hodiny. (10/12/2023)
 • Úprava barvy lístku při absenci místnosti. (10/11/2023)
 • Oprava tisku dohledu u tříd v přehledu suplování pro žáky. (10/11/2023)
 • Oprava zobrazení odpadlých a suplovaných hodin při uživatelem definovaném období pro evidenci počtu těchto hodin. (10/9/2023)
 • Oprava tisku ve Výkazu suplování. (10/5/2023)
 • Oprava označení svátku v kalendáři Suplování. (10/5/2023)
 • Opraveno zasílání příloh o suplování pro poslední den ve výběru.  (9/25/2023)
 • Opravena chyba při otevírání rozvrhu hodin. (9/15/2023)
 • Opraven import dat z Maturit. (9/15/2023)
 • Oprava zobrazení přesunutých hodin ve Webové aplikaci. (9/14/2023)
 • Opravena chyba s interpretací čísla s desetinnou čárkou. (9/13/2023)
 • Opraveno špatné chování v dialogu konfigurace SMTP serveru. (9/13/2023)
 • Oprava chyby při vstupu do starší verze Suplování. (9/1/2023)
 • Oprava chyby v ukládání dohledů. (9/1/2023)
 • Úprava vzhledu kalendáře. (8/31/2023)
 • Oprava chyby při vstupu do Suplování. (8/31/2023)
 • Úprava tisku změn učitelů. (8/29/2023)
 • Úprava práv na vyjmutí hodiny. (8/29/2023)
 • Oprava chyby s tabulkou p_akdruh při vstupu do Suplování. (8/29/2023)
 • U přesunuté, suplované a vložené hodiny lze vyhovět žádosti o změnu místnosti. (6/28/2023)
 • Oprava přidání libovolné hodiny. (6/28/2023)
 • Oprava zasílání e-mailové zprávy pokud u učitele nedojde ke změně. (6/13/2023)
 • Doplněn posuvník na záložce Tisk. (6/13/2023)
 • Oprava tisku přesunutých hodin. (6/8/2023)
 • Učitel s obecným dohledem se nabízí pro suplování. (6/8/2023)
 • Opravena chyba při suplování dvou obecných dohledů v rámci jedné vyučovací hodiny. (6/8/2023)
 • Umožněn tisk uživatelům bez práva ukládat změny. (6/7/2023)
 • Opravena chyba v tisku při nastavení parametrů stránky. (6/7/2023)
 • V tisku přehledu suplování zobrazena informace o zvoleném filtru. (6/6/2023)
 • Úpravy v odesílání přehledu suplování na e-mail. (6/6/2023)
 • Změna délky trvání akce v Plánu akcí se naimportuje i do Suplování. (6/6/2023)
 • Oprava tisku zkratky učebny v Aktuálním rozvrhu. (6/5/2023)

Podpůrné programy

Nové prvky:

 • V aktualizačním programu vylepšeno zpětné rozbalování původní verze v případě selhání.  (3/30/2023)

Opravené chyby:

 • Úprava směrování parametrů původního plánu akcí.  (12/11/2023)
 • Úprava rozbalování adresářů v aktualizačním programu.  (11/14/2023)
 • V parametrech webové aplikace znepřístupnění nastavení původního Plánu akcí po importu do nového Plánu akcí. (8/31/2023)
 • Oprava zadání věku plnoletosti žáka z pohledu GDPR. (6/15/2023)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Doplněno řazení verze úvazků.  (2/20/2024)
 • Kalendář prázdnin a svátků pro školní rok 2023/24. (8/11/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava kontroly úplnosti rozvrhu při tandemové výuce. (10/10/2023)
 • Opravena chyba při spojování úvazků. (9/18/2023)
 • Opravy v tiskových sestavách. (9/7/2023)

Portál systému Bakaláři

Nové prvky:

 • Umožněno podepisování smluvní licence na další školní rok.  (11/14/2023)
 • Po změně hesla dojde k ukončení všech desktopových modulů a odhlášení.  (9/18/2023)
 • Upraveno přihlášení z portálu. Doplněn parametr pro přesměrování na konkrétní stránku.  (8/22/2023)
 • Doplněno varování na provoz staré verze webové aplikace.  (8/1/2023)
 • Doplněno varování na provozování aplikace na starém SQL serveru 2012. (8/1/2023)

Opravené chyby:

 • Upravena lokální instalace v případě souboru otevřeného jiným procesem.  (6/9/2023)
 • Opraveno stahování licencí externích služeb.  (3/22/2023)

Rozpis maturit

Opravené chyby:

 • Oprava chyby při kontrole rozpisů. (5/11/2023)

Výkazy suplování

Nové prvky:

 • V parametrech sestavy Ostatní sestavy, Přehled odučených hodin učitelů lze nastavit zobrazení mezisoučtu pro jednotlivé týdny. (12/11/2023)

Opravené chyby:

 • V sestavě Ostatní sestavy, Přehled odučených hodin učitelů opraven tisk osobního čísla učitele. (12/11/2023)
 • Opraven spouštění výkazů suplování.  (11/1/2023)
 • Opraveno zapamatování hodnot voleb u tisku sestav.  (11/1/2023)
 • Oprava Výkazu suplování - Výkaz proměnlivých složek. (5/23/2023)

Knihovna

Opravené chyby:

 • Opraveno generování sestav.  (12/21/2023)
 • Opravena práce s číselníkem žánrů.  (12/21/2023)
 • Opraven přístup na přehled upomínek.  (11/9/2023)
 • Opraven výpočet úbytků a přírůstků u inventury.  (8/14/2023)

Archivace a dearchivace

Opravené chyby:

 • Opravena validace emailové adresy při odesílání reklamačních dat.  (12/21/2023)