Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 20/21

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Nová přihláška na SŠ s možností tisku dvouoborů - Přihláška SŠ talentová 49 147 (2022). (11/9/2022)
 • Nová funkce GetIsic(). (10/21/2022)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/20/2022)
 • Aktualizace číselníku škol. (10/14/2022)
 • Nové platové tabulky pro nepedagogické pracovníky. (9/6/2022)
 • Možnost vytvořit rozdělené účty pro více rodičů. (9/6/2022)
 • Evidence okresu bydliště u zákonného zástupce. (6/16/2022)
 • Úprava vysvědčení dle zákona č. 67/2022 Sb. (5/30/2022)
 • Nová sestava v hromadné korespondenci - Potvrzení o studiu vč. ukrajinštiny. (5/23/2022)
 • Upozornění na ukončení podpory starého způsobu exportu dat ze školní matriky. (3/23/2022)
 • Aktualizace číselníku škol.  (3/23/2022)
 • V Matrice možno vykázat nový kód zahájení U - Přijetí uprchlíka z Ukrajiny. (3/16/2022)
 • Rozšíření číselníku RAZD, RAZV o nový kód U - Přijetí uprchlíka z Ukrajiny. (3/15/2022)
 • Aktualizace číselníku škol. (2/23/2022)
 • Přidání položek pro mistry odborného výcviku. (2/10/2022)
 • Aktualizace číselníku škol.  (1/28/2022)
 • Úprava modulu Covid testování dle změny platné od 31. 1. 2022. (1/28/2022)
 • Vysvědčení SŠ 49 853 1 a Výpis 1. pol. - SŠ pro dvouobory. (1/26/2022)
 • Nová přihláška na SŠ s možností tisku dvojoborů - Přihláška SŠ denní 49 149 (2022). (1/25/2022)
 • V následném vzdělávání na kartě žáka možno evidovat dvojobory. (1/25/2022)
 • Export vybraných dat do CSV souboru. (1/25/2022)
 • Možno změnit složku pro ukládání soubor. (1/25/2022)
 • Nové vysvědčení ZŠ list A 49 833 0 - celkové slovní hodnocení. (1/14/2022)
 • Přidána možnost zkontrolovat úplnost testování. (1/10/2022)
 • Do Covid testování přidána možnost filtrace pro dotestování žáků a učitelů. (1/7/2022)
 • Z instalace odstraněna sestava "Přehled kontaktů bez použití Třídní knihy (plain XLS)", doporučujeme používat sestavu z nabídky Data, Export dat pro Covid Forms App (1/5/2022)
 • Nové platové tabulky. (1/4/2022)
 • Sestava Seznam žáků - testování COVID19 (leden 2022). (1/4/2022)
 • Na kartu žáka a učitele přidána položka pro posilující očkování. (1/3/2022)
 • Nový CSV export pozitivně testovaných do aplikace Covid Forms App. (1/3/2022)
 • Nová sestava Přehled kontaktů bez použití Třídní knihy (plain XLS) (12/27/2021)
 • Nová sestava Potvrzení o pozitivním COVID testu dle požadavků MZČR. (12/16/2021)
 • Nová sestava "Hlášení pozitivních na KHS" (12/3/2021)
 • V evidenčních modulech odstraněna možnost starší verze archivace (12/1/2021)
 • Úprava sestav pro Covid (11/19/2021)
 • Úprava datové struktury.  (10/25/2021)
 • Přidáno možnost zadat druhý KKOV u dvojoborů (8/27/2021)
 • Sestava Potvrzení o pozitivním COVID testu - screening září 2021  (8/27/2021)
 • Doplněn druh studia "Střední s maturitní zkouškou i výučním listem" (7/27/2021)
 • Nová sestava Seznam žáků - testování COVID19 (červen 2021) zohledňuje i 1. dávku očkování proti Covidu (6/3/2021)
 • Na kartu žáka a učitele přidána položka pro evidenci 1. dávky očkování (5/27/2021)
 • V Covid testování možno zadat interval od pozitivity 180 dní (5/21/2021)
 • Přidán nový obor vzdělávání - Průmyslový a produktový design (5/12/2021)
 • V Přijímacím řízení prodloužena délka položky Číslo jednací spisu uchazeče (5/12/2021)
 • Z nabídky Data, COVID testování možno hromadně vyplnit datum a čas testování žáků a vytisknout  přehled testování (4/29/2021)
 • Nová sestava - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS (4/22/2021)
 • Nová sestava - Potvrzení o COVID testu pro přijímací řízení (4/19/2021)
 • Nová sestava - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 (4/15/2021)
 • Na kartu žáka i učitele přidány položky pro evidenci data testování, pozitivního testu a očkování (4/12/2021)
 • Nové sestavy pro žáky i učitele - Potvrzení o pozitivním/negativním COVID testu  (4/8/2021)
 • Nová sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (3/31/2021)
 • Vydán nový sběr matrik pro základní školy. (3/31/2021)
 • Nová položka na kartě žáka pro evidenci data pozitivního testu. (3/4/2021)
 • Nové položky na kartě učitele pro evidenci data pozitivního testu a očkování. (3/4/2021)
 • Nová sestava Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti nemoci COVID-19. (3/4/2021)
 • Nová sestava Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce. (3/4/2021)
 • Tisk vysvědčení do PDF souboru (1/22/2021)

Opravené chyby:

 • Oprava práva na zápis klasifikačních údajů třídního učitele. (11/29/2022)
 • V Matrice oprava souboru B při přestupu žáka na jiný obor. (11/8/2022)
 • Oprava viditelnosti tlačítka pro přepočet na známku u bodového hodnocení. (11/7/2022)
 • Oprava definice sloupců při zápisu průběžné klasifikace. (11/3/2022)
 • Úprava generování hesla pro webovou aplikaci. (11/3/2022)
 • Úprava statistického výkazu Z2-01 o školní družině pro přípravné třídy (10/21/2022)
 • Oprava číselníku pro modul Úrazy. (10/21/2022)
 • V Matrice oprava chyby při importu absolventů způsobené velkým počtem uznaných předmětů. (10/14/2022)
 • V Matrice pro střední školy oprava chyby vykázání žáka vzdělávajícího se v zahraničí. (10/14/2022)
 • V Matrice oprava vykazování žáka, který se vzdělává podle §38. (10/10/2022)
 • V Matrice opraveno vykazování výuky vybraných předmětů v cizím jazyce. (10/10/2022)
 • V Matrice opraveno vykazování přerušeného žáka se speciálními potřebami. (10/7/2022)
 • Opravena chyba při odchodu žáka po předchozí změně části školy. (10/6/2022)
 • Upravena kontrola na prázdný datum prvního pokusu státní části maturitní zkoušky. (10/4/2022)
 • Oprava zobrazení sloupců v průběžné klasifikaci. (10/3/2022)
 • V Matrice opravena duplicita PO v případě, kdy žák změnil třídu. (10/3/2022)
 • V Matrice oprava chyby u vyhodnocení prospěchu závěrečné zkoušky (9/30/2022)
 • Oprava funkce ZakonZast() a Okres() (9/29/2022)
 • V Matrice oprava chyb u škol rozdělených na více částí. (9/20/2022)
 • Oprava problému ve Společném prostředí s uložením obsazení skupin definovaných výčtem pro modul Třídní kniha. (9/15/2022)
 • Oprava důvodu ukončení studia na záložce Historie, Podrobné údaje (9/14/2022)
 • Oprava platových tabulek pro nepedagogické pracovníky. (9/13/2022)
 • Oprava zápisu průběžné klasifikace. (9/8/2022)
 • Oprava chyby při vstupu do Kompletu. (9/8/2022)
 • Oprava nastavení pro generování přihlašovacích údajů do web aplikace. (9/8/2022)
 • Oprava skupin ve Společném prostředí. (8/3/2022)
 • Oprava vykazování žáka, pokud přestoupil mezi částmi školy (6/14/2022)
 • Oprava změny názvu pro webovou aplikaci u vlastních položek. (5/26/2022)
 • Oprava textu u filtru. (5/13/2022)
 • Odstranění duplikovaných hodnot z konfiguračních souborů.  (5/12/2022)
 • Oprava spouštění matrik.  (5/4/2022)
 • Zrychlení zpracování dat pro Matriku. (4/27/2022)
 • Oprava menu ve Společném prostředí. (4/27/2022)
 • Oprava načítání adresy z RUIAN. (4/19/2022)
 • Přidána škola s povolením výuky v cizím jazyce. (4/7/2022)
 • Oprava titulu třídního na Kartě žáka. (4/7/2022)
 • V Matrice oprava ukončení evidence žáka plnícího PŠD podle §38 ŠZ. (4/6/2022)
 • Oprava importu absolventů do Matrik. (4/5/2022)
 • V Matrice oprava chyb u žáků s vícenásobným pohybem. (4/4/2022)
 • V Matrikách opraveno načítání licence systému.  (4/1/2022)
 • Úprava číselníku RAKO (3/30/2022)
 • Oprava funkce ZAKON_ZAST(). (3/29/2022)
 • Uložení změn do historie po načtení adresy z RUIAN. (3/29/2022)
 • Oprava kódu ODHL při návratu do školy. (3/28/2022)
 • Oprava matrik při změně dvouoboru na jednooborové studium. (3/28/2022)
 • Opraven vícenásobný pohyb žáka.  (3/25/2022)
 • Oprava položky JAZABS při generování dat Matriky. (3/22/2022)
 • Oprava chyby u žáka, kterého nechceme odevzdávat na Matriku. (3/22/2022)
 • Oprava kontroly Matriky u budoucích maturantů a absolventů. (3/16/2022)
 • Oprava počtu asistentů u tříd při odevzdávání matrik.  (3/4/2022)
 • Opravena chyba s posunem tříd při odevzdávání matrik.  (3/3/2022)
 • Oprava generování počtů ve skupinách v Přijímacím řízení. (2/28/2022)
 • Oprava vyhodnocení v Přijímacím řízení. (2/23/2022)
 • Úprava menu ve Společném prostředí. (2/21/2022)
 • Oprava nápravy a ošetření dat.  (2/16/2022)
 • Opravena synchronizace přijímacích zkoušek s Espis.  (2/14/2022)
 • Oprava Importu z DBF v modulu Bakalář. (2/11/2022)
 • Oprava chyby u definice přístupů rodičů k webu. (2/11/2022)
 • Úprava importu z Certisu. (2/10/2022)
 • Úprava načítání QR kódu s ohledem na dvouobory. (2/7/2022)
 • Úprava hlášky při nevalidní licenci. (2/7/2022)
 • Úpravy Výpisu z vysvědčení. (2/4/2022)
 • Oprava karty žáka v absolventech. (2/3/2022)
 • Oprava ve vyhledávání škol u následného vzdělávání. (2/3/2022)
 • Oprava sestavy Potvrzení o pozitivním COVID testu dle požadavků MZČR. (1/25/2022)
 • Oprava ukládání PCR testování na kartu učitele. (1/25/2022)
 • Oprava práv třídního učitele na změnu údajů zadaných rodičem. (1/13/2022)
 • V Covid testování opraveno řazení učitelů dle abecedy. (1/7/2022)
 • Oprava sestavy z nabídky Data, Export dat pro Covid Forms App. (1/6/2022)
 • Oprava vicenásobného přístupu formuláři s covid testováním.  (1/4/2022)
 • Úprava nastavení v Parametrech systému (12/1/2021)
 • Opravena synchronizace s ISIC.  (11/22/2021)
 • Doplněna chybějící ikona u zadávání záznamů o praxi. (9/13/2021)
 • Oprava importu XML k maturitám. (9/1/2021)
 • Úprava funkce v Data, COVID testování dle současných pravidel (8/27/2021)
 • Oprava editace čísla vysvědčení o závěrečné zkoušce (7/20/2021)
 • Oprava chyby u zasílání reklamačních dat (7/12/2021)
 • Úprava zadávání dat pro konzervatoře. (6/7/2021)
 • Oprava chyby sestavy Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS, pokud již je vyhodnocen prospěch v 2. pololetí (5/20/2021)
 • Oprava načítání ze Zápisu Online (5/14/2021)
 • Úprava sestavy - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 - CERTIS (5/14/2021)
 • Oprava chyb v COVID testování (5/12/2021)
 • Oprava podkladů pro odklad v Zápisu do 1. tříd. (5/5/2021)
 • Oprava zadávání následného vzdělávání. (5/5/2021)
 • Oprava nabídky sestav na kartě uchazeče. (4/27/2021)
 • Opravená sestava Seznam žáků - testování COVID19 (4/23/2021)
 • Opravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/23/2021)
 • Oprava karty uchazeče v zápisu do 1. tříd (4/22/2021)
 • Upravená sestava Seznam žáků - testování COVID19 (4/22/2021)
 • Upravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/22/2021)
 • Oprava editace čísla vysvědčení o závěrečné zkoušce (4/19/2021)
 • Úprava sestavy - Sestava dle opatření č.j. MSMT-3267/2021-3 (4/19/2021)
 • Oprava zobrazení covid položek na Kartě žáka (4/15/2021)
 • Upravená sestava Seznam učitelů - testování COVID19 (4/9/2021)
 • Upravena práva na položku "Covid pozitivní" (4/6/2021)
 • Oprava zobrazení seznamu žáků v Kartě žáka (4/6/2021)
 • Oprava editoru etiket.  (4/6/2021)
 • Oprava ukládání údajů o závěrečných zkouškách (3/29/2021)
 • V Přijímacím řízení opravena hromadná synchronizace se spisovou službou E-SPIS (3/18/2021)
 • Oprava vysvědčení o absolutoriu.  (3/18/2021)
 • Oprava chyby při zasílání e-mailu.  (3/12/2021)
 • Opraven název sestavy pro základní školy při odeslání do spisové služby.  (3/10/2021)
 • Doplnění vestavěné role-funkce inspektor, která umožňuje zabezpečený přístup pracovníků ČŠI k získání podkladů pro inspekci. (1/25/2021)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Možnost vytvořit rozdělené účty pro více rodičů.  (9/6/2022)
 • Přidána možnost vytvoření anonymní ankety pro hlasování.  (9/6/2022)
 • Lokalizace do Ukrajinštiny.  (9/6/2022)
 • Opětovné párování plateb s duplicitním specifickým symbolem.  (9/6/2022)
 • Optimalizace synchronizace s Office365. (9/6/2022)
 • U pravidelných plateb lze nastavit, zda jsou aktivní nebo ne.   (6/13/2022)
 • Modernizace technologie pro posílání mailů pomocí SMPT. (6/13/2022)
 • Novinka v komens, kdy se zobrazují jména rodičů, kterým učitel píše.  (6/13/2022)
 • Nová položka v menu pro rodiče na vytvoření omluvenky komens.  (6/13/2022)
 • Vizuální odlišení absence celé třídy a její části v rozvrhu.  (4/21/2022)
 • Zablokování mazání zprávy, která již byla přečtena.  (4/21/2022)
 • Doplněna informativní stránka o cookies.  (4/21/2022)
 • Přidán souhlas s cookies.  (2/1/2022)
 • Žákům s neúčastí ve výuce lze zadat pololetní klasifikaci.  (2/1/2022)
 • Doplněno posilující očkování na kartu žáka.  (1/5/2022)
 • Možnost nahrát 99 999 souborů na uživatele.  (12/2/2021)
 • Doplněna možnost použití šablony BOZP.  (11/22/2021)
 • Změněno pořadí pořadí příjemců v komens, aby rodiče nepsali omylem ředitelství. (11/22/2021)
 • Doplněn parametr pro zápis pololetní klasifikace rozlišující první a druhý stupeň na základní škole. (11/22/2021)
 • Core aplikace informuje o blízkém odhlášení. (11/22/2021)
 • V družině umožněn tisk třídní knihy za všechny minulé roky.  (10/11/2021)
 • V aplikaci lze nastavit propojení na Office365 a spravovat licence.  (9/17/2021)
 • Doplněno vyhledávání datových schránek na kartě žáka.  (8/19/2021)
 • Po přihlášení se zobrazuje dotaz s žádostí o možnost zobrazovat personalizované informace.  (8/19/2021)
 • Doplněn tisk výchovných opatření.  (6/7/2021)
 • Upraveno zobrazování menu.  (6/7/2021)
 • Doplněny covidové položky na kartu žáka.  (6/7/2021)
 • Doplněno hromadné zapisování výchovných opatření. (6/7/2021)
 • Doplněna sestava pro tisk čestného prohlášení o testování na Covid-19. (5/6/2021)
 • Doplnění covid položek na kartu žáka (4/19/2021)
 • Přihlášení na osobní konzultace pomocí ankety (4/19/2021)
 • Na kartě žáka, Výchovné opatření doplněna možnost zadat  text na vysvědčení.  (4/19/2021)
 • Do zpráv Komens doplněno upozornění, že zprávy nelze považovat za důvěrné.  (3/25/2021)
 • Opraveny nalezené chyby a vylepšen výkon aplikace.  (3/8/2021)
 • Ze zprávy Komens - omluvenka má učitel možnost absenci rovnou omluvit. (3/1/2021)
 • Do aplikace byla přidán částečný překlad do Vietnamštiny.  (3/1/2021)
 • U zprávy Komens - omluvenka mohou rodiče vybrat datum a čas absence. (3/1/2021)
 • V aplikaci lze zobrazit průchody učitelů v docházkovém systému.  (3/1/2021)
 • Lze zadat domácí úkol, který nebude mít vazbu na hodinu v třídní knize.  (1/22/2021)
 • Doplněno zobrazení celkového slovního hodnocení. (1/22/2021)
 • Online schůzky lze organizovat i přes Google Meets.  (1/22/2021)

Opravené chyby:

 • Úprava možnosti editace osobních údajů. (10/25/2022)
 • Oprava načítání anket, pokud ID obsahovalo některé znaky.  (10/24/2022)
 • Oprava načítání zpráv komens, pokud bylo přepnuto do ukrajinštiny.  (10/24/2022)
 • Optimalizace přihlašovací obrazovky.  (10/6/2022)
 • Oprava odesílání zpráv v komens.  (9/30/2022)
 • Oprava notifikací na zprávy komens pro mobilní aplikaci.  (9/30/2022)
 • Grafické opravy aplikace.  (9/6/2022)
 • Oprava rozvrhu v případě volného vložení hodin za dva týdny.  (9/6/2022)
 • Úprava tisků v družině.  (9/6/2022)
 • Opraven výpočet známky v předvídači.  (9/6/2022)
 • Úprava práv v třídní knize a klasifikaci.  (9/6/2022)
 • Opraveno posílání mailů přes SMTP bez ověření.  (6/21/2022)
 • Oprava hlaviček mailu, které znemožňovali přijmout zprávu v Gmailu.  (6/16/2022)
 • Úprava odhlašovacího procesu v anketách.  (6/13/2022)
 • Opravy v anketách - zobrazení na mobilu, uložení některých kombinací otázek a respondentů.  (6/13/2022)
 • Oprava práce s parametrem pro zobrazení suplování rodičům, který rozbil rozvrh na úvodní stránce.  (6/13/2022)
 • Úprava výpočtu domácích úkolů v mobilní aplikace.  (6/13/2022)
 • Oprava v družině, kdy nešlo zpětně zapisovat absenci.  (6/13/2022)
 • Čištění neplatných přihlašovacích tokenů pro mobilní aplikaci.  (6/13/2022)
 • Oprava v platbách kontrolující duplicitní SS u nově vzniklé pravidelné platby.  (6/13/2022)
 • Opravy importu výpisů.  (6/13/2022)
 • Blokování volného přístupu na volný modul rozvrh, pokud je zakázaný. (6/13/2022)
 • Oprava synchronizace hesel pro externí firmy.  (4/22/2022)
 • Oprava znovunačtení parametrů na webu po editaci.  (4/21/2022)
 • Oprava zdvojování hodin v třídní knize.  (4/21/2022)
 • Oprava vytváření dokladu z importovaných plateb, kdy nedošlo k dohledání akce.  (4/21/2022)
 • Rozšířeno logování o rozesílání push notifikací.  (2/17/2022)
 • Aktualizace překladů v aplikaci.  (2/1/2022)
 • Optimalizace načítání úvodní stránky po přihlášení.  (2/1/2022)
 • Optimalizace modulu anket.  (2/1/2022)
 • Tlačítko pro kopírování předchozí hodiny v třídní knize kopíruje i témata z tématických plánů.  (2/1/2022)
 • Oprava dekódování požadavků v CASu.  (2/1/2022)
 • Opraveno oslovení v tisku výchovných opatření.  (1/27/2022)
 • Opraveno zobrazování menu.  (1/13/2022)
 • Oprava přístupu k anketám v případě chybějícího záznamu v databázi.  (12/15/2021)
 • Optimalizace sestavování menu.  (12/14/2021)
 • Oprava práv na vytvoření elektronického domácího úkolu. (12/7/2021)
 • Oprava importu CSV bankovního výpisu.  (12/7/2021)
 • Opravena chyba s editací adresy žáka na kartě žáka. (11/22/2021)
 • Opraveny práva pro hodnocení komens. (11/22/2021)
 • Oprava načtení žáka do importovaného výpisu v platbách. (11/22/2021)
 • Opraven scroll na iOS. (11/22/2021)
 • Opraveno propojení dvou dohledových účtů. (11/22/2021)
 • Opravena chyba po převodu starých účtů pro Office365 na nové.  (10/13/2021)
 • Opraveno zadávání data u výchovného opatření.  (9/17/2021)
 • Opraveno vyžadování důvodu absence v mobilní aplikaci.  (9/17/2021)
 • Opraveno zobrazování volného modulu plánu akcí a pověřence.  (8/24/2021)
 • Upraveno zobrazování suplování obecného dohledu. (8/19/2021)
 • V platbách opraveno načítání výpisů z banky.  (8/19/2021)
 • Načítání dat o čtenáři v knihovně.  (8/19/2021)
 • Grafické opravy v anketách. (8/19/2021)
 • Opraveno vyplňování data na tisku výchovného opatření.  (6/24/2021)
 • Opraveno zadávání celkového slovního hodnocení na vysvědčení.  (6/18/2021)
 • Oprava importu platebních výpisů.  (6/16/2021)
 • Oprava práv na kartě žáka.  (6/15/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (6/11/2021)
 • Opraveno drop-down menu v anketách.  (6/10/2021)
 • Opraveno načítání služeb.  (6/10/2021)
 • Optimalizována rychlost karty žáka.  (6/7/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace na kartě žáka.  (5/20/2021)
 • Opraveno omlouvání absence v komens, pokud přijde omluvenka bez datumu.  (5/17/2021)
 • Opraveno zobrazování knihovny v menu.  (5/5/2021)
 • Oprava zápisu pololetní klasifikace, kdy nešlo smazat známku.  (5/4/2021)
 • Opraveno dlouhé načítání nástěnky.  (4/29/2021)
 • Opraven vstup do volného modulu suplování a seznamu pověřenců.  (4/26/2021)
 • Opraveno přihlašování pomocí CAS.  (4/21/2021)
 • Opraven proklik z mobilní aplikace do webové části.  (4/19/2021)
 • Opraveno spojování stejných úkolů v třídní knize.  (4/19/2021)
 • Opraveno mazání řádků předpisu v pravidelných platbách.  (4/19/2021)
 • Opraveny chyby s omlouváním absence ze zpráv Komens.  (4/19/2021)
 • Opraveno zobrazování uživatelských sestav.  (4/8/2021)
 • Opraven import výpisu pro komerční banku.  (4/8/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (4/1/2021)
 • Opraven formulář v třídní knize pro týdenní zápis.  (3/24/2021)
 • Opravena chyba s načítáním úvazků pro klasifikaci.  (3/19/2021)
 • Upraveno načítání servisu zpráv komens.  (3/17/2021)
 • Opraven vstup do správy anket.  (3/16/2021)
 • Opraveno přikládání příloh ke zprávě KOMENS v mobilní aplikaci.  (3/10/2021)
 • Opravena platnost superusera.  (3/9/2021)
 • Opraveno zobrazování data u opravné zkoušky, která byla uložena bez data.  (3/1/2021)
 • Opravy chyb na kartě žáka. Úprava práv a chování karty žáka při editaci.  (3/1/2021)
 • Opraveno zadávání datumu vysvědčení.  (1/28/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace u žáka, která se v některých variantách nezobrazovala.  (1/27/2021)
 • Optimalizace odezvy webové aplikace.  (1/22/2021)
 • Opravena chybná notifikace v mobilu na domácí úkol.  (1/22/2021)
 • Opraven tisk přehledu přihlášení.  (1/22/2021)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Kalendář prázdnin a svátků pro školní rok 2022/23. (8/22/2022)
 • Kalendář prázdnin a svátků do Suplování (8/9/2021)

Opravené chyby:

 • Oprava nasazení hodiny do místnosti při tandemové výuce. (8/23/2022)
 • Oprava tisku rozvrhů učitelů. (1/20/2022)
 • Oprava spojování hodin volně v cyklu. (10/27/2021)
 • Oprava v nasazování lístků (9/22/2021)
 • Oprava v  sestavě Přehled dozorů (9/22/2021)
 • Oprava spojování úvazků (9/22/2021)
 • Úpravy tiskových sestav (2/24/2021)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • V přehledu kontaktů přidána možnost neuvádět osoby po prodělané nemoci (po pozitivním PCR testu) (1/30/2022)
 • Tisková sestava - Přehled kontaktů s daným učitelem. (1/10/2022)
 • Úprava sestavy Přehled kontaktů s žákem - možnost včetně vyučujících (12/27/2021)
 • Úprava sestavy Přehled kontaktů s žákem - export pro KHS (11/23/2021)
 • Tisková sestava - Přehled kontaktů s daným žákem (4/13/2021)

Opravené chyby:

 • Oprava zápisu klasifikace, pokud je žák přesunut do jiné třídy. (6/6/2022)
 • Oprava zápisu absence při plánované akci třídy. (6/6/2022)
 • Úprava výpočtu procenta zameškaných hodin při zápisu do TK. (5/19/2022)
 • Úprava sestavy Přehled kontaktů s daným žákem v případě, kdy žák změnil třídu. (1/13/2022)
 • Oprava sestavy Přehled kontaktů s daným žákem.

  (1/6/2022)
 • Oprava telefonních čísel v sestavě Přehled kontaktů s žákem. (11/29/2021)

Portál systému Bakaláři

Opravené chyby:

 • Upraveno stahování zpráv do portálu.  (8/1/2022)
 • Opravena chyba se zobrazováním informace o nutnosti instalace nové verze.  (3/2/2022)
 • Úprava volání Zápisů online.  (2/17/2022)
 • Opraveno přihlašování správce systému.  (1/24/2022)
 • Optimalizace zobrazování zpráv v portálu.  (1/21/2022)
 • Skrytí kontroly stanic na .Net Runtime. (1/13/2022)
 • Optimalizace spuštění aplikace (12/14/2021)
 • Opravena chyba ve stahování licence k systému.  (10/13/2021)
 • Opraveno načítání data narození při importu do přijímacího řízení.  (4/27/2021)
 • Oprava načítání údajů ze Zápisů Online (4/23/2021)
 • Oprava načítání údajů ze Zápisu online (4/20/2021)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Do notifikačního emailu u plánované archivace doplněn do předmětu výsledek archivace.  (12/14/2021)
 • Doplněna samostatná archivace souborů.  (9/9/2021)

Opravené chyby:

 • Opravena práce s rozdílovými zálohami.  (2/22/2022)
 • Doplněny rozdílové zálohy do seznamu archivací.  (1/18/2022)
 • Oprava s určováním plné a rozdílové zálohy.  (12/9/2021)
 • Opravena chyba s rozbalováním zálohy.  (8/27/2021)
 • Oprava chyby při zasílání reklamačních dat. (7/12/2021)
 • Upraveno vytváření archivačního souboru.  (6/24/2021)
 • Opraven problém s archivací v případě neexistujících účtů v databázi.  (6/17/2021)
 • Opravena dearchivace v případě existence doménových účtů.  (6/11/2021)
 • Opravena archivace v případě UNC cest.  (5/20/2021)
 • Opravena archivace v případě, že během procesu došlo ke smazání složky.  (5/17/2021)
 • Oprava archivace, kdy docházelo k vysokému vytížení operační paměti počítače.  (5/7/2021)
 • Opravena chyba s vymazaným souborem, který přerušil archivaci.  (4/9/2021)

Tematické plány

Nové prvky:

 • Možnost vytvářet plány na následující školní rok.  (8/12/2021)
 • Přidána možnost tisku více plánů najednou. (7/16/2021)
 • Doplněn export a import šablon pro tematické plány. (4/30/2021)

Opravené chyby:

 • Optimalizace načítání plánů.  (9/22/2021)
 • Opravena chyba s ukládáním úvazku.  (8/27/2021)
 • Opraveno nastavení okrajů při tisku.  (3/16/2021)

Podpůrné programy

Nové prvky:

 • Úprava datové struktury.  (10/25/2021)

Opravené chyby:

 • Aktualizovány SSL knihovny pro komunikaci se SMTP z desktopových aplikací.  (1/20/2022)

Knihovna

Opravené chyby:

 • Opraven převod knihovny na SQL. Vyřešeno chybějící ID u výpůjčky v původní struktuře.  (7/19/2022)
 • Opravy grafických chyb.  (6/14/2022)
 • Opravena tisková sestava v inventuře, kdy se nezobrazoval počet knih.  (12/2/2021)
 • Opravena chyba s ukládáním nastavení v knihovně.  (8/27/2021)
 • Opraveny ikony v menu.  (8/12/2021)
 • Opraveno vyhodnocování duplicit přírůstkových čísel mezi soubory knih.  (8/10/2021)

Rozpis maturit

Nové prvky:

 • Zvýšení maximálního počtu maturitních předmětů u jednoho žáka na 15. (3/4/2022)