Rozvrh

Program pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny (skládající se i z žáků více tříd) a práce ve více týdenních cyklech.
Při generování jsou přednostně vyhledávány hodiny, jejichž nasazení by později mohlo způsobit potíže. Nasazování může probíhat automaticky. Činnost generátoru lze sledovat, kdykoliv ji přerušit a nasazování ručně korigovat.

rozvrh

Suplování

Suplování navazuje na plán akcí a rozpis maturit (načítají se odtud údaje o učitelích a třídách). Program nabízí vhodné učitele pro zastupování, hodiny lze také spojovat, rušit, vyměňovat, přesouvat.
Údaje ze suplování jsou zobrazovány ve Webové aplikaci lze je vykázat (v přehledech odučených hodin za zvolené období) a navazuje na ně Třídní kniha


Plán akcí školy

Do programu lze zadat veškeré akce školy (kulturní, sportovní, exkurze, projekty apod.). Údaje o akcích jsou žákům a rodičům zobrazovány ve Webové aplikaci. Účast vyučujících, tříd a skupin žáků na plánovaných akcích se dále přenáší do Suplování jako nepřítomnost.


Rozpis maturit

Z evidence se načtou seznamy učitelů, studentů maturitních tříd a maturitních předmětů. Program pak pomůže rozvrhnout maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavit rozvrh maturit. Sestavy obsahují celkový přehled maturitního týdne, rozpisy zkoušek apod. Přítomnost u zkoušek se zanese do suplování jako absence.

Může se hodit
Rychlý začátek Rozvrhu hodin Více informací
Video manuál k Rozvrhu hodin Více informací
Nápověda k Rozvrhu hodin Více informací
Asistence při sestavení rozvrhu školy Více informací
Nápověda k Suplování Více informací
Nápověda k Plánu akcí Více informací
Nápověda k Rozpisu maturit Více informací